1-hálózati-protokollok

Report
Hálózati protokollok
Számítógép hálózatok gyakorlata
ÓBUDAI EGYETEM
2011 TAVASZI FÉLÉV
1. LABORGYAKORLAT
PRÉM DÁNIEL
OSI Modell
7. Alkalmazási (application) réteg
6. Megjelenési (presentation) réteg
5. Viszonylati (session) réteg
4. Szállítási (transport) réteg
3. Hálózati (network) réteg
2. Adatkapcsolati (data-link) réteg
1. Fizikai (physical) réteg
Fizikai réteg
• A fizikai réteg meghatározza az eszközökkel
kapcsolatos fizikai és elektromos
tulajdonságokat.
Például az érintkezők kiosztását vagy a használatos
feszültség szinteket, réz vagy optikai kábel.
• Az adatokat bitszinten kezeli.
• Bináris az átvitel módja.
• pl.: ISDN / DSL / 100BASE-T
Adatkapcsolati réteg
• Lehetővé teszi két hálózati elem
kommunikációját.
• Jelzi (akár korrigálja is) a fizikai szinten
bekövetkezett hibákat.
• Az adatokat keret / frame szinten kezeli.
• Az átvitel módja fizikai (MAC) címzés.
• A hub-ok, switch-ek (kapcsolók) és bridge-ek
(hidak) ezen a szinten működnek .
• pl.: Ethernet / Token ring / Frame relay
Hálózati réteg
• Biztosítja a változó hosszúságú adatok eljutását
a küldőtől a célállomásig.
• Biztosítja az útválasztást.
• Az adatokat csomag / packet szinten kezeli.
• Az átvitel módja logikai (IP) címzés
• A forgalomirányítók / útválasztók / router-ek
ezen a szinten működnek
• pl.: IP / ICMP / ARP / RIP / BGP / OSPF
Átviteli / Szállítási réteg
• Biztosítja a felhasználók közötti adatátvitel
transzparens legyen, elvégezi az adatfolyam
szegmentálását és deszegmentálását.
• Biztosítja és ellenőrzi az adott kapcsolat
megbízhatóságát folyamat szinten.
• Az adatokat szegmens szinten kezeli.
• Állapot és kapcsolat orientált protokollokat is kezel.
(Nyomonköveti az adatcsomagokat, hiba esetén
gondoskodik az újraküldésről, valamint
szegmentálásnál sorrendtartó)
• pl.: TCP / UDP
Viszonylati réteg
• Végpontok közötti dialógusok kezelésére
alkalmas mechanizmust valósított meg.
• Gyakorlatilag a szállítási rétegbe integrálták
a TCP részeként.
Megjelenítési réteg
• Biztosítja az alkalmazási réteg számára hogy
az adatok megfelelő konverzióját.
(MIME kódolás / tömörítés / titkosítás)
• Gyakorlatilag az alkalmazási rétegbe
integrálták.
Alkalmazási réteg
• Biztosítja a kommunikációt az alkalmazások
között.
• A réteg protokolljaival az alkalmazások
képesek egyeztetni a formátum-, biztonság-,
szinkronizálási- vagy egyéb hálózati
igényekről.
• pl.: HTTP / SMTP / FTP / Telnet / NFS / NTP
OSI modell átalakulása
OSI modell
TCP / IP protokoll készlet
Alkalmazási
Megjelenítési
Alkalmazási
HTTP / Telnet / FTP
Viszonylati
Szállítási
Szállítási
Hálózati
Internet
TCP / UDP
IP / ICMP / ARP / RARP
Adatkapcsolati
Kapcsolati
Fizikai
A TCP/IP protokoll család egyetemi és katonai kutató intézetek közös munkájának eredménye. A
kidolgozás hivatalosan nem szabvány, hanem ajánlás, viszont azzal, hogy széles körben elterjedt
kijelenthető, hogy de-facto szabvánnyá vált. Kidolgozása RFC-k formájában történt.
