Writing a research proposal

Report






Er is steeds minder geld beschikbaar voor
onderzoek in de 1e geldstroom
Als academische vaardigheid steeds belangrijker
Meer budget: Je kan onderzoek doen wat je zelf
interessant vindt
Prestige (VENI, VIDI, VICI)
Meer gefocust op onderzoek / minder onderwijs
Dwingt je om na te denken over onderzoekslijn,
relevantie en innovatie






Er is steeds minder geld beschikbaar voor
onderzoek in de 1e geldstroom
Als academische vaardigheid steeds belangrijker
Meer budget: Je kan onderzoek doen wat je zelf
interessant vindt
Prestige (VENI, VIDI, VICI)
Meer gefocust op onderzoek / minder onderwijs
Dwingt je om na te denken over onderzoekslijn,
relevantie en innovatie






Er is steeds minder geld beschikbaar voor
onderzoek in de 1e geldstroom
Als academische vaardigheid steeds belangrijker
Meer budget: Je kan onderzoek doen wat je zelf
interessant vindt
Prestige (VENI, VIDI, VICI)
Meer gefocust op onderzoek / minder onderwijs
Dwingt je om na te denken over onderzoekslijn,
relevantie en innovatie






Er is steeds minder geld beschikbaar voor
onderzoek in de 1e geldstroom
Als academische vaardigheid steeds belangrijker
Meer budget: Je kan onderzoek doen wat je zelf
interessant vindt
Prestige (VENI, VIDI, VICI)
Meer gefocust op onderzoek / minder onderwijs
Dwingt je om na te denken over onderzoekslijn,
relevantie en innovatie






Er is steeds minder geld beschikbaar voor
onderzoek in de 1e geldstroom
Als academische vaardigheid steeds belangrijker
Meer budget: Je kan onderzoek doen wat je zelf
interessant vindt
Prestige (VENI, VIDI, VICI)
Meer gefocust op onderzoek / minder onderwijs
Dwingt je om na te denken over onderzoekslijn,
relevantie en innovatie






Er is steeds minder geld beschikbaar voor
onderzoek in de 1e geldstroom
Als academische vaardigheid steeds belangrijker
Meer budget: Je kan onderzoek doen wat je zelf
interessant vindt
Prestige (VENI, VIDI, VICI)
Meer gefocust op onderzoek / minder onderwijs
Dwingt je om na te denken over onderzoekslijn,
relevantie en innovatie






Er is steeds minder geld beschikbaar voor
onderzoek in de 1e geldstroom
Als academische vaardigheid steeds belangrijker
Meer budget: Je kan onderzoek doen wat je zelf
interessant vindt
Prestige (VENI, VIDI, VICI)
Meer gefocust op onderzoek / minder onderwijs
Dwingt je om na te denken over onderzoekslijn,
relevantie en innovatie


1e geldstroom: Intern (direct afkomstig van het
ministerie)  bijna niets meer
2e geldstroom: Zelfstandige publieke organisaties
NWO MaGW
 ZonMW
 Europese instellingen: ERC


3e geldstroom: Projectgebonden financiering, vaak
van private instellingen / bedrijven (bijv. KWF)
 Deze vorm van financiering wordt steeds belangrijker


1e geldstroom: Intern (direct afkomstig van het
ministerie)  bijna niets meer
2e geldstroom: Zelfstandige publieke organisaties
NWO MaGW
 ZonMW
 Europese instellingen: ERC


3e geldstroom: Projectgebonden financiering, vaak
van private instellingen / bedrijven (bijv. KWF)
 Deze vorm van financiering wordt steeds belangrijker


1e geldstroom: Intern (direct afkomstig van het
ministerie)  bijna niets meer
2e geldstroom: Zelfstandige publieke organisaties
NWO MaGW
 ZonMW
 Europese instellingen: ERC


3e geldstroom: Projectgebonden financiering, vaak
van private instellingen / bedrijven (bijv. KWF)
 Deze vorm van financiering wordt steeds belangrijker


