Свали презентация за MaRhyThe

Report
ЦЕНТЪР ГАРАБИТОВ
www.garabitov.bg
ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ
Оторизиран за:
-
Продажба на нови и втора употреба Матриксмобил® апарати
Представяне и презентиране на Матрично-Ритъмна Терапия
Организиране на семинари и обучения, за които се издават
сертификати от MaRhyThe Германия
Матрично-Ритъмна Терапия
Сертификати
ПРЕДСТАВЯНЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ
Димитър Топалов




Устройство на апарата
MaRhyThe – същност и терапевтично приложение
Приложение на терапията и постигнати резултати
Демонстрация
УСТРОЙСТВО НА АПАРАТА
Представяне
Матриксмобилът® е резултат от дългогодишни изследвания и практика.
Въпреки това – или пък точно поради това – той е един прост медицински
инструмент. Матриксмобилът® е одобрен по закона за медицинските
продукти и е активен медицински продукт от класа IIa. Уредът е
ергономичен и лесен за употреба. Всеки квалифициран терапевт може
бързо да постигне напредък и успехи с него.
Матриксмобилът® се състои от блок за управление и MaRhyThe-Handапликатор. Всички части са стабилни и с високо качество.
Матриксмобилът® е много удобен, лесен за пренасяне и използване. Само
няколко движения и вече е готов за употреба. Също толкова бързо, той
отново е на сигурно място в куфарчето.
УСТРОЙСТВО НА АПАРАТА
Технически данни
Наименование
Матриксмобил®
Патент
Европейски патент №1009354
U.S. патент №6,579,251
Захранване
230V, 50/60 Hz, max. 35 VA
Компоненти
Ръчен апликатор (титан)
Контролен блок (стомана)
Размери
L 23 см, диаметър 4 см
L x B x H 21 x 18 x 16 см
Маса
690 гр
2.730 гр
Сертификат
Уредът покрива изискванията на
медицинскта директива 93/42EWG.
EC-Сертификат
Декларация за съответствие
Забележка
Правото на промени в интерес на
техническия прогрес запазено.
МАТРИЧНО-РИТЪМНА ТЕРАПИЯ
Същност и терапевтично приложение в общата медицина
Матричната
ритъмна
терапия
спира този вреден процес с помощта на специално оформен
Какво
може
да
лекуваме?
Как
действа
терапията?
Резултат:
Тъканите,
т.е. мускули,
резонатор.
Лечебният
уред произвежда
механичникожа,
пулсации,сухожилия
които деликатноии
Матричната ритъмна терапия се прилага успешно в следните доста различаващи се
хармонично индуцират клетките да възприемат обратно аналогичните вибрации на
т.н., отново
са пропускливи
и гладки
и участват
в нервната
области
на медицинската
наука:
Нашите
клетки
приефикасно
условие, за
че скелетната
са в добро здравословно
собственото
сивибрират
тяло. Товав еритъм,
особено
мускулатура и състояние.
оздравителните
на тялото.
Щом
товаБлагодарение
ритмично пулсиране
нарушено
по някакъв
начинскоро
ние претърпяваме
система.
на процеси
това бъде
метаболитните
процеси
съвсем
влизат в обичайния
• спадане на отоци
забавяне
здравословните
вътре
в Вматрицата
(междутъканните
пространства
ритъм.на
Възстановяването
ипроцеси
изцелението
са
приведени
в движение.
•си
подобрение
на гъвкавостта и разтежимостта,
напр.
случай на конска
стъпка, разранена
тъкан,
около
клетката)
и задържане
на нормалното
движение на течностите. По този начин
сраствания,
контракции,
нарушения
на стойката
•съответните
напрежение,органи
спазми, стрес
в ставната
капсула
на тялото
спират
да получават достатъчно захранване, а токсичните
•отпадъчни
ограниченапродукти
мобилност,не
напр.
след
злополука,
операция, обездвижване,
капсулналеки
фиброза
се елиминират достатъчно
бързо. Началните
дразнения, които
• остра хронична болка, като мигрена или фантазмена болка
се получават в резултат от това нарушено функциониране, почти не се забелязват от
•Матричната
ускоряване на
възстановяването
на нервите, както
шум в ушите илиизследвания
синдром на карпалмия
канал
ритъмна
терапия произхожда
отпри
фундаментални
на
Независимо
от
това скоро
следватотсериозни,
и най-вече болезнени
сътресения,
•пациента.
по-бързо
възстановяване
в
случай
на
заболявания
хроничен
дегенеративен
характер,
като
ревматизъм,
молекулярната клетъчна биология и цитология в университета в Ерланген. Благодарение
които
постепенно
засягат целия
клетъчен апарат на мускулите, костите, хрущялите,
фибромиалгия,
остеопороза
или остеоартоза
навъзстановяване
сравнително новият
метод
на
жизнената
видео-микроскопия, научните работници
•съдовите
на
фината
съдова
система,
като при трофически язви, целулит или разширени вени
и нервните тъкани.
www.MaRhyThe.bg
Къде
е разработена тази терапия?
разкриха ново измерение на възможностите на физическата терапия.
МАТРИЧНО-РИТЪМНА ТЕРАПИЯ
Приложение в спортната медицина
-
След травматични увреждания
Спортно-подготвителна терапия
Спортно-възстановителна терапия
МАТРИЧНО-РИТЪМНА ТЕРАПИЯ
Приложение във ветеринарната медицина
МАТРИЧНО-РИТЪМНА ТЕРАПИЯ
след
преди
Постигнати резултати
АРМЕН НАЗАРЯН
Контузия с частично разкъсване на
мускулни влакна.
МАТРИЧНО-РИТЪМНА ТЕРАПИЯ
след
преди
Постигнати резултати
СЕРАФИМ БЪРЗАКОВ
Луксация на лакътна става.
МАТРИЧНО-РИТЪМНА ТЕРАПИЯ
Постигнати резултати
ВАЛЕРИ СТОИЛОВ
Травматична увреда на n.facialis
МАТРИЧНО-РИТЪМНА ТЕРАПИЯ
Постигнати резултати
ГАЛИНА ПАВЛОВА
преди
след
МАТРИЧНО-РИТЪМНА ТЕРАПИЯ
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО
www.marhythe.bg
тел. 0 7001 1001

similar documents