Калоян Стоянов Марков - 9. ”д”

Report
Добри Петров Чинтулов е
възрожденски поет и
учител, роден през
месец септември 1822г. в
град Сливен, в
семейството на
занаятчия. Първите си 16
години прекарва в
родния си град.
Уличката и портата към родната къща
на Добри Чинтулов.
Той
получава
началното
По-късно
заминава
за
си
образование
Букурещ,
къдетов гръцко
училище
в Сливен,
продължава
да се а през
1838г.
отпътува
за Велико
образова
в гръцко
Търново,
учи е
училище,където
а от 1840г.
около
6 месеца.
стипендиант
на руското
правителство в Одеса.
През 1850г., след като
завършва семинарията в
Одеса, Чинтулов се
завръща в България,
където работи като
учител до 1858г. и
участва в борбата за
църковна независимост.
За по-малко от година
Чинтулов се премества в
Ямбол, след което
продължава да преподава в
Сливен.
През 1871г. е избран за
представител на Сливенската
епархия в Цариград при
изработването на
Екзархическия устав.
ПМГ ,,Д. Чинтулов‘‘ в Сливен
През 1874г. Добри
Чинтулов напуска поста
си на преподавател
поради проблеми със
зрението, но въпреки
това изнася пламенна
реч на руски език при
пристигането на руските
войски през януари
1878г.
Творчеството на Добри Чинтулов съдържа около 20
авторски
произведения,
от които по-известни
През живота
си е публикувал
само 3са:свои
произведения
в „Цариградски
вестник”:
“Къде си,
вярна ти, любов
народна?”
“Стара
майкаечи,
се прощава
със сина си“
“Вятър
Балкан стене.”
„Китка от Балкана“
“Стани,
стани
юнак
балкански.”
„Изпроводяк на едного българина из Одеса“
Добри Чинтулов умира,
почти сляп, на 27 март
1886г. (на 64 – годишна
възраст) в родния си град
Сливен.
Калоян Стоянов Марков, 9. ”д” клас,
ПМГ „Добри П. Чинтулов“ - гр. Сливен
Използвани източници:
http:/bg.wikipedia.org
www.slovo.bg
www.znam.bg

similar documents