Spínaný zdroj

Report
1
Spínaný zdroj
V POČÍTAČI
Čo je to napájací zdroj?
I.V
2

Je to menič napätia.

Jeho hlavná úloha je premeniť striedavé napätie zo
siete, na koncové jednosmerné a to do rôznych
vetiev. (3,3, 5 a 12V)

Jednotlivé komponenty v PC využívajú rôzne
hodnoty napájania, ktoré si poprípade ešte samé
upravujú.

Má vysokú účinnosť.
Štefan Olšavský
Ako to funguje?
3

Vstupné napätie sa pomocou širokopásmového
filtru filtruje, filter v ňom odstráni rušivý signál siete.

Kondenzátorový filter usmerní a vyhladí napätie.

Napätie ďalej putuje do vysokofrekvenčného
tranzistora.

Impulzový transformátor s feritovým jadrom roztriedi
výsledné napätie na jednotlivú veľkosť ktoré je
nakoniec usmernené a filtrované výstupným filtrom.

Stabilitu zabezpečuje
spätná väzba,
ktorá sníma veľkosť
napätia na výstupe
a následne riadi
spínanie tranzistorov.
I.V
Štefan Olšavský
Pohľad zblízka...
I.V
4
Štefan Olšavský
Štandardy PC zdrojov
5
Medzi najznámejšie druhy radíme:


I.V
Zdroj typu AT
•
Poskytuje napätie typu 5 a 12V
•
Jeho zopnutie je riadené spínačom ktoré je závislé
priamo od napájania na sieť, to znamená že v tom
čase bolo vylúčené akékoľvek softwarové spínanie
tohto zdroja.
Zdroj typu ATX
•
Pridaná ďalšia vetva, 3,3V
•
Zdroj pozná 3 stavy: zapnutý, vypnutý, stand-by
(aktívny 5V okruh)
Štefan Olšavský
Štandardy PC zdrojov

I.V
6
Zdroj typu ATX 12 V
•
Štandard využívaný najmä v súčasnosti.
•
Pridaný samotný 4-pinový konektor, kt. slúžil na
napájanie základných dosiek podporovaných
modernejšie procesory.
•
Pridaný 24-pinový power konektor, slúžiaci k napájaniu
PCIE slotov a taktiež konektor pre napájanie rozhrania
SATA.
Štefan Olšavský
Spínaný PC zdroj
I.V
7

Obsahuje samostatnú spomínanú vetvu 5Vsb, tá slúži
na napájanie základnej dosky a to aj v prípade že
systém je vypnutý.

Zdroj sa označuje ako „tvrdý“ a to z dôvodu aby
predchádzal rôznym zmenám zaťaženia, tým sa
myslí kolísavé napätie.

Každý zdroj by mal obsahovať vlastné
informácie/parametre.
Štefan Olšavský
Spínaný PC zdroj
I.V
8

Pomer medzi výkonom a príkonom zdroja sa nazýva
tzv. Energetická účinnosť. (%)

Tú si vieme vypočítať podielom P2 a P1 a následne
súčinom x100.

PFC ( Power Factor Correction) – korekcia účinku

Je to účinok kt. vyjadruje fázový posun medzi napätím
a prúdom

Keďže sa zdroj chová ako záťaž musí mať nejaký
počiatočný účinok

PFC sa teda snaží aby nedochádzalo k deformácií
vstupného napätia.

PFC poznáme: Pasívne, Aktívne.
Štefan Olšavský
Priestor pre Vaše otázky
I.V
9
Štefan Olšavský
10
Ďakujem za pozornosť
Zdroje:
http://chmiel.chytry.cz/files/ovt_epo_ps/mdt/03_pc_zdroj.pdf
www.wikipedia.com
I.V
Štefan Olšavský

similar documents