Hyvä-esiintyjä - Kokemuskoulutus.fi

Report
Hyvä esiintyjä
Kokemuskoulutus Iiris 8.11.2014
Ne jotka ovat tarpeeksi hulluja
uskoakseen, että voivat
muuttaa maailman, vielä
tekevät sen.
Steve Jobs, Apple Incin
perustaja
Miten valmistaudut esitykseen?
1. Valmistele
2. Treenaa
3. Etsi tukisanat
4. Mieti asu valmiiksi
5. Heittäydy
6. Älä pelkää kielisolmuja
7. Älä yritä liikaa
8. Älä pelkää virheitä
9. Puhu sydämestäsi ja ole oma itsesi
Hyvä esitys on kuin täytekakku
Sytytä yleisö
Lisää täytettä ja väriä
Pohja
• Asiantuntemus
• Innostuneisuus
• valmistuminen
Hyvä esiintyjä
osaa huomioida ryhmän taustan ja tarpeet
osaa mukauttaa tyylinsä
osaa arvioida omaa esiintymistyyliä
hallitsee kehonkielen ja sanojen käytön
on selkeä ja havainnollinen
antaa esimerkkejä
tarkistaa onko kuulijakunta mukana
kertaa tärkeimmät
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Innostunut
Innostava
Myönteinen asenne
Osaa asian
Iloinen
Kärsivällinen
Selkeä ja vaihteleva ääni
Osaa mukauttaa kielen yleisön mukaan
Tekee havainnollisia esimerkkejä
Osaa rajata aihealueesta olennaiset kohdat
Osaa selittää tarpeeksi yksinkertaisesti tarvittaessa
Joustaa tilanteen mukaan
Keksii eri keinoja saada veisti perille
Ihminen ei voi löytää uusia
valtameriä, ellei hän uskalla
kadottaa rantaa näkyvistään.
Andre Gide
Esiintymisjännitys
● Esiintymisen jännittäminen on yleistä.
● Jännittäminen tuntuu kehossa että mielessä.
● Mitä vaativammaksi tilanne tulkitaan, sitä
vahvemmin autonominen hermosto reagoi
adrenaliinin eritys lisääntyy.
● Koetusta esiintymisjännityksestä on
havaittavissa yleensä vain pieni osa.
● Kokemuksenvähäisyys ja kielteisyys ovat
yleisimmät syyt kiusalliselta tuntuvaan
jännittämiseen.
Miten voin vähentää jännitystä
-Apua voit saada seuraavista
● rentoutumisharjoituksista ja liikunnasta
● mielikuvaharjoittelusta
● esiintymiseen liittyvien puheviestintätaitojen
harjoittelusta
● esiintymiskokemuksen kartuttamisesta
● esiintymiseen liittyvien ajatusmallien
kyseenalaistamisesta
● Terapiasta
● Kehon oireita lievittävästä lääkityksestä.
Lisää tietoa puheviestinnästä
● https://kielikompassi.jyu.fi/puheviestintä
● http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta
● Valo, M. & M. Almonkari 1995. Puheviestinnän
tietoa ja taitoa. Otava: Helsinki
● Andersson, S. & Kylänpää E. 2002: Käytännön
puheviestintä. Gummerus, Jyväskylä
● Kansanen, A. 2000: Puheviestinnän perusteet.
20.painos. Markkinointi-instituutin kirjasarja 52.
WSOY, Helsinki.

similar documents