PAKUOCIU IR PAKUOCIU ATLIEKU TVARKYMAS

Report
Licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija
Viešoji įstaiga „ŽALIASIS TAŠKAS”
 Įsteigta 2002 metais
 Įstaigos steigėjai ir dalininkai – 29 šalies gamintojai ir importuotojai
(Coca-Cola HBC Lietuva, Švyturys-Utenos alus, Kalnapilio-Tauro grupė, Gubernija,
Pieno žvaigždės, Bennet Distributors, Mineraliniai vandenys, Stumbras, Sanitex,
Rokiškio sūris, Nestle Baltics, Vesiga, Eugesta, Palink, Maxima LT ir kt.)
 Veiklos pobūdis– licencijuotas visų rūšių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas
(2006 metais išduotos ir galiojančios licencijos pagrindu)
 Užimama rinkos dalis (pagal išleidžiamą į vidaus rinką vienkartinių pakuočių kiekį):
• Visų įstaigos (organizacijos) narių - 62,7 proc. 2013 m. ( 56 proc. - 2012-10-30)
• Įstaigos (organizacijos) dalininkų
- virš 28 proc. visų išleidžiamų į rinką kiekių
 Metinė licencijuotos veiklos finansavimo apyvarta – virš 14 mln. Lt (2013 metais)
 Tarptautinės asociacijos PRO EUROPE (Packaging Recovery Organisation EUROPE s.p.r.l.) narė
(vienijančios 35 šalių gamintojų ir importuotojų organizacijas Europoje ir Kanadoje)
 Tarptautinio prekino ženklo "der Grüne Punkt" ("The Green Dot")
bendrasavininkė
Daugiau informacijos – www.zaliasistaskas.lt
Savivaldybės, taikydamos įvairius atliekų surinkimo būdus ir priemones, privalo
užtikrinti, kad jų valdomose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose asmenims
rūšiuojant atliekas jų susidarymo vietoje atskirai būtų surenkamos šios atliekos:
KOMUNALINĖS ATLIEKOS
PRISKIRTOS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ ATSAKOMYBEI
Antrinės žaliavos
(pakuočių atliekos ir kitos tinkamos perdirbti
popieriaus, plastiko, metalo, stiklo atliekos)
Popieriaus
Plastiko ir kt.
Biologiškai skaidžios atliekos
(maisto, žaliosios ir kitos)
Stiklo
Didelių gabaritų atliekos
Elektros ir elektroninės įrangos atliekos
Statybos ir griovimo atliekos
Apmokestinamųjų gaminių atliekos
(baterijų, akumuliatorių, padangų,
tepalų ir oro filtrų, amortizatorių)
Pavojingos atliekos
Alyvos atliekos
Mišrios komunalinės atliekos
(likusios po rūšiavimo)
Priimtomis įstatymų pataisomis
numatyti du sutarčių sudarymo lygiai
Dvišalės sutartys:
1. Licencijuotos gamintojų ir
importuotojų organizacijos
2. Savivaldybės arba įgalioti RATC
Trišalės sutartys
1. Licencijuotos gamintojų ir
importuotojų organizacijos
2. Savivaldybės arba įgalioti RATC
3. Pakuočių atliekų surinkėjai
• Dėl:
• rūšiuojamojo pakuočių atliekų
surinkimo organizavimo tvarkos
• surinkimo infrastruktūros plėtros
finansavimo tvarkos
• visuomenės informavimo ir švietimo
• pakuočių atliekų surinkėjų parinkimo
tvarkos
• Dėl:
• komunalinių atliekų sraute
susidarančių pakuočių atliekų
rūšiuojamojo surinkimo, vežimo,
paruošimo naudoti ir naudojimo
• teikiamų paslaugų finansavimo
• pakuočių atliekų sutvarkymą
patvirtinančių dokumentų pateikimo
Bendradarbiavimo modelis/schema
GALIMOS VEIKLOS RŪŠYS PAKUOČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO POSISTEMĖJE
IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMĄ PAPILDANČIOSE SISTEMOSE
VEIKLOS RŪŠIS
IR PORŪŠIS
VEIKLOS POBŪDIS
1 Pakuočių atliekų RŪŠIUOJAMASIS SURINKIMAS (privaloma sistema):
Individualaus naudojimo konteineriais:
1.1
 Gyvenamosiose namų valdose
1.2
 Juridinių asmenų teritorijose
1.3 Kolektyvinio naudojimo konteineriais (viešosiose vietose)
1.4 Specializuotais konteineriais (stambiagabaritinių atliekų aikštelėse)
1.5 Surinkimas kitais būdais (išdalinamais maišais, apvažiavimo būdu)
2 Mišrių atliekų PERRŪŠIAVIMAS (papildanti sistema):
2.1 Prieš šalinant sąvartyne (atskiriant perdirbamas pakuočių atliekas)
2.2 Sąvartyno teritorijoje (atskiriant perdirbamas pakuočių atliekas)
3 Pakuočių atliekų SUPIRKIMAS ir/ar SURINKIMAS (papildanti sistema):
3.1
 Antrinių žaliavų supirktuvėse
3.2
 Apvažiavimo būdu
ESAMA PAKUOČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO ORGANIZAVIMO SCHEMA
PREKINIŲ (PIRMINIŲ) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ PASISKIRSTYMAS
Pakuotės
atliekos
2011 išleista į
vidaus rinką
Namų ūkyje
(buityje) susidaro
Surenkama buityje
(ŽT duomenimis)
Vidutiniškai vienam šalies gyventojui kg/metus
%
STIKLINĖS
20,0
16,0
3,2
20%
POPIERINĖS
KARTONINĖS
11,3
9,0
1,5
17%
11,0
4,5
3,6
8,6
4,3
1,1
0,6
0,8
0,1
7%
19%
1,2
1,1
0,03
3%
3,9
55,6
0,1
40,2
8,0
0,0
6,2
2,0
0%
PLASTIKINĖS
PET
METALINĖS
KOMBINUOTOS
(kartu su KGP)
KITOS
IŠ VISO:
MAKULATŪRA
9%
16%
25%
Namų valdoje ir butuose susidaro pas:
1 gyv.