Beágyazás értelmezése
Alkalmazás
réteg
Szállítási
réteg
Hálózati
réteg
Adatkapcsolati
réteg
• Felhasználói interakció
• Előáll az adat (Kép / Videó / Text)
• Alkalmazási protokoll
• Forrás és Cél port címzése
• TCP / UDP szegmensbe beágyazás
• Forrás és Cél IP címzése
• IP csomagba ágyazás
• Forrás és Cél fizikai címzése
• Ethernet keretbe ágyazás
Fizikai réteg
(PC#1)
10101010101
Alkalmazás
réteg
Szállítási
réteg
Hálózati
réteg
Adatkapcsolati
réteg
• Felhasználói interakció
• Előáll az adat (Kép / Videó / Text)
• Alkalmazási protokoll
• TCP / UDP szegmensek eltávolítása
• Forrás és Cél port kiolvasása
• IP csomag eltávolítása
• Forrás és Cél IP címének kiolvasása
• Ethernet keret eltávolítása
• Forrás és Cél fizikai címének
kiolvasása
Fizikai réteg
(PC#2)
Protokoll hierarchia
Adat
↓
Protokoll
HTTP fejléc
Adat rész
↓
Szegmens
↓
TCP fejléc
Adat rész
↓
Csomag
IP fejléc
↓
Adat rész
↓
Keret
Ethernet fejléc
↓
↓
Adat rész
Réteg Protokollok
OSI modell
TCP / IP protokoll készlet
Alkalmazási
Megjelenítési
Alkalmazási
HTTP / Telnet / FTP
Viszonylati
Szállítási
Szállítási
Hálózati
Internet
TCP / UDP
IP / ICMP / ARP / RARP
Adatkapcsolati
Kapcsolati
Fizikai
Ethernet hálózat
• Napjaink legelterjedtebb hálózati
technológiája.
• Szolgáltatás / ár viszonylata kiemelkedő.
• Korlátozott hosszúságú, sin topológiájú
rendszer, amelyhez korlátozott számú hoszt
kapcsolható.
• Az eredeti IEEE 802.3 szabvány szerint
10Mbit/s a sebessége, de az újabbak már
100/1000Mbit/s sebességre is képesek
Ethernet típusok
• Klasszikus Ethernet:




Vastag
Vékony
Sodort
Optikai
→ Gerinchálózatokhoz (max: 500m, 100db)
→ BNC csatlakozós T dugós (max: 185m, 30db)
→ Csillag topológiához (max: 100m, ---)
→ Épületek között (max: 2Km, ---)
• Kategória szintek:
 CAT-4: 10 Mbit/s
 CAT-5: 100 Mbit/s
 CAT-6: 1 Gbit/s
Sodort kábel típusok
• Egyenesen kötött / Straight-through
(PC – Swich/HUB, PC – Router)
• Kereszt kötött / Cross-Over
(PC – PC, Switch – Switch, Router – Switch/HUB)
Ethernet keret
Előtag
•7 oktet
•7 x ”10101010”
Keret kezdet határoló
•1 oktet
•1 x ”10101011”
Cél állomás címe
•6 oktet
•1-3 oktet a gyártó 4-6 a sorszám
Küldő állomás címe
•6 oktet
•1-3 oktet a gyártó 4-6 a sorszám
Hossz
Adat
Töredék
CRC
•2 oktet
•0-1500 oktet
•0-46 oktet
•Mert a keret nem lehet kisebb, mint 64 oktet
•4 oktet
Réteg Protokollok
OSI modell
TCP / IP protokoll készlet
Alkalmazási
Megjelenítési
Alkalmazási
HTTP / Telnet / FTP
Viszonylati
Szállítási
Szállítási
Hálózati
Internet
TCP / UDP
IP / ICMP / ARP / RARP
Adatkapcsolati
Kapcsolati
Fizikai
Internet Protokoll
• OSI modell 3. rétegében helyezkedik el.
• Tervezésénél az egyszerűség volt a fő cél.
