Diuretiká

Report
Diuretiká
- rôznymi mechanizmami zvyšujú tvorbu a vylučovanie moču
(diurézu)
- moč – tvorí sa v obličkách
- úloha obličiek:
1.) odstrániť z tela odpadové produkty látkovej premeny
(močovina, kys.močová, kreatinín, amónne ióny)
2.) udržiavať rovnováhu vnútorného prostredia – odstrániť
odpadové produkty, ale potrebné látky (bielkoviny, glukózu,
ióny) nevylúčiť
3.) udržiavajú stále pH organizmu – pH plazmy 7,35-7,45, pH
moča – 4,5-8
4.) regulácia krvného tlaku – tlak sa reguluje množstvom
vylúčeného moču a uvoľnením látok, ktoré spôsobujú
vazokonstrikciu – vzostup KT
5.) regulácia tvorby červených krviniek – v obličkách sa tvorí
erytropoetín, ktorý stimuluje tvorbu erytrocytov
Oblička – kôra + dreň
základná funkčná jednotka kôry – nefrón
nefrón – glomerulus (uložený v Bowmanovom vačku)
močový kanálik (prox.tubulus, distálny tubulus,
Henleho kľučka)
zberný kanálik
Krv prichádza do glomerulu, jeho kľučky majú funkciu
polopriepustnej membrány, krv tam preteká pod veľkým
tlakom – vzniká primárny moč (okolo 150 l denne)
- cez steny glomerulu sa filtrujú látky rozpustné vo vode a
látky s menšou molekulovou hmotnosťou. Neprechádzajú
bielkoviny a krvné elementy.
- odtiaľ ide moč do tubulárneho systému, kde sa
vstrebávajú : voda, glukóza, ióny Na, K, Cl, aminokyseliny
a minerálne látky – takto sa moč zahustí na 1000 1500mldenne
- Odtiaľ zberným kanálikom sa moč odvádza do obličkových
kalichov, močových ciest a močového mechúra, odkiaľ sa
vyprázdňuje.
Moč sa tvorí 24 hod.denne.
Na regulácii tvorby moču sa podieľajú :
1.) mineralokortikoidy – hormóny kôry nadobličiek – aldosterón
(reguluje hlavne množstvo iónov Na a K, zvyšuje zadržiavanie
Na a vylučovanie K)
2.) hormón zadného laloku hypofýzy – antidiuretický hormón
ADH (vazopresín)– (zvyšuje priepustnosť steny tubulárneho
systému pre vodu) – pri jeho nedostatku vzniká veľké
množstvo zriedeného moču – tzv.diabetes insipidus
3.) dobrý funkčný stav KVS – zabezpečuje prítok krvi do
glomerulu
4.) renín – vylučuje sa obličkami pri ich zníženom prekrvení –
renín štiepi angiotenzinogén na angiotenzín I, ktorý sa potom
ACE(angiotenzín konvertujúci enzým) štiepi na angiotenzín II,
ktorý má silne vazokonstrikčné účinky (ten spôsobí uvoľnenie
aldosterónu – pôsobením na CNS zvýši chuť na slané aj pocit
smädu a ADH)
Poruchy:
1.) v množstve produkovaného moča:
polyúria – nad 2,5l (zvýšený príjem tekutín, prejav zlyhania
obličiek, diabetes mellitus)
oligúria – pod 1,5l (znížený prietok krvi obličkami pri
zníženom KT, šok)
anúria – pod 0,1l (vedie k urémii)
polakizúria – časté močenie
2.) v zložení moča: v moči nachádzame látky, ktoré tam za
normálnych okolností nie sú:
proteinúria – bielkoviny
hematúria - krvné farbivo
glykosúria – cukor
bilirubinúria - bilirubín
Vážny problém – renálna isuficiencia – zlyhanie obličiek,
ktoré už nie sú schopné vylučovať odpad.látky a udržiavať
homeostázu –vzniká urémia
Častý problém – urolitiáza ( vznik obličkových kameňov).
Njačastejšie vznikajú v obličkovej panvičke – nefrolitiáza.
