RSVU.MON.BG

Report
RSVU.MON.BG
Връзката на ВО с пазара на труда
според РС
Георги Стойчев, Институт Отворено общество
Пловдив, 30 ноември 2014г.
Задача: 3 в 1
• Да представя Рейтинговата система на висшите
училища в България и как тя може да стимулира
подобряването на връзката между ВО и ПТ.
• Да споделя наблюдения за реализацията на
завършилите български ВУ през последните 5
години /дефицити, излишъци и дисбаланси на ПТ/
• Фокус върху реализацията на завършилите в
сектора на ИКТ /ако остане време/
Съобщаване на очевидното
• ВУ са:
– (полу)пазарни играчи с рационално поведение;
– оперират в силно конкурентна среда;
• нарастващ брой ВУ при намаляващ брой студенти и
увеличаваща се външна конкуренция
– реагират на стимули;
– търсенето определя предлагането;
– Уточнение: ВУ реагират на търсенето от кандидатстудентите, а не търсенето на работодателите /т.е. за ВУ
са по-важни нагласите на завършващите средно
образование, отколкото нуждите на пазара на труда/
Известни проблеми
• Стимули за широко отворени врати на входа, затворени очи на
изхода /и за частните и за държавните ВУ/;
• Парите следват студента /единствен принцип/;
• Никаква връзка на финансирането с резултатите от обучението
/реализацията на завършилите/;
• Студентите носят пари, завършилите – не;
• Липса на предпоставки за информиран избор/ информирано
търсене /вместо информация /данни/ - слухове, съседи, мода,
митове, в най-добрия случай репутация/
Възможни решения
Принос на РС за връзката на ВУ с ПТ
• Публично достъпна детайлна информация за
реализацията на завършилите на ниво конкретно ПН в
конкретно ВУ /за първи път по тези земи/
• Предпоставка за информиран избор на кандидатстудентите /рационализиране на избора и
синхронизиране на търсенето на КС с нуждите на ПТ/
• Първи /малки/ стъпки в диференциране на субсидията
за държавните ВУ в зависимост от реализацията на
завършилите /бонуси за първенците/
• Завършилите също започват да носят пари.
Често задавани въпроси за
реализацията на завършилите
• Произвеждат ли ВУ безработни?
– По-скоро не: 4% регистрирани безработни сред
завършилите през последните 5 години
• Завършилите работят ли по специалността си?
– По-скоро не: 45% работят на позиции, за които се изисква
ВО
• В България или по света?
– По-скоро в България: 75% от завършилите се реализират на
официалния български трудов пазар
– /Тук обаче има едно голямо НО! Изтичането все по-често
става не след завършване на ВУ, а след средно …/
.. И още
•
•
•
•
•
Какво следват отличниците?
Какво работят теолозите?
Кой получава най-голяма заплата?
Има ли значение къде уча?
Има ли значение какво уча?
• Повече на: RSVU.MON.BG

similar documents