PowerPoint-præsentation

Report
Hvad betyder omlægning af transport til gas
For CO2 reduktion?
Kim Winther
CO2 er hovedproblemet
Motorteknologi alene kan ikke løse CO2 problemet
Nye brændstoffer kræves for at løse CO2 problemet
Veje til gasdrevet transport – hvad er bedst for DK?
Naturgas
Biogas
Forgasning
CNG
Methanol
Syntetisk benzin
LNG
DME
GTL
Hydrogen
SI engine (gas)
Dual fuel (gas-diesel)
CI engine (diesel)
FCEV
Muligheder for anvendelse af gas i dansk infrastruktur
Biogas
Liquefaction
LNG
terminal
LNG
5 min.
80-90%
CNG
Mulighed for anvendelse af
naturgas i eksisterende køretøjer
GTL: Naturgasbaseret diesel
 Svovlfri
 Aromatfri
 Højt cetantal
GTL er omtrent lige så udbredt som CNG
2011
Kilde: IEA
IEA-AMF Anneks 39-2




GTL synes at være en overlegen teknologi
Gas-diesel/LNG foretrækkes på tunge køretøjer pga. virkningsgrad,
rækkevidde og trækkraft
Emissionerne for gas-diesel under transient last skal undersøges
nærmere
På LNG køretøjer kan der optræde metan lækage
Methan slip (GWP i forhold til diesel)



Fra CH4 i røggas
+ 0,6 % GWP for støkiometrisk gasmotor (Faktor 23)
+ 3,9 % GWP for lean burn motor (Faktor 23)
+ 0 - 8 % GWP for Dual Fuel motorer (Marinetek 2010 / MAN ME-GI)
Katalysatorløsning findes (Clean Air Power)
Afdampning fra LNG tank
+ 0 - 800 % GWP (0-100% tab)
Fra CNG tank
+0 – 16 % GWP (0-2% spild under tankning)
Diesel og CNG er på samme niveau (EN16258)
Total GWP pr. km
2000
1800
1600
CO2 g/km
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
B7 diesel
EN16258
Fuel equivalent
CNG JEC 2010
Upstream emissions
CNG EN16258
CNG Best case
Efficiency loss
Methane slip
Biogas og lossepladsgas vinder, CNG, GTL og diesel
er på samme niveau (GHGenius)
Source:
Biogas vinder, naturgas taber, GTL og diesel er på
niveau (RED)
Source:
Biogas og lossepladsgas vinder, CNG og GTL taber
(Greet)
Source:
Biogas en klar vinder (personbiler - JEC)
EU Joint Research
Center 2007
Konklusioner

CO2 er hovedfjenden i fremtidens transport

Det kræver alternative brændstoffer at reducere CO2 i transporten

Naturgas og GTL er ikke løsningen på lang sigt

Biogas og lossepladsgas er de bedste CO2 alternativer

Metan udslip skal begrænses
Kim Winther
Senior consultant
Danish Technological Institute

similar documents