Sunum için tıklayınız

Report
SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR…
Date
BAZILARI KIRMIZI SEVER / TGSD 8 MAYIS 2014
1
Bazıları Kırmızı Sever…
Belkıs E. Alpergun
Coface Türkiye / Genel Müdür
8 MayIs 2014
Title of presentation / Date
2
MENA Ülkeleri: Büyüme
oranlarında farklılıklar
A macroeconomic volatility traditionally higher in hydrocarbon producing countries : GDP % change (source Coface)
10
hydrocarbon producing countries
non-hydrocarbon producing or exporting countries
5
0
-5
-10
Sa
ia
ni
s
Tu
ria
Sy
co
Mo
ro
c
ba
n
on
n
rd
a
Jo
ae
l
Isr
t
2014 f
Le
2013 e
Eg
yp
ar
Qa
t
an
Om
a
Li
by
it
Ku
wa
n
Ir a
UA
E
Ar
ab
ia
Ba
hr
ai
n
ud
i
Al
ge
ria
-15
BAZILARI KIRMIZI SEVER / TGSD 8 MAYIS 2014
4
İhracat Gelişmeleri
Cari açık
(12 ay birikimli, milyon USD)
0
-20,000
-40,000
-60,000
-80,000
Cari Açık
Ocak 14
Eylül 13
Mayıs 13
Ocak 13
Eylül 12
Mayıs 12
Ocak 12
Eylül 11
Ocak 11
Mayıs 11
Eylül 10
Mayıs 10
Ocak 10
Eylül 09
Mayıs 09
Ocak 09
Eylül 08
Ocak 08
Mayıs 08
-100,000
Altın Hariç Cari Açık
Kaynak: TÜİK
Kaynak: TCMB
2011
2012
2013
2014
Country Risk
Assessment
Business
Climate
January
January
January March
June
September
January
United States
A2
A2
A2
Germany
A2
A2
A2
Austria
A2
A2
United Kingdom
A3
A3
France
A2
Spain
March
A2
A2
A2
A2
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A1
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A1
A2
A2
A3
A3
A3
A3
A3
A1
A3
A4
B
B
B
B
B
B
A1
Italy
A3
A4
B
B
B
B
B
B
A2
Turkey
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
B
B
B
B
B
B
B
A4
B
A4
Russia
B
Kaynak: Coface
5
BAZILARI KIRMIZI SEVER / TGSD 8 MAYIS 2014
Rusya: Jeo-politik tansiyon, ekonomik yavaşlama nedeni haline
geldi!
Sabit yatırımlar ve sanayi üretimi
(%, GA)
Fixed Investment (%, yoy)
Özel sermaye akımları (Milyar
USD)
Indusrial Output (%; yoy)
15
10
100
0
0
-5
-50
5%
0%
-5%
-10
-100
-15
-150
-0,1
50
-23,8
-18,2
-21,7
-20,8
-24,8
-15,0
-8,1
-1,9
-8,9
10%
5
-14,4
-3,9
15%
- 46,2
41,4
- 9,2
20%
-56,1
-34,4
-80,5
-54,1
-62,7
25%
81,7
30%
Q2 2013
Q3 2012
Q4 2011
Q1 2011
Q2 2010
Q3 2009
Q4 2008
Q1 2008
Q2 2007
Q3 2006
Q4 2005
-20
Q1 2005
-20%
-200
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-15%
-133,7
-10%
BAZILARI KIRMIZI SEVER / TGSD 8 MAYIS 2014
6
« YENİ» GELİŞMEKTE OLAN PAZARLAR: Esnek büyüme, politik istikrar,
gelişen finansal konum
GDP Growth (%)
Colombia
Indonesia
Peru
Philippines
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2005
2006
2007
2008
GDP
2009
2010
Coface Rate
2011
2012
2013
2014
İş Ortamı Notu
Kolombiya:
369 Milyar USD
A4
A4
Endonezya:
878 Milyar USD
A4
C
Peru:
197 Milyar USD
A4
B
Filipinler:
250 Milyar USD
A4
B
BAZILARI KIRMIZI SEVER / TGSD 8 MAYIS 2014
7
Yüzümüzü Güldürenler
– İhracatta artış;

2013 yılında 2012’ye göre %9.5

–
–
–
Date
2014 ilk 4 ayında %11
Dünyada ve özellikle Avrupa’da yayılan «hızlı moda» değeri
Çin’in “üretici” olmaktan “tüketici” olmaya geçişi
“Made in China” etiketinin moda olma yarışını kaybetmesi ve artık büyük markalarda negatif
algı yaratması.
BAZILARI KIRMIZI SEVER / TGSD 8 MAYIS 2014
8
TEŞEKKÜRLER…
Date
BAZILARI KIRMIZI SEVER / TGSD 8 MAYIS 2014
9

similar documents