Malé kamene – piesok, niektoré kamene tvoria až odliatok.
Kamene podľa zloženia –oxalátové (šťaveľanové) kamene,
fosfátové kamene, urátové (kys.močová) kamene, cystinové
(aminokyselina cystín)
Prítomnosť kameňov v moč.cestách – prudká kolikovitá
bolesť, často sprevádzaná zvracaním alebo sekundárnou
infekciou, v moči je často krv.
Príčina –dedičná predispozícia, nedostatok tekutín,
nadmerné vylučovanie vápnika
Diuretiká
MÚ: blokujú spätnú resorpciu Na+ iónov v rôznych
častiach renálneho tubulu. Zvyšujú vylučovanie sodíka
a tým aj vody.
Terapeutické využitie diuretík: pri odstraňovaní edémov
- pri liečbe hypertenzie
- pri terapii srdcovej nedostatočnosti
- pri chorobách obličiek
Delenie diuretík:
1. diuretiká Henleho kľučky
2. tiazidové diuretiká
3. kálium šetriace diuretiká
4. ostatné diuretiká
1. Diuretiká Henleho kľučky:
- silne pôsobiace diuretiká
MÚ: inhibujú spätnú resorpciu Na+, K+, Cl- iónov a vody vo
vzostupnom remienku Henleho kľučky
účinok- mohutný, silný a rýchly
NÚ- zvýšené straty draslíka – hypokalémia
-poruchy srdc. činnosti
-znížené vylučovanie kys.močovej
-poruchy krvotvorby
použitie– pri srdcovom zlyhaní, edémové stavy, intoxikácia,
hypertenzná kríza
Liečivá – furosemid, kys.etakrynová
Muzolimin, etozilin,
2.Tiazidové diuretiká
-najčastejšie používané, stredne účinné
vzorec chlortalidonu
Char. – tiazidové jadro so sulfónamidovou skupinou (preto
niekde ako sulfónamidy)
MÚ: inhibujú spätnú resorpciu Na+ a Cl- v distálnom tubule
-pomalší nástup účinku, pôsobia dlhšie
Použitie – pri liečbe hypertenzie (ich dlhodobé podávanie v
malých dávkach vedie k arteriálnej vazodilatácii – zníženiu
KT)
Liečivá – hydrochlorotiazid- (Hyzaar, Accuzide, Vasopentol,
Losartan)
chlótalidón –(Amickloton, Tenoretic)
Indapamid, metipramid, klopamid, trichlórmetiazid
3. Kálium šetriace diuretiká –
MÚ: pôsobia vo vyšších oddieloch distálneho tubulu a v
kôrovej časti zberných kanálikov. Spätná resorpcia Na+ tu
prebieha výmenou za K+. Tieto diuretiká inhibujú výmenný
mechanizmus, zvyšujú vylučovanie Na+ a obmedzujú straty
K+.
(uzatvárajú sa kanáliky pre pohyb Na+ a K+ )
hlavná indikácia – zábrana vzniku hypokalémie (pri používa
iných diuretík
Liečivá:
Amilorid
Spironolakton (Verospiron
Triamterén,
kanrenoát draselný- veľmi účinný metabolit spironolaktónu
4. Ostatné diuretiká:
a - inhibítory karboanhydrázy KA-pôsobia v proximálnom tubule (pôsobením KA sa tu štiepi H2CO3 na H+
a HCO-3). Spätná resorpcia Na+ tu prebieha výmenou za H+
.Zablokovaním KA sa neuvoľní H+ a nenastáva spätná resorpcia Na+
Liečivá :
Acetazolamid – terapia glaukómu
Metazolamid
b- osmotické diuretiká –
-látky, ktoré sa v tubulárnom systéme nevstrebávajú a spôsobujú
zvýšenie osmotického tlaku
Pôsobia hlavne v proximálnom tubule
Ich účinkom sa tvorí veľké množstvo riedkeho moču
Podávajú sa ako infúzne roztoky
Liečivá:
manitol, Dglucitol, urea
použitie- pri intoxikáciách, ako štartéry diurézy po operáciách

similar documents