1e geldstroom: Intern (direct afkomstig van het
ministerie)  bijna niets meer
2e geldstroom: Zelfstandige publieke organisaties
NWO MaGW
 ZonMW
 Europese instellingen: ERC


3e geldstroom: Projectgebonden financiering, vaak
van private instellingen / bedrijven (bijv. KWF)
 Deze vorm van financiering wordt steeds belangrijker


Onderzoekstalent (NWO)
Vernieuwingsimpuls (VENI, VIDI, VICI)

1 x per jaar

Programmasubsidies (ZonMw, NWO MaGW)

Mozaiek




beide ouders zijn geboren in een van de doelgroepenlanden , of zowel de kandidaat zelf als
minimaal één van de ouders is geboren in een van deze landen.
ERC (Starting grant / Advanced grant)
Fondsen (bijv. KWF)
….
Check subsidiedatabases


Onderzoekstalent (NWO)
Vernieuwingsimpuls (VENI, VIDI, VICI)

1 x per jaar

Programmasubsidies (ZonMw, NWO MaGW)

Mozaiek




beide ouders zijn geboren in een van de doelgroepenlanden , of zowel de kandidaat zelf als
minimaal één van de ouders is geboren in een van deze landen.
ERC (Starting grant / Advanced grant)
Fondsen (bijv. KWF)
….
Check subsidiedatabases


Onderzoekstalent (NWO)
Vernieuwingsimpuls (VENI, VIDI, VICI)

1 x per jaar

Programmasubsidies (ZonMw, NWO MaGW)

Mozaiek




beide ouders zijn geboren in een van de doelgroepenlanden , of zowel de kandidaat zelf als
minimaal één van de ouders is geboren in een van deze landen.
ERC (Starting grant / Advanced grant)
Fondsen (bijv. KWF)
….
Check subsidiedatabases


Onderzoekstalent (NWO)
Vernieuwingsimpuls (VENI, VIDI, VICI)

1 x per jaar

Programmasubsidies (ZonMw, NWO MaGW)

Mozaiek




beide ouders zijn geboren in een van de doelgroepenlanden , of zowel de kandidaat zelf als
minimaal één van de ouders is geboren in een van deze landen.
ERC (Starting grant / Advanced grant)
Fondsen (bijv. KWF)
….
Check subsidiedatabases


Onderzoekstalent (NWO)
Vernieuwingsimpuls (VENI, VIDI, VICI)

1 x per jaar

Programmasubsidies (ZonMw, NWO MaGW)

Mozaiek




beide ouders zijn geboren in een van de doelgroepenlanden , of zowel de kandidaat zelf als
minimaal één van de ouders is geboren in een van deze landen.
ERC (Starting grant / Advanced grant)
Fondsen (bijv. KWF)
….
Check subsidiedatabases


Onderzoekstalent (NWO)
Vernieuwingsimpuls (VENI, VIDI, VICI)

1 x per jaar

Programmasubsidies (ZonMw, NWO MaGW)

Mozaiek




beide ouders zijn geboren in een van de doelgroepenlanden , of zowel de kandidaat zelf als
minimaal één van de ouders is geboren in een van deze landen.
ERC (Starting grant / Advanced grant)
Fondsen (bijv. KWF)
….
Check subsidiedatabases


Onderzoekstalent (NWO)
Vernieuwingsimpuls (VENI, VIDI, VICI)

1 x per jaar

Programmasubsidies (ZonMw, NWO MaGW)

Mozaiek




beide ouders zijn geboren in een van de doelgroepenlanden , of zowel de kandidaat zelf als
minimaal één van de ouders is geboren in een van deze landen.
ERC (Starting grant / Advanced grant)
Fondsen (bijv. KWF)
….
Check subsidiedatabases


Onderzoekstalent (NWO)
Vernieuwingsimpuls (VENI, VIDI, VICI)

1 x per jaar

Programmasubsidies (ZonMw, NWO MaGW)