Stiklinių pakuočių bei kitos stiklo
atliekos
Popierinių ir kartoninių pakuočių bei
kitos popieriaus atliekos
Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir
kitų pakuočių atliekos bei kitos AŽ
Iš viso:
Likusių (nerūšiuotų)
buitinių atliekų tūris, m3
2 gyv.
3 gyv.
4 gyv.
0,05
0,11
0,16
0,21
0,34
0,68
1,02
1,36
0,68
1,36
2,05
2,73
1,1
2,2
3,2
4,3
0,8
1,6
2,4
3,2
Nerūšiuotų atliekų tūrio dalis, %
42%
Nerūšiuotų atliekų svorio dalis, %
77%
per metus
Pakuočių atliekų ir kartu su jomis surenkamų kitų tinkamų perdirbti
atliekų užimami tūriai, m3
ATLIEKŲ KIEKIŲ SKAIČIAVIMO PAVYZDYS
Bendras namų ūkyje (buityje) vidutiniškai
susidarančių atliekų kiekis
Iš jų:
4,6 ltr/gyv./parą 1,67m3/gyv./m
0,52 kg/gyv./parą 191 kg/gyv./m
100%
2,9 ltr/gyv./parą 1,04m3/gyv./m 62%
a) pakuočių atliekų ir makulatūros kiekis, vid.
0,14 kg/gyv./parą
b) likusių (nerūšiuotų) buitinių atliekų kiekis, vid.
52 kg/gyv./m 27%
1,7 ltr/gyv./parą 0,63m3/gyv./m 38%
0,38 kg/gyv./parą 139 kg/gyv./m 73%
PASTABA:
Šiame skaičiavimo pavyzdyje panaudoti bandomojo projekto Panevėžyje duomenys
Pakuočių atliekų rūšiuojamasis surinkimas
gyvenamosiose namų valdose
organizuojamas tokiais principais ir tvarka
A. Kiekviena gyvenamoji namų valda, kuri turi ir naudojasi mišrių
atliekų surinkimo aptarnaujamu konteineriu, papildomai ir
nemokamai turi būti aprūpinama dviejų konteinerių komplektu
rūšiuojamajam pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimui:
 vienu 80÷120 litrų talpos konteineriu (toliau vadinamu konteineris „Stiklas“) stiklinių pakuočių ir kitų stiklo atliekų
surinkimui ne rečiau, kaip kartą per 3 mėnesius;
 vienu 120÷240 litrų talpos konteineriu (toliau vadinamu konteineris „Pakuočių atliekos“) visų rūšių pakuočių atliekų
(išskyrus stiklinių) ir kitų antrinių žaliavų surinkimui ne rečiau,
kaip kartą per mėnesį.
KOLEKTYVINIO IR VIEŠO NAUDOJIMO KONTEINERIŲ,
BŪTINŲ RŪŠIUOJAMAJAM PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI SKAIČIUOJAMASIS POREIKIS
(1 konteineriu aptarnaujamas maks. gyventojų skaičius)
Rekomenduojama konteinerine aikštele aptarnavima zona – iki 150 m
Buitines atliekas rūšiuojančių daugiabučių namų gyventojų dalis (rūšiavimo lygis)
Konteinerio
pavadinimas
ir talpa
25%
50%
100%
Konteinerio ištuštinimo dažnis (kartais)
per mėnesį
1
2
per savaitę
1
STIKLAS
>600
1,3÷1,8 m3
2
per mėnesį
1
2
per savaitę
1
2
600
POPIERIUS
1,6÷2,5 m3
300
600
PLASTIKAS
1,6÷2,5 m3
150
300
150
600
300 600
150 300
per mėnesį
1
2
300
600
150
600
per savaitę
1
2
300
600
150
300
PASTABA: Skaičiavimuose priimtas iki 80% konteinerių užpildymo lygis (ištuštinimo metu) bei
pakuočių atliekų susidarymo netolygumo koeficientas k=1,5
SIŪLOMA PAKUOČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO ORGANIZAVIMO SCHEMA
NUMATOMI TOLIMESNIŲ VEIKSMŲ ETAPAI BEI JŲ SEKA
ORGANIZUOJANT BENDRADARBIAVIMO VEIKLĄ
1. INFORMACIJOS surinkimas
6. Dalyvių INFORMAVIMAS
2. ANALIZĖS atlikimas
7. Veiklos VYKDYMAS
3. SPRENDIMŲ priėmimas
8. Veiklos KONTROLĖ
4. Veiklos PLANAVIMAS
9. Veiksmų TIKSLINIMAS
5. Veiksmų DERINIMAS
10. Veiklos VYSTYMAS
ŠIUKŠLINKIME ATSAKINGAI 
Daugiau informacijos:
http://www.zaliasistaskas.lt/lt/partneriams/
Ekologinių ir finasinės gerovės problemų
sprendimas didžiąja dalimi yra susiję su
mūsų žinojimu ir tinkamu veikimo būdu

similar documents