Нови фенове на страницата на eSKY.bg

Report
2
Клиент: eSKY.bg
Агенция: Interactive Share
Кампания: Win with eSKY.bg
Категория: Кампания в социалните мрежи
3
За eSKY.bg
•
•
•
Онлайн туристическа агенция
Услуги:
- резервации на билети
- резервации на хотели
- резервации на коли под наем
- туристически застраховки
Информация: esky.bg
4
Цели на кампанията
•
•
•
•
•
Комуникиране на услугите и предимствата на eSKY.bg
Генериране на максимален брой нови фенове на страницата във Facebook
Ангажиране на феновете с бранда и услугите
Събиране на максимален брой emails
Таргетиран трафик към сайта
Период на кампанията: един месец
5
Решението
Кампания с интерактивна игра
Facebook приложение с интерактивна игра, в която се задават 3
въпроса със затворен отговор, свързани с услугите на eSky.bg
*стимулиране на потребителите чрез награди
6
Основни метрики за успех
₋
₋
₋
₋
Нови фенове на страницата
Общ брой регистрации в играта
Препратен трафик към сайта
Brand awareness (комуникиране на предимствата и услугите на eSky)
Приложението
Цел:
Генериране на максимален брой нови фенове на страницата във Facebook
Решение:
Поставяне на Fan Gate, като условие за участие
7
8
Цел:
1. Комуникиране на услугите и предимствата на eSKY.bg
2. Ангажиране на феновете с бранда и услугите
Решение:
Задаване на въпроси, свързани с услугите, предлагани от бранда
9
Цел:
Таргетиран трафик към сайта
Решение:
Интегриране на въпроси в игрите, които препращат потребителите към сайта eSky.bg
* намери жокер тук http://bit.ly/WD4XOk - проследяване на трафика към сайта чрез Google UTM тагове,
поставени в shortlink
10
Цел:
Събиране на максимален брой emails
Решение:
Регистрационна форма за участие в томбола с награди
11
Резултатите
•
•
•
•
Нови фенове на страницата на eSKY.bg: 14 186
Брой регистрации в играта “Спечели с eSKY.bg”: 5164
Посещения на сайта eSKY.bg, насочени от играта: 11 500
Weekly Talking about this: 9220
12
THANK YOU
For more information:
Martin Popov
General Manager
[email protected]
+359894 386 202
Peter Vladimirov
Account Manager
+359898 434 743
[email protected]
www.interactive-share.com

similar documents