• Csomagkapcsolt hálózatot valósít meg, azaz
nem építi fel a kapcsolatot a forrás és cél
között, hanem minden egyes csomagot
külön irányít.
• Hibadetektálás és javítást nem végez, ezeket
főleg szállítási rétegbeli protokollokra bízza.
IP Cím
• Logikai címzést valósít meg.
• 32 biten ábrázolt egész szám, azonban a könnyebb
olvashatóság miatt 4db 8 bites (azaz 1 bájtos) részre
bontjuk, amelyeket pontokkal választunk el
egymástól.
• A teljes IP cím 2 részre osztható: hálózat és állomás
azonosító. A hálózati azonosító hossza változó lehet,
ezért címosztályokba soroljuk őket:
– A osztály : hálózat 8 bit – állomások 24 bit
– B osztály : hálózat 16 bit – állomások 16 bit
– C osztály : hálózat 24 bit – állomások 8 bit
Alhálózati maszk
• Lehetővé teszi a címosztályok további
felbontását. (pl.: C osztály kettébontása)
• Szintén 32 bites, az IP címhez hasonlóan 4
részre csoportosítjuk.
• Az IP cím hálózati részével megegyező
hosszúsággal csupa egyest tartalmaz, utána
nullákat.
• Innentől egy logikai ÉS művelettel
megállapítható az IP Cím hálózat és állomás
azonosítója.
Címzési módok
• Unicast:
Egy az egynek kapcsolat
Minden cím egyedi és központilag kiosztott, emiatt
egyértelműen azonosítja a címzettet.
• Multicast:
Egy a többnek kapcsolat
Lehetővé teszi az adó számára, hogy jelezze, az üzenete
több címzettnek is szól.
• Broadcast:
Egy mindenkinek kapcsolat
A multicast speciális esete, ekkor mindenkinek szól az
üzenet, így a hálózat összes eleme beolvassa a keretet.
IP csomag
0
4
VERS
8
16
HLEN
19
TYPE of SERVICE
31
TOTAL LENGTH
IDENTIFICATION
TIME TO LIVE
24
FLAGS
PROTOCOL
FRAGMENT OFFSET
HEADER CHECKSUM
SOURCE IP ADDRESS
DESTINATION IP ADDRESS
IP OPTIONS (IF ANY)
PADDING
DATA
…
VERS:
Az IP verziója
HLEN:
A fejléc hossza
TYPE of SERVICE:
TOTAL LENGTH:
TIME TO LIVE:
OPTIONS:
Hang, fájl, QoS, nem jelentős
A csomag teljes mérete bájtban
Csomag élettartama
Opcionális: biztonsági, útvonal és
időbélyeg naplózásához
IDENTIFICATION:
FLAGS:
FRAGMENT OFFSET:
PROTOCOL:
HEADER CHECKSUM:
PADDING:
Darabazonosító
DF: nem darabolható, MF: Még több darab van
Hányadik része a csomagnak, ha feldarabolták
Magasabb protokoll meghatározása
Ellenőrzőérték
Maradék kitöltése 0-val
http://www.tcpipguide.com/free/t_IPDatagramGeneralFormat.htm
Protokoll hierarchia
Csomag
IP fejléc
Adat rész
↓
Keret
Ethernet fejléc
↓
Adat rész
Address Resolution Protocol
• A kettős címrendszer (IP és fizikai) használatánál a csomagok
beágyazásához szükséges a logikai címhez tartozó fizikai cím
meghatározása.
• A 2. rétegben helyezkedik el, adat mezejében elküldi a forrás és
cél logikai címét.
• Minden hálózati eszköz saját ARP táblázatot vezet, amelyben
rögzíti az általa ismert logikai címekhez tartozó fizikai címeket.
– Ha olyan logikai címre szeretne küldeni üzenetet amit nem ismer,
akkor egy üzenetszórásos címzéssel kiküld egy ARP keretet.
– Ha ”valaki” magára ismer a hálózatból akkor válaszol a címzettnek.
