Adobe Flex

Report
Thomas Zobl
Adobe Flex 3 to zaawansowany program przeznaczony
do tworzenia profesjonalnych aplikacji internetowych
opartych na technologii Flash.
Adobe Flex
 zestaw technologii stworzonych przez Adobe Systems służących
do tworzenia oprogramowania typuRich Internet
Application bazującego na Adobe Flash.
 Pierwsza wersja została stworzona przez Macromedia. Do
tworzenia aplikacji można użyć bezpłatnego, otwartegoAdobe
Flex SDK lub płatnego narzędzia Flash Builder (wcześniej Flex
Builder, IDE oparte na Eclipse).
 Flex wykorzystuje: MXML (bazujący na XML-u język opisujący
interfejs użytkownika i jego zachowanie) orazActionScript (język
programowania bazujący na ECMAScript służący do tworzenia
logiki i interakcji w aplikacji). Komunikacja i wymiana danych
odbywa się za pomocą HTTP GET lub POST, SOAP – usługi
sieciowe czy AMF –RTMP.
 Flex bywa przyrównywany do podobnych
technologii: OpenLaszlo, AJAX, XUL, JavaFX, Silverlight.
Możliwość tworzenia wyrazistych, międzyplatformowych
aplikacji dla urządzeń mobilnych, stron internetowych
oraz komputerów stacjonarnych
 Flex do wydajne, bezpłatne i oparte na otwartym kodzie środowisko
programistyczne do tworzenia wyrazistych, międzyplatformowych
aplikacji dla urządzeń mobilnych, stron internetowych oraz
komputerów stacjonarnych. Flex umożliwia tworzenie aplikacji dla
stron internetowych i urządzeń mobilnych opartych na tym samym
kodzie, co pozwala skrócić czas i obniżyć koszty, a także wydłużyć
okres wsparcia i pomocy technicznej. Aplikacje Flex można tworzyć
wyłącznie przy pomocy bezpłatnego pakietu Flex SDK, jednak
oprogramowanie Adobe® Flash® Builder™ może usprawnić proces
programowania dzięki takim funkcjom, jak inteligentna edycja kodu,
debugowanie „krok po kroku”, profilowanie pamięci i wydajności oraz
projektowanie wizualne.
Szybkie kodowanie
 Dzięki nowej i poprawionej funkcji inteligentnej edycji kodu możesz pracować
wydajniej
 Zaawansowane narzędzia do kodowania
 Skorzystaj ze zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) opartego
na Eclipse™, które zawiera edytory MXML, ActionScript® oraz CSS oferujące
m.in. funkcję kolorowania składni, uzupełniania kodu, zwijania kodu,
interaktywnego debugowania „krok po kroku” oraz automatycznego
generowania kodu.
 Programowanie ze zorientowaniem na dane
 Introspekcja języka Java™, PHP, Adobe ColdFusion®, REST oraz usług SOAP w
celu umożliwienia wyświetlania metod i właściwości w nowym oknie
Data/Service Explorer. Możliwość stosowania techniki „przeciągnij i upuść” w
celu powiązywania metod ze składnikami interfejsu użytkownika.
 Szablony kodu
 Skorzystaj z ponad 100 szablonów kodu (tzw. „snippets”) dla ActionScript,
MXML oraz CSS. Możliwość sprawdzania i wstawiania szablonów przy pomocy
asystenta kodowania. Możliwość tworzenia własnych szablonów, a także ich
importowania lub eksportowania w celu udostępnienia członkom zespołu.
Szybkie kodowanie
 Generowanie kodu
 Skorzystaj z narzędzia QuickAssist/Fix, które umożliwia m.in. zmianę nazw i
obsługę zmiennych, generowanie akcesorów pobierających/ustalających (ang.
getter/setter) oraz funkcji obsługi zdarzeń, organizowanie importów i wiele
innych funkcji. Zastąpienia/implementacje pozwalają definiować metody z
poziomu klasy nadrzędnej lub interfejsu.
 Niestandardowe opcje Flash Builder
 Możesz dostosować sposób, w jaki Flash Builder generuje kod
MXML/ActionScript przy pomocy szablonów kodu, wskazać klawisze
uruchamiające wsparcie zawartości oraz autouzupełnianie podpowiedzi, a
także wskazać wersje programu Flash Player do uruchomienia/debugowania.
 Refaktoryzacja i obsługa narzędzia ASDoc
 Korzystaj z szybszej nawigacji dzięki rozwiązaniom w kodzie lub
restrukturyzacji poprzez zmianę wszystkich referencji do danej klasy, metody
lub zmiennej dzięki obsłudze refaktoryzacji. Możliwość wyświetlania
komentarzy w edytorach języka MXML i ActionScript przy pomocy ASDoc.
Szybkie kodowanie
 Uzupełnianie kodu metadanych
 Skorzystaj z funkcji uzupełniania kodu metadanych, która rozszerza




dostępną funkcję asystenta zawartości, oferując podpowiedzi
znaczników Flex SDK oraz niestandardowych.
