Портал за насърчаване на четенето – връзка библиотека

Report
Портал за насърчаване на четенето
връзка библиотека, учител, училищен престиж
Какво е литература?
Как представяме литературата?
Стара:
 дебел прашен том с изящна
подвързия, внушаваща престижа
на една отминала епоха.

Издателство
“Фама” (2013)
Как представяме литературата?
Стара:
 затворена зад прашна витрина в стар
махагонов шкаф...
Дори и
Дъглас Адамс

Как представяме литературата?
Стара:
 като газов фенер, който
дори не свети...

Как представяме литературата?
Сложна:
 главоблъсканица, чието решение зависи
от добре усвоен алгоритъм.

Как представяме литературата?
Сложна:
 непонятен код, изграден от неразгадаеми
символи.

Как представяме литературата?
Опасна:
 към нея се подхожда с особено внимание.

Как представяме литературата?
Опасна:
 от страниците дебнат зли сили, готови да
изпитат знанията ви.

Как представяме литературата?
Опасна:
 облечена в доспехи и въоръжена до зъби,
готова да ви изпепели.

Как представяме литературата?
Недостижима:
 за разлика от Айфеловата кула в
литературата няма асансьор...

Как представяме литературата?
Недостижима:
 за да посегнеш към книгата, трябва да
повярваш, че няма невъзможни неща.

Как представяме литературата?
Евтина:
 себестойността й понякога не надвишава
тази на...
килограм боклук.

Как представяме литературата?
Евтина:
 промоция в BILLA


или разходка в мола
Как представяме писателя?
Романтична отживелица:
 странстващ призрак на една отминала
епоха.

Как представяме писателя?
Романтична отживелица :
 Рицар на печалния образ –
налудно вгледан в епохата
на рицарството, скъсал
връзката с реалността.

Как представяме писателя?
Романтична отживелица :
 “въоръжен” с паче перо –
основен инструмент за
създаване на литература.

Как представяме писателя?
Черно-бял и прозаичен:
 и задължително мъртъв...

Как представяме писателя?

А ако е жив, писателят е…
Как представяме читателя?

Щастливо давещ се във водовъртеж от
книги:
Как представяме читателя?

Абстрактно деперсонализиран:
Пред мен е книгата разтворена
и денем, и нощя;
все сам, аз не познавам хората,
не зная и света.
Прилитат и отлитат птиците,
изгрява ден, залязва ден:
аз дните си като странùците
прелиствам уморен.
Години да четеш за чуждия
живот на някой чужд,
а твоят, никому ненужен,
да мине глух и пуст.
До мене ти не стигна никога,
о, зов на любовта,
и аз изгубих зарад книгите
живота и света.
Атанас Далчев
Как представяме читателя?
Успял...
 но в какво?
 Как се успява чрез
литература?

Как представяме читателя?

Мислещ и можещ…
но инфантилен и не много ориентиран…
А какво е библиотека?
Как да променим разбирането за
литературата и да насърчим четенето?
Портал за насърчаване на четенето
Как да променим разбирането за
литературата и да насърчим четенето?
Позитивно изграждане на умения за
четене и интерес към литературата
посредством…
Рейтинг:

добавена стойност,
 социален престиж,
 личностно израстване

чрез литература.
Как да променим разбирането за
литературата и да насърчим четенето?
Рейтингът се генерира в зависимост от:
 обща активност, основана на прочетени
книги
 създадено съдържание
 индивидуална творческа дейност
 сертифицирани от системата умения

Какви са функционалностите
на slunchogledi.bg?

База библиографски данни

Опция за бързо търсене

Статистика на прочетени книги
Речник на литературните
термини

Какви са функционалностите
на slunchogledi.bg?
Създаване на съдържание:
 видео


аудио

писмена анотация

тест
Какви са функционалностите
на slunchogledi.bg?

Специална функционалност за детски
градини:

Възможност за създаване на илюстрации
и обвързване на литературата с други
изкуства:
Какви са функционалностите
на slunchogledi.bg?

Платформа за иновативни методики и
обмен на добри практики между учители:
Какви са функционалностите
на slunchogledi.bg?
Мониторинг на изпълнените от учениците
задания за четене:
Учителят:

получава реална представа
за читателската активност;
 диагностицира трудностите на
учениците въз основа на създадените
от тях въпросници;
 повишава личния си рейтинг успоредно с
нарастването на рейтинга на учениците.

Какви са функционалностите
на slunchogledi.bg?

Мощен инструмент за изграждане на
престижа на учителя и училището:
Съпътстващи дейности за подкрепа на
работата със slynchogledi.bg.
Квалификационни курсове за работа с
портала, включващи:




Практически инструменти за обогатяване на
работата на учителя;
Антистереотипни подходи към литературата;
Разнообразни типове въпроси с оглед на
създаването на тестове в портала;
Оперативна критика с оглед на създаване на
отзиви в портала.
Крайният резултат?
Изграждане на престижна общност, в която
четем като писатели и пишем като читатели...
Благодаря Ви
за вниманието!

similar documents