Mozaiek




beide ouders zijn geboren in een van de doelgroepenlanden , of zowel de kandidaat zelf als
minimaal één van de ouders is geboren in een van deze landen.
ERC (Starting grant / Advanced grant)
Fondsen (bijv. KWF)
….
Check subsidiedatabases
http://www.eur.nl/medewerkers/onderzoek/subsidieportaal/




ontvankelijk verklaard? dan kan het beoordelingsproces van
start gaan
referenten wordt gevraagd een beoordelingsrapport te
schrijven
de referentencommentaren worden voorgelegd aan de
aanvrager, die vervolgens een weerwoord kan opstellen;
de referentencommentaren én het weerwoord worden
neergelegd bij de speciaal voor de ronde ingestelde
beoordelingscommissie;



Eventueel: interview (bij VI)
deze commissie spreekt een gemotiveerd oordeel uit over
de ter tafel liggende aanvragen en stelt daarna een
prioriteitsvolgorde op;
Gebiedsbestuur




ontvankelijk verklaard? dan kan het beoordelingsproces van
start gaan
referenten wordt gevraagd een beoordelingsrapport te
schrijven
de referentencommentaren worden voorgelegd aan de
aanvrager, die vervolgens een weerwoord kan opstellen;
de referentencommentaren én het weerwoord worden
neergelegd bij de speciaal voor de ronde ingestelde
beoordelingscommissie;



Eventueel: interview (bij VI)
deze commissie spreekt een gemotiveerd oordeel uit over
de ter tafel liggende aanvragen en stelt daarna een
prioriteitsvolgorde op;
Gebiedsbestuur




ontvankelijk verklaard? dan kan het beoordelingsproces van
start gaan
referenten wordt gevraagd een beoordelingsrapport te
schrijven
de referentencommentaren worden voorgelegd aan de
aanvrager, die vervolgens een weerwoord kan opstellen;
de referentencommentaren én het weerwoord worden
neergelegd bij de speciaal voor de ronde ingestelde
beoordelingscommissie;



Eventueel: interview (bij VI)
deze commissie spreekt een gemotiveerd oordeel uit over
de ter tafel liggende aanvragen en stelt daarna een
prioriteitsvolgorde op;
Gebiedsbestuur




ontvankelijk verklaard? dan kan het beoordelingsproces van
start gaan
referenten wordt gevraagd een beoordelingsrapport te
schrijven
de referentencommentaren worden voorgelegd aan de
aanvrager, die vervolgens een weerwoord kan opstellen
de referentencommentaren én het weerwoord worden
neergelegd bij de speciaal voor de ronde ingestelde
beoordelingscommissie;



Eventueel: interview (bij VI)
deze commissie spreekt een gemotiveerd oordeel uit over
de ter tafel liggende aanvragen en stelt daarna een
prioriteitsvolgorde op;
Gebiedsbestuur




ontvankelijk verklaard? dan kan het beoordelingsproces van
start gaan
referenten wordt gevraagd een beoordelingsrapport te
schrijven
de referentencommentaren worden voorgelegd aan de
aanvrager, die vervolgens een weerwoord kan opstellen;
de referentencommentaren én het weerwoord worden
neergelegd bij de speciaal voor de ronde ingestelde
beoordelingscommissie;



Eventueel: interview (bij VI)
deze commissie spreekt een gemotiveerd oordeel uit over
de ter tafel liggende aanvragen en stelt daarna een
prioriteitsvolgorde op;
Gebiedsbestuur




ontvankelijk verklaard? dan kan het beoordelingsproces van
start gaan
referenten wordt gevraagd een beoordelingsrapport te
schrijven
de referentencommentaren worden voorgelegd aan de
aanvrager, die vervolgens een weerwoord kan opstellen;
de referentencommentaren én het weerwoord worden
neergelegd bij de speciaal voor de ronde ingestelde
beoordelingscommissie;



Eventueel: interview (bij VI)
deze commissie spreekt een gemotiveerd oordeel uit over
de ter tafel liggende aanvragen en stelt daarna een
prioriteitsvolgorde op
Gebiedsbestuur beslist







Ontwikkelen onderzoeksidee
Selecteren van mogelijke subsidieverstrekker
Netwerk: wie heeft bruikbare expertise?
Schrijven van een onderzoeksvoorstel
Reactie reviewers
Eventueel presenteren van het onderzoeksvoorstel
Omgaan met relatief vaak voorkomende afwijzingen







