Környezetvédelmi termékdíj a gyakorlatban 2012.

Report
Környezetvédelmi termékdíj a
gyakorlatban
2012
Kiskovács Miklós
vezető tanácsadó
Green Tax Consulting Kft.
OKSZ
Budapest, 2012. január 24.
www.green-tax.hu
Áttekintés
Csomagolószer?
Csomagolás? CsK kód
Számlán
feltüntetés
Reklámhordozó papír
A törvénymódosítás
háttere, díjtételek
Saját célú
felhasználás
Év végi készlet
kezelése
Változások a kötelezett
személyében
Átalány
termékdíj
A kötelezettség
megállapítása
Újrahasználható
csomagolószerek
Csomagolószerstratégiák
www.green-tax.hu
Csomagolószer?
Csomagolás?
www.green-tax.hu
Csomagolószer - Csomagolás
Csomagolószerek katalógusa (rendelet)
- Vámtarifaszám
- CSK kód
Csomagolás definíciója (törvény)
- Fogalom-meghatározás
- KT kód
Csomagolóeszköz
Tárolóeszköz
Csomagolás
Csomagolóanyag
Nem termék megóvása
Selejtezés
Csomagolási
segédanyag
Csomagolás
Nem csomagolási cél
www.green-tax.hu
Csomagolóeszköz
•
•
Csomagolóeszköz: A termék vagy a kisebb csomagolás
befogadására, egységbe fogására kialakított, meghatározott anyagú,
szerkezetű – általában ipari, vagy szolgáltató jellegű tevékenység
keretében előállított – ideiglenes védőburkolat, továbbá a raklap.
Például:
• ballon, boríték, dob, doboz, fiola, hordó, kanna, kosár, láda, palack,
pohár, rekesz, raklap, tasak, tégely, tubus, vödör, zacskó, zsák
www.green-tax.hu
Egyéb csomagolószer
•
•
Csomagolóanyag: a csomagolóeszközök előállítására, illetve az
ideiglenes védőburkolat kialakítására közvetlenül alkalmazható
szerkezeti anyagok gyűjtőfogalma
Csomagolási segédanyag: a csomagolás kiegészítő vagy
járulékos részeként felhasználható – így különösen záró, rögzítő,
párnázó, díszítő – elemek, valamint kellékek, így különösen
címke, páralekötő anyag, hordfogantyú, ragasztó gyűjtőfogalma
•
Például:
•
Címke, dugó, fólia, kötözőanyag, kupak, pántszalag,
párnázóanyag, ragasztó
www.green-tax.hu
Csomagolószer Katalógus kódszám (1)
Termék: 50 db x 20 db 0,5 literes üveges sör
műanyag rekeszben, raklapon
Cikkszám: 5998888800032
csomagolási
összetevő
mennyisége
(db)
anyagszám /
GTIN szám
anyag /
CsK kód
csomagolás
jellege
csomagolási
összetevő
(kg)
üveg palack
(külföldi)
Ü001
üveg
E723001
nem
újrahasználható
0,5 kg
1000
fém kupak
F001
fém
S491001
nem
újrahasználható
0,002 kg
1000
papír címke
(külföldi)
P001
papír
S223001
nem
újrahasználható
0,001 kg
1000
műanyag
E081002
újrahasználható
2 kg
50
fa
E501002
újrahasználható
10 kg
1
műanyag
nem
A041001 újrahasználható
0,2 kg
1
csomagolási
összetevő
20 x 0,5 L
márkázott
rekesz
M001
5998888890019
F001
EUR raklap
5996666000353
Stretch fólia
M002
www.green-tax.hu
Csomagolási Katalógus kódszám (2)
• Külföldi áruról lebontott műanyag csomagolás (2011):
– KT-kód:
419 20 B2
• Külföldi áruról lebontott műanyag csomagolószer (2012):
– fólia CsK-kód:
– tubus CsK-kód:
– kupak CsK-kód:
A 19 10 98
E 19 10 98
S 19 10 98
• CsK-kód használatát írja elő a rendelet:
–
–
–
–
–
Nyilvántartásban
Számlazáradékban
Átvállalási szerződésben
Nyilatkozatban
Bejelentésben, bevallásban
www.green-tax.hu
Reklámhordozó papír
www.green-tax.hu
Reklámhordozó papír
VTSZ: 48-as, 49-es vámtarifaosztály.
