Prezentacja_WZIM_13.09.2013

Report
Prezentacja Wydziału
WZIiM prowadzi dwa kierunki
kształcenia
• Informatyka i Ekonometria
• Informatyka
oba w systemie stacjonarnym i
niestacjonarnym
Studia na kierunku
Informatyka i Ekonometria są dwustopniowe:
• studia I stopnia licencjackie (3 – letnie),
• studia II stopnia magisterskie (2 – letnie).
Studia na kierunku
Informatyka są dwustopniowe:
• studia I stopnia inżynierskie (3,5 – letnie),
• studia II stopnia magisterskie (2 – letnie).
Studia na kierunku
Informatyka koncentrują się
przede wszystkim na
przedmiotach:
• matematycznych
• informatycznych
Kierunek Informatyka i
Ekonometria wiąże się z
dodatkowymi przedmiotami:
• ekonomicznymi
• ekonometrycznymi
Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów
zajęcia prowadzone są przez pracowników o różnorodnych
specjalizacjach i zainteresowaniach badawczych,
a także przez nauczycieli akademickich innych uczelni.
SIEDZIBA NASZEGO
WYDZIAŁU –
Budynek 34
AKADEMIKI
Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Przedmioty prowadzone (ekonometria):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analiza matematyczna
Makroekonomia
Statystyka opisowa
Rachunkowość
Badania operacyjne
Prognozowanie gospodarcze
Ekonometria dynamiczna
Strategie inwestycyjne
Teoria prognozy i symulacji
Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Przedmioty prowadzone
(informatyka):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Systemy operacyjne
Algorytmy i struktury danych
Grafy i sieci
Programowanie obiektowe
Współczesne obliczenia heurystyczne
Programowanie baz danych
Architektura komputerów
Automaty, gramatyki i języki formalne
Teleinformatyka
Kierunek: Informatyka i Ekonometria

Specjalności na studiach
magisterskich:
• Statystyka i ekonometria
• Inżynieria finansowa
• Inwestycje i ubezpieczenia
• Systemy informatyczne w zarządzaniu
• Information Systems in Management
(studia w języku angielskim)
Kierunek: Informatyka

Przedmioty prowadzone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Algebra liniowa z geometrią analityczną
Analiza matematyczna
Matematyka dyskretna
Podstawy elektroniki
Grafy i sieci
Systemy baz danych
Technologie sieci komputerowych
Sztuczna inteligencja
Techniki cyfrowe i systemy wbudowane
Kierunek: Informatyka

Specjalności na studiach
inżynierskich:
• Systemy informacyjne i analityczne w
gospodarce
• Inżynieria systemów informacyjnych
• Inżynieria systemów komputerowych
• Techniki multimedialne
Kierunek: Informatyka

Specjalności na studiach
magisterskich:
• Systemy informatyki gospodarczej
• Systemy komputerowe
• Zastosowania multimediów
• Systemy inteligentne
Nowoczesne metody nauczania:
•
•
•
wykorzystanie metod
interaktywnych w
prowadzeniu zajęć,
konsultacji i egzaminów
(e – learning),
samodzielne rozwiązywanie
problemów (programy,
projekty, modele, zajęcia
warsztatowe),
systematyczna modyfikacja
programów nauczania.
Nowe komputery:
15 laboratoriów
• 300 komputerów:
• Intel Core i5-3570
(Quad-Core)
• Pamięć 8 GB
• Windows 7 / Linux
• 19 laptopów
Laboratorium ogólnodostępne
32 komputery
Laboratoria specjalistyczne
Przygotowane z myślą o
przedmiotach:
 Podstawy elektroniki
 Elektronika cyfrowa
 Systemy wbudowane
 Sieci komputerowe
 Teleinformatyka
Zajęcia wykładowe odbywają się
w nowocześnie wyposażonych aulach i
salach seminaryjnych.
W najbliższym czasie


Sieć Wi-Fi na terenie Wydziału
Udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych
• Słabowidzących
• Niewidzących
• Z dysfunkcją kończyn górnych
JĘZYKI OBCE
Każdy student ma do
Studia I stopnia:
wyboru:
•
•
•
•
język
język
język
język
angielski
francuski
niemiecki
rosyjski
Nauka języka obcego trwa
2 semestry (120 h).
Studia II stopnia:
Nauka języka obcego trwa
2 semestry (60 h).
Działalność studencka
Samorząd Studentów – organizuje otrzęsiny I
roku oraz połowinki. Ma swoich przedstawicieli w Radzie
Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW.
Koła Naukowe
 .NET pod patronatem Microsoftu
 Studenckie Koło Linuksa (StuKoLi)
 Koło Giełdowe
Dni SGGW
Studencki Turniej Gier Komputerowych
Działalność
studencka
Dni WZIM
organizowane
przez koła
studenckie
Dni SGGW
Dodatkowe możliwości rozwoju:

Wyjazdy zagraniczne –
ERASMUS i inne

AZS - SGGW
REKRUTACJA 2013/2014
Studia stacjonarne i niestacjonarne
1. Informatyka i Ekonometria
• Studia I stopnia – 120/90 miejsc,
• Studia II stopnia – 90/60 miejsc.
2. Informatyka
• Studia I stopnia – 120 miejsc
• Studia II stopnia – 90/60 miejsc
www.wzim.sggw.pl/rekrutacja/
ZAPRASZAMY!!!

similar documents