Ontwikkelen onderzoeksidee
Selecteren van mogelijke subsidieverstrekker
Netwerk: wie heeft bruikbare expertise?
Schrijven van een onderzoeksvoorstel
Reactie reviewers
Eventueel presenteren van het onderzoeksvoorstel
Omgaan met relatief vaak voorkomende afwijzingen







Ontwikkelen onderzoeksidee
Selecteren van mogelijke subsidieverstrekker
Netwerk: wie heeft bruikbare expertise?
Schrijven van een onderzoeksvoorstel
Reactie reviewers
Eventueel presenteren van het onderzoeksvoorstel
Omgaan met relatief vaak voorkomende afwijzingen







Ontwikkelen onderzoeksidee
Selecteren van mogelijke subsidieverstrekker
Netwerk: wie heeft bruikbare expertise?
Schrijven van een onderzoeksvoorstel
Reactie reviewers
Eventueel presenteren van het onderzoeksvoorstel
Omgaan met relatief vaak voorkomende afwijzingen







Ontwikkelen onderzoeksidee
Selecteren van mogelijke subsidieverstrekker
Netwerk: wie heeft bruikbare expertise?
Schrijven van een onderzoeksvoorstel
Reactie reviewers
Eventueel presenteren van het onderzoeksvoorstel
Omgaan met relatief vaak voorkomende afwijzingen







Ontwikkelen onderzoeksidee
Selecteren van mogelijke subsidieverstrekker
Netwerk: wie heeft bruikbare expertise?
Schrijven van een onderzoeksvoorstel
Reactie reviewers
Eventueel presenteren van het onderzoeksvoorstel
Omgaan met relatief vaak voorkomende afwijzingen







Ontwikkelen onderzoeksidee
Selecteren van mogelijke subsidieverstrekker
Netwerk: wie heeft bruikbare expertise?
Schrijven van een onderzoeksvoorstel
Reactie reviewers
Eventueel presenteren van het onderzoeksvoorstel
Omgaan met relatief vaak voorkomende afwijzingen







Ontwikkelen onderzoeksidee
Selecteren van mogelijke subsidieverstrekker
Netwerk: wie heeft bruikbare expertise?
Schrijven van een onderzoeksvoorstel
Reactie reviewers
Eventueel presenteren van het onderzoeksvoorstel
Omgaan met relatief vaak voorkomende afwijzingen




Schrijf zowel voor een breed (vakgenoten i.h.a. in inleiding
en summary) als specialistisch publiek (in methode sectie)!!!
Neem pakkende titel als het even kan (niet te saai).
In de summary moet je de aandacht van mensen trekken,
anders haken ze al voor het lezen van het voorstel af. 
Halo effect
Geef vooral aan wat nieuw is aan het onderzoek: wat is er zo
speciaal? Waarom moet dit uitgevoerd worden?




Schrijf zowel voor een breed (vakgenoten i.h.a. in inleiding
en summary) als specialistisch publiek (in methode sectie)!!!
Neem pakkende titel als het even kan (niet te saai).
In de summary moet je de aandacht van mensen trekken,
anders haken ze al voor het lezen van het voorstel af. 
Halo effect
Geef vooral aan wat nieuw is aan het onderzoek: wat is er zo
speciaal? Waarom moet dit uitgevoerd worden?




Schrijf zowel voor een breed (vakgenoten i.h.a. in inleiding
en summary) als specialistisch publiek (in methode sectie)!!!
Neem pakkende titel als het even kan (niet te saai).
In de summary moet je de aandacht van mensen trekken,
anders haken ze al voor het lezen van het voorstel af. 
Halo effect
Geef vooral aan wat nieuw is aan het onderzoek: wat is er zo
speciaal? Waarom moet dit uitgevoerd worden?