A gazdasági reklámot tartalmazó sajtótermékek és kiadványok közül
 az időszaki lap egyes lapszámai,
 a röplap,
 az egyéb szöveges kiadvány,
 a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány,
 a térkép.
Beleértve azt is, ha mindezek más kiadvány külön mellékletét képezik.
Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:
 a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
 a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata
körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
 a könyv, tankönyv.
www.green-tax.hu
Saját célú
felhasználás
www.green-tax.hu
Saját célú felhasználás
Saját célú felhasználás a gyakorlatban:
•
•
•
•
•
Gépkocsi, irodai berendezés behozatala (vállalkozás, gazdasági társaság)
Személyes szükséglet kielégítését meghaladó mennyiségű behozatal
(természetes személy)
Saját gyártású csomagolószer megsemmisítése
Külföldről behozott csomagolás elválasztása a terméktől
Jogutód nélküli megszűnés készleten lévő termékdíjköteles termékkel
Nem saját célú felhasználás:
•
•
•
•
Külföldről behozott alkatrész (pl. elektronikai) beépítése saját termelésű
készletnek minősített termékbe
Alapanyagként felhasználás során keletkező gyártási hulladék, selejt
Leltárhiány a végrehajtási rendeletben meghatározott mértékig
Készlet megsemmisülése vis maior esetén
www.green-tax.hu
Változások a kötelezett
személyében
www.green-tax.hu
Változás a kötelezett személyében: reklámhordozó papír
Megrendelő
Belföldi gyártó
Megrendelő
BF
Belföldi forgalmazó
Megrendelő
Külföldi gyártó
SCF
Megrendelő
Megrendelő
Megrendelő
Belföldi gyártó
BF
Belföldi forgalmazó
Megrendelő
Külföldi gyártó
Megrendelő
www.green-tax.hu
SCF
Változás a kötelezett személyében: csomagolószer
Belföldi csomagolószergyártó
Csomagolást végző
Belföldi csomagolószerforgalmazó
Külföldi csomagolószerCsomagolást végző
gyártó
Csomagolást behozó
Belföldi csomagolószergyártó
BF
SCF
Csomagolást végző
Belföldi csomagolószerforgalmazó
BF
SCF
Külföldi csomagolószergyártó
Csomagolást végző
Csomagolást behozó
www.green-tax.hu
Áttekintés
A kötelezettség
megállapítása
www.green-tax.hu
Termékdíjköteles termékek
A termékdíjköteles termékek köre:
•
•
akkumulátor
csomagolószer, kereskedelmi csomagolószer

•
•
egyéb kőolajtermék
elektromos és elektronikai berendezés


•
•
korábban: csomagolás, kereskedelmi csomagolás
termékkör szűkítése: ipari berendezések kikerülnek
vámtarifaszámok frissítése
gumiabroncs
reklámhordozó papír

definíció pontosítása
+ más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy
összetevőjeként
www.green-tax.hu
A fizetésre kötelezettek köre
Termékdíjfizetésre kötelezett: a termékdíjköteles termék
•
•
•
első belföldi forgalomba hozója
(első) saját célú felhasználója,
bérgyártás esetén a bérgyártatója,
•
•
„részben vagy egészben” rendelkezésre bocsátás
belföldi előállítású kenőolaj után az első forgalomba hozó első vevője.
Változás:
•
•
•
Belföldi előállítású reklámhordozó papír
Csomagolószer
Év végi készlet kezelése
A megrendelő kötelezettsége (reklámhordozó papír):
•
Nyilatkozat a kötelezettséget meghatározó feltételekről
www.green-tax.hu
Csomagolószerstratégiák
www.green-tax.hu
Csomagolószerrel kapcsolatos stratégiák
Csomagolószer
Gyártó
Csomagoló
Nyilatkozat
Gyártó
Gyártó
Gyártó
Csomagoló
Kereskedő
Visszaigénylés
Kereskedő
Átvállalás
Csomagoló
Csomagoló
Kötelezett: A csomagolószer első belföldi forgalomba hozója vagy első saját
célú felhasználója
Nem kell megfizetni: A kötelezett és a felhasználó közvetlen kapcsolata esetén
nyilatkozat alapján (átalány, újrahasználat, nem csomagolási felhasználás)
Visszaigénylés: Külföldre vitt csomagolás, nem csomagolási felhasználás
Átvállalható: Ha a csomagolást végző első vevő szeretne kötelezett lenni
www.green-tax.hu
Nyilatkozat, visszaigénylés, átvállalás
A csomagolószer felhasználója közvetlen beszerzés esetén nyilatkozhat
arról, hogy:
– átalányfizetésre jogosult, vagy
– a csomagolóeszközt újrahasználható rendszerben használja, vagy
– a csomagolóanyagot, csomagolási segédanyagot végfelhasználóként
nem csomagolásra használja.
