Ранно детско развитие

Report
Ранно детско развитие
Росица Христова – педагог, музикант,
логопед
водещ курсове „Дете с родител“
тел. 0897 31 71 30
www.milamamo.dir.bg
Ранното детско развитие
„Между 5 годишното дете и мен няма голяма разлика,
но между новороденото и 5 годишното има огромна разлика”
Лев Толстой
Защо е ранно, а не преждевременно?
Важно ли е и защо?
Кога и как да започне?
Гените или средата – кое е главното?
Практически насоки за успешни родители и
умни деца.
www.milamamo.dir.bg
Какво е това „ранно детско развитие“?
•
Лишава ли децата от детство?
•
Всяко дете е уникално!
•
Всеки има свой вътрешен ритъм на развитие
на потенциалните си възможности.
•
Всяка функция на неговия мозък се развива
по своему.
•
Норма и патология
•
В сензитивния период от 0 до 1 година, ако
детето не получи необходимите за развитие
на психичното си функции стимули,
състоянието е необратимо!
www.milamamo.dir.bg
Какво е това „ранно детско развитие“?
•
Физически и психически комфорт
•
Ежедневно общуване чрез съзнателно
стимулиране – път за развитие на
удивителен ум, памет, изобретателност
•
Ранно развитие не значи
преждевременно,
а своевременно в периода на ранното
детство.
www.milamamo.dir.bg
Теории и методики
Класически – Пиаже – Франция, Монтесори – Италия
Съвременни – Институт за развитие на потенциалните възможности на
човека САЩ, методиката на професор Сузуки – Япония
Общовалидно - ДЕТЕТО НЕ ПРОСТО ПАСИВНО ВЪЗПРИЕМА
ИНФОРМАЦИЯТА ЧРЕЗ ОРГАНИТЕ НА ЧУВСТВАТА, НО И АКТИВНО Я
ПРЕРАБОТВА И УСВОЯВА.
От 0 до 3 г. се формират 80% от връзките между клетките в мозъка.
www.milamamo.dir.bg
Мит и реалност
Мит: Работата за формиране на личността е възможна след като детето се
научи да разбира човешката реч.
Реалност: Най-важни за живота
на детето са първите 3 години.
Едногодишното дете може да
учи много по-лесно отколкото 7
годишното.
www.milamamo.dir.bg
Детският мозък в края на 3 година е …
•
Формирал милиарди действащи нервни
връзки /два пъти повече, отколкото има
при възрастния човек/
•
Два пъти по-активен е от мозъка на студент
•
Способен е да усвоява и структурира
информация много по-бързо от мозъка на
възрастен човек
www.milamamo.dir.bg
Детският мозък
•
Синапси – връзки между невроните
•
Невропсихолозите са убедени, че
въздействието, което се оказва на бебето и
малкото дете, определя степента и вида на
синапсите, които ще се образуват в
мозъчните структури.
www.milamamo.dir.bg
Детският мозък
Как мозъкът разбира какви връзки са му необходими,
за да ги поддържа?
Именно тук започва да действа ранния
детски опит
Период, в който детето няма говорни умения,
но трупа реч!
Мозъкът се развива благодарение на
взаимодействието със света около нас.
www.milamamo.dir.bg
Ключови открития
•
Развитие и обучение – връзка и
взаимодействие между наследственост и
среда
•
Трансформации на мозъка – ползи от всеки
опит и стимулация
•
Чудесата на света! Й е е е е е …!!!
•
Жажда за нови знания през целия живот.
www.milamamo.dir.bg
Цел на ранното детско развитие
Разгръщане потенциала и способностите на детето в ранната възраст от 0 до 3
години.
Начин – стимулиране чрез преживяване
•
Инструменти за стимулиране - среда
изпълнена с интересни обекти за
изследване от органите на чувствата.
•
Роля на родителя – активна позиция,
емпатия, наблюдение, подкрепа,
творческо напрежение.
www.milamamo.dir.bg
Важно е да знаем, че ранното детско
развитие
•
Няма за цел да развива вундеркинди или
гении
•
Не преследва някакви резултати
самоцелно за определени от когото и да
било срокове
•
Неблагоприятно е да се правят
квалификации или сравнение с други
деца, да се дават оценки
•
Неприятни психологически последици за
детето може да има демонстрирането на
постижения пред околните
www.milamamo.dir.bg
Важно е да знаем, че ранното детско
развитие е
Важно е да знаем, че ранното детско развитие е:
Диалог и споделяне с малкия човек, за всичко, което го заобикаля вкъщи, в
градския транспорт, в парка, на улицата. Ласкавата и грижовна реч на мама или
татко е по-важна, от която и да било методика.
Ясно изразяване на подкрепа и позиция, а не само изказване на радост от всеки
успех детето.
Усъвършенстване на родителите като такива и като личности. Децата имат
нужда да знаят, че учението и познанието е интересно и необходимо за всеки
през целия живот!
www.milamamo.dir.bg
Бил ли съм някога дете?
Как това ми е важно като родител?
•
Светът през детските очи
•
Възприемане на детето такова, каквото е то в
действителност
•
Малкият човек има вродено чувство за ред.
Мъничетата знаят правилото „всяко нещо на
мястото си и място за всяко нещо”.
www.milamamo.dir.bg
Любовта отключва твореца в нас…
Синтез между изкуствата – изобразяване и изразяване на чувствата –
музика, рисуване, танц, пантомима…
Съпреживяване и споделяне
Въображение и спонтанност…
www.milamamo.dir.bg
Обучение и развитие
Обучението е ново ниво на познание, чрез съзнателно насочено усилие, не
винаги свързано с положителна емоция.
Развитието е ново ниво на познание чрез игра и преживяване, водещо към
съзнателно добри постижения в живота!
Един щастлив човек винаги постига един успех повече!
www.milamamo.dir.bg
Голяма книга за детската градина
за 4-6 г. и 5-7 г.
www.milamamo.dir.bg
Голяма книга за детската градина
за 4-6 г. и 5-7 г.
Ученето е лесно, забавно и най-вече интересно!
Оригиналният подход е в:
Развиване на творческото
мислене на детето
Солидна методика
Системна организация на труд
Детето да мисли нестандартно
Да се научи как да учи
www.milamamo.dir.bg
Как да се свържете с мен
Росица Христова
Детско студио
„Мила моя мамо“ - София,
www.milamamo.dir.bg
тел. 0897 31 71 30
www.milamamo.dir.bg

similar documents