• RARP: fordított ARP kérés, azaz fizikai címhez keresi a logikai
címet, csak speciális esetekben használatos
Protokoll hierarchia
ARP
fejléc
Csomag
Feloldási adatok
forrás és cél - IP és MAC címe
↓
Keret
Ethernet fejléc
↓
Adat rész
Ismétlő kérdések
Fogalmazd meg 1 mondatban:
–
–
–
–
–
Mi az OSI modell lényege
Mi a protokoll hierarchia és a beágyazás lényege
Milyen szolgáltatást nyújt az IP
Miben hasonlít és miben tér el az TCP és UDP
Mi a hub / switch / bridge / router, és melyik rétegben
helyezkednek el
Eredményt elküldeni:
[email protected]
Internet Control Message Protocol
• A 3. rétegben helyezkedik el. Célja az IP
protokoll támogatása.
• A hibák felderítésére és azonosítására szolgál,
és a hálózat diagnosztikájában segít.
• Mindegyik ICMP üzenet saját formátummal
rendelkezik, csak az első 3 mezőjük azonos:
– Type:
– Code:
– Checksum:
Azonosítja az üzenetet típusát
További információt ad az üzenetről
Az üzenet ellenőrző összege
ICMP típusok
• A TYPE mező meghatározza az üzenet jelentését és
formáját!
• Amelyek hibát jeleznek, azok mindig tartalmazzák
a hibát okozó IP adatgramma első 64 bitjét!
TYPE mező
0
ICMP Üzenet típus
Echo Reply
3
Destination Unreachable
5
Redirect (change a route)
8
Echo Request
11
Time Exceeded for Datagram
12
Parameter Problem on Datagram
Példa: Echo Request és Reply
0
8
TYPE
16
CODE
31
CHECKSUM
IDENTIFIER
SEQUENCE NUMBER
OPTIONAL DATA
…
TYPE:
0 vagy 8
IDENTIFIER:
A kérést és a választ egymáshoz rendeli
CODE:
0 (mert itt nincs speciális eset)
SEQUENCE:
A kérést és a választ egymáshoz rendeli
CHECKSUM:
Üzenet ellenőrző összege
OPTIONAL DATA:
A küldő tetszőleges adattal feltöltheti, amit
a célállomás visszaküld
Példa: Destination Unreachable
0
8
16
TYPE
CODE
31
CHECKSUM
UNUSED
INTERNET HEADER + FIRST 64 BITS OF DATAGRAM’S DATA
…
TYPE:
CODE:
CHECKSUM:
UNUSED:
3
0 - 12
Üzenet ellenőrző összege
Használaton kívül, csupa nulla
CODE mező
Jelentése
0
Network Unreachable
1
Host Unreachable
2
Protocol Unreachable
3
Port Unreachable
4
Fragmentation needed and DF set
5
Source route failed
6
Destination network unknown
7
Destination host unknown
8
Source host isolated
9
Communication with destination network administratively prohibited
10
Communication with destination host administratively prohibited
11
Network unreachable for type of service
12
Host unreachable for type of service
Protokoll hierarchia
ICMP üzenet
ICMP fejléc
Adat rész
↓
Csomag
IP fejléc
↓
Adat rész
↓
Keret
Ethernet fejléc
↓
Adat rész
Réteg Protokollok
OSI modell
TCP / IP protokoll készlet
Alkalmazási
Megjelenítési
Alkalmazási
HTTP / Telnet / FTP
Viszonylati
Szállítási
Szállítási
Hálózati
Internet
TCP / UDP
IP / ICMP / ARP / RARP
Adatkapcsolati
Kapcsolati
Fizikai
User Datagramm Protocol
• Lehetővé teszi a port szintű kommunikációt
• Az IP protokoll megbízhatatlan szolgáltatásaira épít,
nem javítja fel:
– Csomagok elveszhetnek, kettőződhetnek
– A feladás sorrendjétől eltérő sorrendben is
megérkezhetnek a csomagok, a különböző útvonalak
miatt.
