Daiktavardžio giminės

Report
Lietuvių kalba, 3 klasė
Mokytoja Rima Navickienė
Mokymosi uždavinys
• Remdamiesi pateikta informacija gebės
parašyti po 4 - 5 vyriškosios ir moteriškos
giminės daiktavardžius.
Įsivertinimas
Puikiai skiriu daiktavardžio gimines,
gebu pateikti vyriškosios ir
moteriškosios giminės daiktavardžių
pavyzdžių.
Žinau daiktavardžio gimines, neblogai
sekėsi atlikti užduotis, tik truputį reikėjo
pamąstyti.
Reikės dar pasimokyti daiktavardžio
gimines. Dariau daug klaidų.
Astridos Lindgren
„Mano linksmiausias gimtadienis“
• Kokią dovaną gavo Lisa?
Rask tekste ir perskaityk.
Parašykite ant žvakutės daiktavardį, be
kurio neįsivaizduojate gimtadienio.
GAL VAIKUČIAI ŽINO,
APIE KĄ ŠIS EILĖRAŠTUKAS?
TA - MERGAITĖ, TAS - BERNIUKAS
TA - LĖLYTĖ, TAS - MEŠKIUKAS
TA - KATYTĖ, TAS - KAČIUKAS
TA - KNYGUTĖ, TAS - PIEŠTUKAS.
APIE DAIKTAVARDŽIŲ
GIMINES
DAIKTAVARDŽIAI
GALI BŪTI
VYRIŠKOSIOS
IR
MOTERIŠKOSIOS
GIMINĖS.
vyr.g
mot.g
DAIKTAVARDŽIO
GIMINĖS
Moteriškoji giminė
mot. g.
Vyriškoji giminė
vyr.g.
TA
TAS
KURIS DAIKTAVARDIS
YRA MOTERIŠKOSIOS GIMINĖS?
1
2
Saldainis
Balionas
3
Mašina
4
Sąsiuvinis
KURIS DAIKTAVARDIS
YRA VYRIŠKOSIOS GIMINĖS?
1
Klasė
2
Mokykla
3
Knyga
4
Parkeris
ANT KURIO LAPELIO SURAŠYTI VISI
MOTERIŠKOSIOS GIMINĖS
DAIKTAVARDŽIAI?
MEŠKINAS
KARŪNA
MĮSLĖ
DIENA
1
VASARA
VYTAUTAS
NERIMAS
MEILĖ
ŠVENTĖ
PASAKA
UŽDUOTIS
TROBA
2
3
ŽĄSIS
UPĖ
PALTAS
JŪRA
4
ANT KURIO LAPELIO SURAŠYTI VISI
VYRIŠKOSIOS GIMINĖS DAIKTAVARDŽIAI?
KIAUŠINIS
SĄSIUVINIS
TORTAS
ŠIRDIS
PARKERIS
LENTA
ŽVAKUTĖ
ŠOKIS
1
2
KAMBARYS
STALAS
TELEVIZORIUS
VAKARAS
3
KNYGA
PIEŠTUKAS
ŠVENTĖ
PŪGA
4
Sujunkite daiktavardžius
pagal gimines
Kaspinas
Konstruktorius
Pačiūžos
Būgnas
Tortas
Mašina
MANTAS
Segtukas
Meškerė
MARTA
Suknelė
Žiūronai
Lėktuvas
Rankinė
Apyrankė
Knyga
PASITIKRINKIME
Kaspinas
Apyrankė
Žiūronai
Rankinė
Lėktuvas
Mašina
Segtukas
Meškerė
Būgnas
MANTAS
MARTA
Suknelė
Tortas
Pačiūžos
Konstruktorius
Knyga
Perskaityk tekstą. Virš daiktavardžių
parašyk jų giminę.
mot.g
Aš
turiu
trylika
knygų,
mot.g
visos
mano
nuosavybė.
mot.g
mot.g
Jas
vyr.g
susistačiau į lentyną, taip pat visus ,,Švedijos pavasario”
vyr.g
numerius,
mot.g
mot.g
dėžutes
su
knygų
vyr.g
skirtukais.
Mes
keičiamės
mot.g
mokykloje.
vyr.g
Bet turiu dvidešimt skirtukų, kurių niekada nemainysiu.
vyr.g
vyr.g
Gražiausiame nupieštas didelis angelas su rausvu apdaru ir
vyr.g
sparnais.
Astrida Lindgren
Sudaryk kuo daugiau daiktavardžių iš duotų
skiemenų. Sudarytus žodžius surašyk į eilutes
pagal gimines.
pa
mo
tė
nė
lo
va
ras
vy
la
sa
ka
tu
šas
ra
ris
rys
Moteriškosios
giminės daiktavardžiai
Vyriškosios giminės
daiktavardžiai
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Ant rausvų lapelių parašyti 4-5 mot.g. daiktavardžius;
Ant mėlynų lapelių parašyti 4-5 vyr.g. daiktavardžius;
Įsivertinimas
Puikiai skiriu daiktavardžio gimines,
gebu pateikti vyriškosios ir
moteriškosios giminės daiktavardžių
pavyzdžių.
Žinau daiktavardžio gimines, neblogai
sekėsi atlikti užduotis, tik truputį reikėjo
pamąstyti.
Reikės dar pasimokyti daiktavardžio
gimines. Dariau daug klaidų.
Namų darbai
• Išmokti skaityti Astridos Lindgren „Mano
linksmiausias gimtadienis“.
• Surašyti pabrauktus tekste daiktavardžius į
2 stulpelius pagal giminę.
Mot. g
.............................
.............................
.............................
.............................
Vyr. g
...........................
...........................
...........................
...........................

similar documents