• A nyilatkozattal ellentétes felhasználás esetén a nyilatkozó a beszerzés
napjára számított késedelmi pótlékkal növelt termékdíjat fizet.
A csomagolószer felhasználója visszaigényelheti a termékdíjat:
– a csomagolószerből külföldre vitt csomagolást állít elő, vagy
– a csomagolóanyagot, csomagolási segédanyagot végfelhasználóként
nem csomagolásra használja.
A csomagolószer felhasználója szerződésben átvállalhatja a termékdíjat:
– ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből,
– ha csomagolóeszközt hoz létre a csomagolóanyagból.
www.green-tax.hu
Átvállalás, visszaigénylés, gyártási selejt
Csomagolóanyaggyártó
Csomagolóeszközgyártó
Termelő
Csomagolóanyaggyártó
Gyártási selejt
Belföldi kereskedő
www.green-tax.hu
Újrahasználható
csomagolószerek
www.green-tax.hu
Újrahasználható csomagolószer
Csomagolóanyaggyártó
Áru adásvételének része
Láda exportra
Külföldi szállító
Betétdíjas rekesz
Szállító tulajdona
Csomagolóanyagkereskedő
Nem betétdíjas rekesz
Üres göngyöleg beszerzése
www.green-tax.hu
Újrahasználható csomagolószer
Belföldi előállítású csomagolás:
• Nem kell megfizetni a termékdíjat, ha
– a csomagolóeszköz az újrahasználatra alkalmas eszközök nyilvántartásában
(Főfelügyelőség) szerepel,
– a csomagolást végző a csomagolóeszközt betétdíjas rendszerben használja, és
– tényleges újrahasználat történik.
Külföldről behozott csomagolás:
• Nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség, ha
– az újrahasználható csomagolóeszköz a behozatal bevallási időszakában
külföldre visszaszállításra kerül,
– a csomagolóeszköz az újrahasználatra alkalmas eszközök nyilvántartásában
(Főfelügyelőség) szerepel,
– további csomagolásra felhasználásra nem kerül sor,
– áru adás-vételének tárgyát az újrahasználható csomagolószer nem képezi.
Egyéb esetekben: kötelezettség az első forgalomba hozatalkor vagy felhasználáskor
www.green-tax.hu
Átalány
termékdíj
www.green-tax.hu
A termékdíjátalány dilemmái
• Csomagolást végző nem minden esetben kötelezett
• Nyilvántartási kötelezettség
• Beszerzési kérdések:
150 kg
– Külföldről, termékdíj nélkül és átalányfizetéssel
– Belföldről, termékdíjjal növelt áron
www.green-tax.hu
50 kg
12.000 Ft
93.000 Ft
Áttekintés
Év végi készlet
kezelése
www.green-tax.hu
Év végi készlet: csomagolószer, reklámhordozó
Csomagolószer
• Kötelezettség keletkezik:
– 2012. jan. 1. előtt beszerzés, 2012. jan. 1. utáni értékesítés vagy
felhasználás
• kivéve: 2012. jan. 1. előtt már használt csomagolószer
• Levonható:
– Készletre vétel időpontjában fizetett termékdíj és hasznosítási díj
– Számlán átvállaló által fizetett termékdíj és hasznosítási díj
• átvállaló igazolása alapján
Reklámhordozó papír
• Kötelezettség keletkezik:
– 2012. jan. 1. előtt beszerzés belföldről, 2012. jan. 1. utáni értékesítés
felhasználás
• Levonható:
– Készletre vétel időpontjában fizetett termékdíj
www.green-tax.hu
Áttekintés
A törvénymódosítás
háttere, díjtételek
www.green-tax.hu
Jogszabályi háttér, változások
A módosítás céljai:
•
•
•
Termékdíj-bevételek növelése
Állami kezelői feladatokat ellátó szervezet létrehozása (koordináló szervezeti