Podświetlanie nieprawidłowych referencji w czasie rzeczywistym
Podczas pracy w edytorze kody możesz zobaczyć referencje
nieprawidłowych zmiennych, metod, klas i interfejsów, a następnie
skorzystać funkcji Quick Assist/Fix, aby wygenerować kod dodatkowy.
Więcej usprawnień procesu kodowania
Kodowanie może trwać krócej dzięki trybom zaznaczania i edycji
bloków; nawigacji do następnego/poprzedniego słowa dodatkowego;
formatowaniu kodu dokumentów MXML; asystentowi zawartości
referencji klas CSS, nawigacji, refaktoryzacji i innym funkcjom.
Szybkie kodowanie
 Flash Builder 4 – dodatki
 Program Flash Builder 4 umożliwia obsługę szablonów,
wyświetlanie zawartości ASDoc, widoczność kodów stanu,
refaktoryzację przenoszenia i zmiany nazw, wcinanie kodu,
asystenta zawartości oraz hierarchię wywołań. Program
Flash Builder 4 dodaje także funkcje organizowania
importów; wskaźniki zastąpień; wcinania kodu podczas
wklejania, zwijania kodu oraz rozszerzenia związane z
debugowanie, takie jak oceny eExpression, debugging „run
to line”, warunkowe punkty wstrzymania oraz punkty
monitorowania.
Projektowanie funkcjonalnych aplikacji
 Układanie i dostosowywanie wyrazistych zachowań i elementów sterowania
interfejsu użytkownika
 Rozbudowany układ wizualny
 Obszerna biblioteka wbudowanych składników pozwala projektować układ,
wygląd oraz zachowanie interfejsu użytkownika w sposób wizualny
z zastosowaniem podglądu. Wbudowane składniki środowiska Flex można
rozszerzać, w razie potrzeby — tworzyć nowe.
 Sterowanie karnacjami i stylem przy użyciu arkuszy
 Przy pomocy stylów CSS oraz edytorów właściwości graficznych możesz
dostosować wygląd aplikacji. Widok projektu umożliwia ustawienie najczęściej
używanych właściwości oraz ich podgląd. Przeglądarka Theme Browser zawiera
bazę motywów, które można zastosować w projekcie.
 Interaktywna wizualizacja danych
 W celu utworzenia panelu danych lub interaktywnego przeanalizowania
danych wystarczy przeciągnąć i upuścić typ wykresu, a następnie połączyć go
ze źródłem danych. Funkcja zaawansowanej siatki danych ułatwia
użytkownikom przeglądanie złożonych danych.
Projektowanie aplikacji dla urządzeń mobilnyuch
 Możliwość tworzenia aplikacji Flex/AS dla urządzeń mobilnych obsługiwanych przez
najpopularniejsze platformy.
 Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych korzystających z wielu
platform
 Możliwość budowania niezależnych aplikacji Flex/ActionScript dla jednej lub więcej
platform mobilnych (Android™, iOS, BlackBerry Tablet OS). Programowania dla
urządzeń mobilnych jest łatwiejsze dzięki gotowym składnikom.
 Możliwość podglądu, debugowania i profilowania aplikacji dla urządzeń
mobilnych
 Emulator środowiska uruchomieniowego Adobe AIR® umożliwia testowanie aplikacji dla
urządzeń mobilnych. Aplikacje te można także testować na podłączonym urządzeniu,
wykorzystując procedurę pakowania, wdrażania i uruchamiania jednym kliknięciem.
 Pakowanie i podpisywanie aplikacji dla urządzeń mobilnych
 Możliwość wdrażania, pakowania i podpisywania wymaganych zasobów, takich jak pliki
instalatora dla danej platformy, w celu umieszczenia ich w sklepie internetowym lub na
stronie zajmującej się dystrybucją aplikacji dla urządzeń mobilnych.
Zaawansowane narzędzia do testowania
 Możliwość optymalizacji wydajności i eliminacji przyczyn powstawania






tzw. „wąskich gardeł”
Możliwość profilowania pamięci i wydajności
Możliwość zwiększenia wydajności aplikacji przy pomocy narzędzi do
profilowania pamięci i wydajności sprzętu, które monitorują i analizują
zużycie pamięci oraz cykle obciążenia procesora.
Obsługa testowania funkcjonalnego
Możliwość skorzystania ze zautomatyzowanych narzędzi do testowania
funkcjonalnego, takich jak HP QuickTest Professional. Możliwość
zautomatyzowania procesu testowania funkcjonalnego dzięki
wykorzystaniu struktury Flex do testowania jednostek.
Monitor sieci
Możliwość wygenerowania szczegółowej ścieżki audytu wszystkich
danych przesyłanych pomiędzy lokalną aplikacją Flex a szkieletem
pozwala na usprawnienie procesu debugowania i precyzyjnego
regulowania wydajności.