Schrijf zowel voor een breed (vakgenoten i.h.a. in inleiding
en summary) als specialistisch publiek (in methode sectie)!!!
Neem pakkende titel als het even kan (niet te saai).
In de summary moet je de aandacht van mensen trekken,
anders haken ze al voor het lezen van het voorstel af. 
Halo effect
Geef vooral aan wat nieuw is aan het onderzoek: wat is er zo
speciaal? Waarom moet dit uitgevoerd worden?




Schrijf zowel voor een breed (vakgenoten i.h.a. in inleiding
en summary) als specialistisch publiek (in methode sectie)!!!
Neem pakkende titel als het even kan (niet te saai).
In de summary moet je de aandacht van mensen trekken,
anders haken ze al voor het lezen van het voorstel af. 
Halo effect
Geef vooral aan wat nieuw is aan het onderzoek: wat is er zo
speciaal? Waarom moet dit uitgevoerd worden?




Probeer het onderzoek theoretisch goed in te kaderen: welk
aspect van de theorie ga je onderzoeken?
Beschrijf je onderzoek zo gedetailleerd mogelijk
Geef altijd onderzoeksvragen / hypotheses!! Die mis ik heel
vaak in de beoordeelde voorstellen
Zorg er voor dat de deelonderzoeken een logisch geheel
vormen




Probeer het onderzoek theoretisch goed in te kaderen: welk
aspect van de theorie ga je onderzoeken?
Beschrijf je onderzoek zo gedetailleerd mogelijk
Geef altijd onderzoeksvragen / hypotheses!! Die mis ik heel
vaak in de beoordeelde voorstellen
Zorg er voor dat de deelonderzoeken een logisch geheel
vormen




Probeer het onderzoek theoretisch goed in te kaderen: welk
aspect van de theorie ga je onderzoeken?
Beschrijf je onderzoek zo gedetailleerd mogelijk
Geef altijd onderzoeksvragen / hypotheses!! Die mis ik heel
vaak in de beoordeelde voorstellen
Zorg er voor dat de deelonderzoeken een logisch geheel
vormen




Probeer het onderzoek theoretisch goed in te kaderen: welk
aspect van de theorie ga je onderzoeken?
Beschrijf je onderzoek zo gedetailleerd mogelijk
Geef altijd onderzoeksvragen / hypotheses!! Die mis ik heel
vaak in de beoordeelde voorstellen
Zorg er voor dat de deelonderzoeken een logisch geheel
vormen




Probeer het onderzoek theoretisch goed in te kaderen: welk
aspect van de theorie ga je onderzoeken?
Beschrijf je onderzoek zo gedetailleerd mogelijk
Geef altijd onderzoeksvragen / hypotheses!! Die mis ik heel
vaak in de beoordeelde voorstellen
Zorg er voor dat de deelonderzoeken een logisch geheel
vormen





Wees reviewers voor. Denk niet: misschien valt het niet op….
Leg “specialistische termen” in het begin duidelijk uit.
Niet te veel zijstapjes. Noem alleen theorieën waar je ook
daadwerkelijk onderzoek naar doet.
Schroom niet om hulp te vragen van mensen die
“succesvolle aanvragers” zijn
Gebruik bij niet-persoonsgebonden subsidies “lijst- duwers”





Wees reviewers voor. Denk niet: misschien valt het niet op….
Leg “specialistische termen” in het begin duidelijk uit.
Niet te veel zijstapjes. Noem alleen theorieën waar je ook
daadwerkelijk onderzoek naar doet.
Schroom niet om hulp te vragen van mensen die
“succesvolle aanvragers” zijn
Gebruik bij niet-persoonsgebonden subsidies “lijst- duwers”





Wees reviewers voor. Denk niet: misschien valt het niet op….
Leg “specialistische termen” in het begin duidelijk uit.
Niet te veel zijstapjes. Noem alleen theorieën waar je ook
daadwerkelijk onderzoek naar doet.
Schroom niet om hulp te vragen van mensen die
“succesvolle aanvragers” zijn
Gebruik bij niet-persoonsgebonden subsidies “lijst- duwers”