• Előnye a hatékonysága: kis overhead, kevés
adminisztráció, nem kell nyugtázni
• Felhasználhatósága:
– Nagyon alacsony válaszidejű alkalmazások (Multiplayer)
– Audio és video átvitel (Streaming)
UDP szegmens
0
4
10
16
19
24
SOURCE PORT
DESTINATION PORT
LENGTH
CHECKSUM
DATA
…
SOURCE PORT:
DESTINATION PORT:
A forrás port száma
A cél port száma
LENGTH:
Teljes hossz byteban (fejléc + adat)
CHECKSUM:
Fejléc és az adat ellenőrző összege
31
Transmission Control Protocol
• A kapcsolat ideje alatt az átvitel megbízható:
– Hibamentes
– Nincs adatvesztés, adatkettőződés
– Az adatok sorrendhelyesek
– Minden csomagról visszaigazolás érkezik
• A küldendő adatot:
– Szegmensekre bontja
– A címzett oldalon sorrend helyesen összerakja
– Az elvesztett adatokat újraküldi
TCP szegmens
0
4
10
16
19
SOURCE PORT
24
31
DESTINATION PORT
SEQUENCE NUMBER
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER
DATAOFFSET
RESERVED
CODE BITS
WINDOW
CHECKSUM
URGENT POINTER
IP OPTIONS (IF ANY)
PADDING
DATA
…
SOURCE PORT:
A forrás TCP port száma
RESERVED:
Fenntartva ha kéne
DESTINATION PORT:
A cél TCP port száma
CODE BITS:
Üzenet tartalmára utal (URG, ACK, RST, SYN, FIN)
SEQUENCE NUMBER:
A szegmens pozíciója a byte folyamban
CHECKSUM:
ACKNOWLEDGEMENT:
Fejléc és az adat ellenőrző összege
Az a byte sorszám amit a fogadó
legközelebb meg akar kapni
WINDOW:
A puffer mérete, mennyi adatot képes fogadni
URGENT POINTER:
Eltolást tesz lehetővé a Sequence azonosítótól
DATA OFFSET:
32 bites egységekben meghatározza az adat
kezdő pozícióját
Protokoll hierarchia
TCP / UDP
fejléc
Szegmens
Adat rész
↓
Csomag
IP fejléc
↓
Adat rész
↓
Keret
Ethernet fejléc
↓
Adat rész
Jól ismert portok
Port szám
Típus
Leírás
20
TCP
File Transfer Protocol – adatkapcsolat
21
TCP
File Transfer Protocol – vezérlés
22
TCP
Secure Shell (SSH)
23
TCP
Terminal Connection (Telnet)
25
TCP
Simple Mail Transport Protocol (SMTP)
53
TCP/UDP
80
TCP
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
110
TCP
Post Office Protocol v3 (POP3)
123
UDP
Network Time Protocol (NTP)
143
TCP
Internet Message Access Protocol (IMAP)
443
TCP
Hypertext Transfer Protocol over SSL/TLS (HTTPS)
465
TCP
SMTP over SSL
514
UDP
System Log (Syslog)
Domain Name Server (DNS)
Réteg Protokollok
OSI modell
TCP / IP protokoll készlet
Alkalmazási
Megjelenítési
Alkalmazási
HTTP / Telnet / FTP
Viszonylati
Szállítási
Szállítási
Hálózati
Internet
TCP / UDP
IP / ICMP / ARP / RARP
Adatkapcsolati
Kapcsolati
Fizikai
Domain Name System
• Feladata a webcímek (domainek) lefordítása a hozzájuk tartozó IP
címekre.
• A domaineket hierarchikus decentralizált struktúrában tárolja.
• A névterek földrajzi és szervezeti alapon szervezték fa struktúrába.
• A névterek adminisztrációját külön szervezetek kapják, akik a résznévterek kezelését továbbadhatják. De mindenki a saját és az alá
tartozó struktúráért felelős.