Obieg pracy łączący projektantów z
programistami
 Dzięki równoległej współpracy z programistami korzystającymi z oprogramowania
Adobe Flash Catalyst programowanie może przebiegać szybciej
 Edycja roundtrip w programie Adobe Flash Catalyst
 Nowa funkcja programu Flash Builder umożliwiająca uruchomienie i edycję aplikacji w
programie Adobe Flash Catalyst® pozwala na szybkie wprowadzanie zmian w „skórkach”
składników. Zmiany dokonane w programie Flash Catalyst CS5.5 są automatycznie
przesyłane do programu Flash Builder.
 Dwukierunkowy obieg pracy pomiędzy projektantami i programistami
 Nowe opcje wsparcia w programach Flash Builder 4.5 i Flash Catalyst CS5.5 umożliwiają
projektantom otwieranie, dokonywanie zmian i zapisywanie projektów Flex, które
zostały utworzone bądź edytowane wcześniej w programie Flash Builder.
 Możliwość tworzenia niestandardowych składników Spark na potrzeby „skórek”
 Tworząc niestandardowe klasy składników Spark, możesz szybko testować elementy
interfejsu użytkownika i budować ich logiczne układy. Następnie możesz skorzystać z
programu Flash Catalyst, aby dokonać konwersji szaty graficznej i składników skórek.
Rozszerzona obsługa platform
 Obsługa najnowszych platform w programie Flash Builder 4.5
 Tworzenie aplikacji Adobe AIR dla komputerów stacjonarnych
 Możliwość tworzenia, debugowania, pakowania i podpisywania aplikacji AIR.
Środowisko Adobe AIR pozwala szybko programować aplikacje RIA
przeznaczone dla komputerów stacjonarnych, gdyż umożliwia korzystanie
z tych samych umiejętności i tego samego kodu podstawowego, które są
wymagane do tworzenia aplikacji RIA dla przeglądarek.
 Uaktualniona obsługa platform
 Skorzystaj obsługi nowych platform, takich jak Eclipse 3.6 Helios oraz Eclipse
for Java (dystrybucja standardowa), Eclipse w wersji Cocoa dla Mac OS X oraz
Adobe Flash Player 10.1, Adobe AIR 2.5 i Flex SDK 4.5.
 Nowe składniki Spark
 Skorzystaj z nowych, zaawansowanych składników Spark środowiska Flex SDK
4.5, w tym nowych elementów Spark do sterowania siatkami danych,
formularzami i obrazami dla aplikacji internetowych/dla komputerów
stacjonarnych.
Praca przy dużych projektach
 Szybsze programowanie pozwala pracować wydajniej przy dużych projektach
 Kompilowanie z poziomu wiersza poleceń
 Możliwość skorzystania z funkcji kompilowania z poziomu wiersza poleceń,
która usprawnia proces kompilowania aplikacji.
 Poprawiony widok projektu
 Poprawki w widoku projektu, takie jak sprawniejsze renderowanie
skomplikowanych projektów, automatyczne zwijanie elementów służących do
powiązywania źródeł danych z kontrolkami, które potrafią te dane wyświetlić,
ostrzeżenia o niezgodnych plikach SWC, informacje graficzne podczas operacji
„przeciągnij i upuść”, oraz lepsza wydajność pozwalają przyspieszyć proces
programowania.
 Wyższa wydajność w przypadku programowania dużych aplikacji
 Zauważalna jest oszczędność czasu na poziomie nawet 65% w zakresie
refaktoryzacji operacji przy projektach o dużej liczbie zależnych bibliotek, a
także spadek ilości pamięci wykorzystywanej podczas profilowania
skomplikowanych aplikacji oraz krótszy czas reakcji profilera.
Programowanie w języku PHP
 Zintegrowane z programami Flash Builder i Zend Studio narzędzia Flex/PHP
przyspieszają programowanie
 Zintegrowana kopia oprogramowania Zend Studio 8
 Możliwość tworzenia projektów Flex/PHP z wykorzystaniem kreatora, a także
introspekcji klas PHP oraz debugowania przy pomocy wbudowanego
debuggera. Możliwość szybszego programowania, testowania i debugowania,
sprawniejszego rozwiązywania problemów oraz poprawy jakości współpracy w
zespole.
 Szybkie wyszukiwanie i rozwiązywanie problemów
 skorzystaj z funkcji oprogramowania Zend Studio, w tym m.in. kompleksowego
debugowania PHP i JavaScript, profilowania PHP, wbudowanych funkcji
testowania PHP oraz zintegrowanej funkcji Zend Server, która oferuje
możliwość monitorowania aplikacji i rozwiązywania problemów.
 Współpraca z innymi programistami PHP
 Wszechstronne i zorientowane na pracę w zespole funkcje Zend Studio
związane z językiem PHP poprawiają współpracę pomiędzy członkami zespołu.
Kurs
 Przykładowy program napisany w Adobe Flex (w
trakcie powstawania)

similar documents