Wees reviewers voor. Denk niet: misschien valt het niet op….
Leg “specialistische termen” in het begin duidelijk uit.
Niet te veel zijstapjes. Noem alleen theorieën waar je ook
daadwerkelijk onderzoek naar doet.
Schroom niet om hulp te vragen van mensen die
“succesvolle aanvragers” zijn
Gebruik bij niet-persoonsgebonden subsidies “lijst- duwers”





Wees reviewers voor. Denk niet: misschien valt het niet op….
Leg “specialistische termen” in het begin duidelijk uit.
Niet te veel zijstapjes. Noem alleen theorieën waar je ook
daadwerkelijk onderzoek naar doet.
Schroom niet om hulp te vragen van mensen die
“succesvolle aanvragers” zijn
Gebruik bij niet-persoonsgebonden subsidies “lijst- duwers”





Wees reviewers voor. Denk niet: misschien valt het niet op….
Leg “specialistische termen” in het begin duidelijk uit.
Niet te veel zijstapjes. Noem alleen theorieën waar je ook
daadwerkelijk onderzoek naar doet.
Schroom niet om hulp te vragen van mensen die
“succesvolle aanvragers” zijn.
Gebruik bij niet-persoonsgebonden subsidies “lijst- duwers”.




Refereer naar goede journals met hoge Impact Factor, niet
te veel naar specialistische journals (met lage IF)
Wees niet te bescheiden over eigen kunnen, maar overdrijf
niet.
Geef concrete voorbeelden als iets ingewikkeld is.  Laat de
reviewer niet hard nadenken!
Kom snel to-the-point: ga niet al te lange samenvattingen
geven van bestaande literatuur. Geef alvast aan wat er niet
goed is aan dat onderzoek of wat onduidelijk is.




Refereer naar goede journals met hoge Impact Factor, niet
te veel naar specialistische journals (met lage IF)
Wees niet te bescheiden over eigen kunnen, maar overdrijf
niet.
Geef concrete voorbeelden als iets ingewikkeld is.  Laat de
reviewer niet hard nadenken!
Kom snel to-the-point: ga niet al te lange samenvattingen
geven van bestaande literatuur. Geef alvast aan wat er niet
goed is aan dat onderzoek of wat onduidelijk is.




Refereer naar goede journals met hoge Impact Factor, niet
te veel naar specialistische journals (met lage IF).
Wees niet te bescheiden over eigen kunnen, maar overdrijf
niet.
Geef concrete voorbeelden als iets ingewikkeld is.  Laat de
reviewer niet hard nadenken!
Kom snel to-the-point: ga niet al te lange samenvattingen
geven van bestaande literatuur. Geef alvast aan wat er niet
goed is aan dat onderzoek of wat onduidelijk is.




Refereer naar goede journals met hoge Impact Factor, niet
te veel naar specialistische journals (met lage IF)
Wees niet te bescheiden over eigen kunnen, maar overdrijf
niet.
Geef concrete voorbeelden als iets ingewikkeld is.  Laat de
reviewer niet hard nadenken!
Kom snel to-the-point: ga niet al te lange samenvattingen
geven van bestaande literatuur. Geef alvast aan wat er niet
goed is aan dat onderzoek of wat onduidelijk is.




Refereer naar goede journals met hoge Impact Factor, niet
te veel naar specialistische journals (met lage IF)
Wees niet te bescheiden over eigen kunnen, maar overdrijf
niet.
Geef concrete voorbeelden als iets ingewikkeld is.  Laat de
reviewer niet hard nadenken!
Kom snel to-the-point: ga niet al te lange samenvattingen
geven van bestaande literatuur. Geef alvast aan wat er niet
goed is aan dat onderzoek of wat onduidelijk is.




Werk methode gedetailleerd uit. Dit laat zien dat je erover
nagedacht hebt.
Maak de “innovation” concreet, niet iets wat iedereen kan
zeggen (bv “adds to the literature”)
Begin op tijd!
Last but not least: Eigenlijk overbodig om te zeggen (maar
gebeurt toch nog wel eens), vul alles in op het formulier!!