• A DNS rendszer nem csak neveket old fel. Hivatkozhatunk:
– Levelező átjáróra (Mail eXchange)
– Név szerverre (Name Server)
– IP címre (host Address)
– Álnévre (Canonical NAME)
Domain nevek struktúrája
Névfeloldás
Egy otthoni PC keresi a ”nik.uni-obuda.hu” IP címét:
1.
2.
3.
4.
5.
A PC megkérdezi a ISP_NS névre hallgató DNS szerverét
(szolgáltató biztosítja), hogy mi a ”nik.uni-obuda.hu” IP címe.
Az ISP_NS megnézi, hogy ő kezeli-e a ”nik.uni-obuda.hu”
domaint, ha igen akkor feloldja, különben (példánkban ez a
helyzet) megkérdezi a ROOT_NS szervert hogy mi a ”.hu” TLD
névszerverének a címe.
Az ISP_NS ezek után megkérdezi a HU_NS szervert, hogy mi az
”uni-obuda.hu” névszerverének a címe.
Az ISP_NS megkérdezi az OBUDA_NS szervert, hogy mi a
”nik.uni-obuda.hu” gép IP címe.
Az ISP_NS megválaszolja a PC-nek a ”nik.uni-obuda.hu” IP
címét.
Simple Mail Transfer Protocol
• De facto protokoll az E-mailek interneten
történő továbbítására.
• Egyszerű szöveg alapú protokoll, könnyen
tesztelhető telnet programmal.
• Mivel szöveg alapú, kezdetben a bináris
fájlokkal nem tudott mit kezdeni, ezért több
próbálkozás után, végül a MIME kódolás
segítségével megoldották fájlok szöveg
alapú beágyazását.
HyperText Transfer Protocol
• A HTTP egy kérés-válasz alapú szöveges protokoll.
• A kéréseket mindig a kliens intézi a szerver irányába.
• HTTP/1.1 perzisztens, azaz nem kell minden kérésnél
újra felépíteni a kézfogássál a TCP kapcsolatot.
• Állapot nélküli protokoll: A szerver nem tartja
nyilván a felhasználói adatokat a kérésekhez.
Megoldások: cookie, session, token
• Metódusok:
HEAD, GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, stb…
• Státuszkódok:
1xx: informatív, 2xx: siker, 3xx: átirányítás, 4xx: klienshiba, 5xx: szerverhiba
Telnet
• Az egyik legrégebbi hálózati protokoll
• Célja egy általánosan elérhető, kétirányú,
byte-alapú kommunikációs rendszer
biztosítása.
• Fő felhasználási területe a terminál
szolgáltatás
• Titkosítási funkciókat nem támogat
Secure SHell
• Szabványcsalád és protokoll.
• Helyi és távoli gép közötti biztonságos
csatorna kiépítésére használatos.
• Nyilvános kulcsú titkosítást használ,
opcionálisan felhasználói azonosítást is
végezhet.
• Protokoll: biztonságos telnet
• Szabvány: tunneling (sFTP, SCP)
Munkaállomások IP konfigurálása
• Windows GUI:
Vezérlőpult  Hálózati és megosztási központ  Kapcsolat kiválasztása (pl.:
Helyi kapcsolat)  Tulajdonságok  Felugró ablak ”Hálózat” fülén a listából
kiválasztani: ”TCP/IP protokoll 4-es verziója”  Tulajdonságok  Beállítható az
IP cím / Maszk / Átjáró / DNS
• Windows CMD:
–
–
–
–
ipconfig /all
ipconfig /release [kapcsolat neve]
Ipconfig /renew [kapcsolat neve]
netsh interface ip set address name="Helyi hálózat" static 192.168.0.100
255.255.255.0 192.168.0.1
– netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.0.200
– netsh interface ip set address name="Helyi hálózat" dhcp
– netsh interface ip set dns "Local Area Connection" dhcp
Munkaállomások IP konfigurálása
• Linux CMD:
– vi /etc/network/interfaces
– /etc/init.d/networking restart
• Interfaces file tartalma:
– iface eth0 inet dhcp
– iface eth0 inet static
address
192.168.0.100
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

similar documents