rendszer megszüntetése, OHÜ létrehozása)
Kötelezetti kör szűkítése
Jogszabályi háttér:
•
•
2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a törvény végrehajtásáról
Megszűnő intézmények:
•
•
•
Mentesség
Levonás (kereskedelmi csomagolás)
Kedvezmény (25%)
Új lehetőség:
•
Egyéni hulladékkezelés
www.green-tax.hu
Termékdíjtételek: csomagolószer
Termékdíj
(2011)
Ft/kg
Hasznosítási
díj (2011)
Ft/kg
Termékdíj
(2012)
Ft/kg
Műanyag
36
15,7-20,7
42
Papír
16
7,5-8,7
20
Alumínium
16
4,8-6,0
20
Egyéb fém
13
2,8-3,4
20
Fa
16
6,5-6,9
20
Textil
16
7,5-8,7
20
Üveg
6
2,9-5,0
17
Rétegzett ital
44
17-22
28
Egyéb társított
44
17,0-22,5
50
Egyéb
44
18,5-22
50
www.green-tax.hu
Termékdíjtételek: ker. csomagolószer
Termékdíj
(2011)
Ft/kg
Termékdíj +
Hasznosítási
díj (2011)
Ft/kg
Termékdíj
(2012)
Ft/kg
Műanyag táska
1900
393
1800
Műanyag egyéb
350
53,5
60
Üveg
30
7,2
17
Fém
1150
250
300
Rétegzett ital
450
132
130
Egyéb társított
700
204
300
Egyéb
2200
-
300
www.green-tax.hu
Termékdíjtételek: elektronika
Termékdíj
(2011)
Ft/kg
Hasznosítási
díj (2011)
Ft/kg
Termékdíj
(2012)
Ft/kg
Háztartási nagygépek
83
9
50
Háztartási kisgépek
83
8
50
IT berendezések
90
17
50
Szórakoztató
elektronika
100
20
100
Barkácsgépek, …
83
2
50
Játékok,
szabadidős…
100
2
50
Ellenőrző, vezérlő…
90
3
50
Adagoló automaták
92
62
100
1000
17
500
Rádiótelefon
készülékek
www.green-tax.hu
Termékdíjtételek: egyéb termékek
Termékdíj
(2011)
Ft/kg
Hasznosítási
díj (2011)
Ft/kg
Termékdíj
(2012)
Ft/kg
Akkumulátor
112-156
35-40
60-80
Gumiabroncs
110
25-30
52
Egyéb
kőolajtermék
97
-
112
Reklámhordozó
papír
26
-
64
www.green-tax.hu
Áttekintés
Számlán
feltüntetés
www.green-tax.hu
Számlán feltüntetési kötelezettség
• Visszaigénylésre jogosult kérésére (kód, Ft/kg, Ft, befizető adatai)
– A környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból 6120 Ft, ebből a műanyag
csomagolószer (CsK-kód: …) környezetvédelmi termékdíj összege 4800 Ft (42
Ft/kg), a papír csomagolószer (CsK-kód: …) környezetvédelmi termékdíj összege
1320 Ft (20 Ft/kg), befizető kötelezett neve:…, címe:..., adószáma:…, kötelezett által
kibocsátott számla száma, kelte:…”
• Csomagolószer első forgalomba hozatala
– „Üres” csomagolószer (Ft, „számla tételeire hivatkozva”)
• a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból ..................... Ft
• „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt
terheli”
• „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő …számon iktatott időszakra
vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli”
– Csomagolás részeként (szabványmondat, „számla tételeire hivatkozva”)
• "a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli”
– Szerződéses átvállalás (jogcím)
• "a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ....) pontja alapján a vevőt
terheli„
• Reklámhordozó papír első forgalomba hozatala
www.green-tax.hu
Fontos címek, elérhetőségek
•
•
•
•
•
www.green-tax.hu
www.dandelionkft.hu
www.vam.gov.hu
www.termekdijinfo.hu
www.gs1hu.org
Köszönöm a figyelmüket!
www.green-tax.hu

similar documents