Werk methode gedetailleerd uit. Dit laat zien dat je erover
nagedacht hebt.
Maak de “innovation” concreet, niet iets wat iedereen kan
zeggen (bv “adds to the literature”)
Begin op tijd!
Last but not least: Eigenlijk overbodig om te zeggen (maar
gebeurt toch nog wel eens), vul alles in op het formulier!!




Werk methode gedetailleerd uit. Dit laat zien dat je erover
nagedacht hebt.
Maak de “innovation” concreet, niet iets wat iedereen kan
zeggen (bv “adds to the literature”)
Begin op tijd!
Last but not least: Eigenlijk overbodig om te zeggen (maar
gebeurt toch nog wel eens), vul alles in op het formulier!!




Werk methode gedetailleerd uit. Dit laat zien dat je erover
nagedacht hebt.
Maak de “innovation” concreet, niet iets wat iedereen kan
zeggen (bv “adds to the literature”)
Begin op tijd!
Last but not least: Eigenlijk overbodig om te zeggen (maar
gebeurt toch nog wel eens), vul alles in op het formulier!!




Werk methode gedetailleerd uit. Dit laat zien dat je erover
nagedacht hebt.
Maak de “innovation” concreet, niet iets wat iedereen kan
zeggen (bv “adds to the literature”)
Begin op tijd!
Last but not least: Eigenlijk overbodig om te zeggen (maar
gebeurt toch nog wel eens), vul alles in op het formulier!!


Blijf op de hoogte van de mogelijkheden / veranderingen!
Zoek strategisch naar mogelijke subsidiebronnen
Kennisvalorisatie is het creëren van maatschappelijke en
economische waarde op basis van wetenschappelijke
kennis en vaardigheden

“Voor de VI ronde van 2012 zal aan iedere onderzoeker die een aanvraag
indient gevraagd worden om enkele alinea’s te wijden aan kennisbenutting.
Alle VI aanvragen zullen vervolgens, naast de beoordeling op de persoonlijke
kwaliteiten van de kandidaat en de kwaliteit van het projectvoorstel,
beoordeeld worden op het onderdeel kennisbenutting. Het oordeel
kennisbenutting zal 20% uitmaken van het totaaloordeel.”
Kennisvalorisatie is het creëren van maatschappelijke en
economische waarde op basis van wetenschappelijke
kennis en vaardigheden
NWO vraagt van de onderzoeker om na te denken over de
mogelijkheden voor kennisbenutting en daar waar dat
relevant is om met ideeën te komen over hoe de resultaten
van zijn onderzoek door derden kunnen worden gebruikt.
NWO beschouwt onderstaande aspecten van belang voor
het beoordelen van kennisbenutting:
- Relevantie van de resultaten en/of inzichten uit het onderzoek voor
en de bijdrage aan het oplossen van economische,
maatschappelijke, culturele, beleidsmatige of technologische
uitdagingen
-
- Doeltreffendheid en haalbaarheid van de voorgestelde aanpak van
kennisbenutting met betrekking tot het voorzien in behoefte(n) van
derden binnen en buiten de academische sector.

LET OP:

Het gaat niet om het gebruik van kennis door collegaonderzoekers binnen de eigen wetenschapsdiscipline
wordt al getoetst binnen de bestaande kwaliteitscriteria
die gebruikt worden bij het beoordelen van het
projectvoorstel.
Gaat om het gebruik van de kennis door derden van
een andere discipline of door derden buiten de
wetenschap.


Is dit moeilijker voor fundamenteel dan toegepast onderzoek?
Reviewers hebben moeilijke taak: de allerbesten komen er
sowieso wel door maar daarna zijn er heel veel ‘gewoon’ goede
voorstellen. Waarom moet jouw aanvraag dat schaarse geld
krijgen en niet dat andere onderzoek.


Wees pro-actief
Houdt de actuele financieringsmogelijkheden bij.
Kijk op relevante sites (bijv. NWO, ZonMW)
 Abonneer je op nieuws alerts
 Maak gebruik van het subsidieportal van de EUR:
 http://www.eur.nl/medewerkers/onderzoek/subsidieport
aal/



Wees op tijd!
Meer informatie: Jessica de Leeuw (FSW)

similar documents