Registratie in het HIS

Report
POH ggz februari 2014
priska israel
[email protected]

Electronisch patientendossier

Mira, Tetrahis, Microhis….



Eigendom patiënt




Huisarts
Assistente
POH somatiek
POH ggz
KIS (Medix)
AIS (Apotheek)
Subjectief: hulpvraag en anamnese
Objectief:
Evaluatie:
Plan:
psychiatrisch onderzoek, uitkomst
vragenlijsten
werkdiagnose
(vervolg)beleid, afspraken, huiswerk

Adequate dossiervorming met
het electronisch
patiëntendossier


Journaal: SOEP
E-regel: conclusie consult met
ICPC code



International classification of
primary care
Kern van de registratie
Kwaliteitskenmerk
nhg.artsennet.nl richtlijn adequate dossiervorming
met EPD 2009



Snel overzicht van
ziektegeschiedenis
Inhoudsopgave journaalregels
Snelle lay-out verwijsbrief

Wijzigen
Letter
 A- algemeen
 B-bloed/ bloedvormende
organen
 D-tr Digestivus
 …..
 P-Psychische problemen
 Z-Sociale problemen
Cijfer
 Klacht (0-29)
 (werk)diagnose (70-99)
‘trial and error’
Meerdere disciplines



Episode
Probleem
Persoonlijke aantekeningen





Wie maakt de episode aan?
Wie overschrijft de episode?
Wie sluit de episode?
Hoe maak je jezelf herkenbaar?
Hoe communiceer je

via het HIS?
huisarts
POH ggz

similar documents