PowerPoint-presentatie - Wereldoorlog 1 in de Westhoek

Report
Evaluatie tijdelijke tentoonstelling
November 2013 – Juni 2014
Inhoud presentatie
Volume bezoekers aan tentoonstelling
Resultaten bezoekersonderzoek
Conclusies
2
Volume bezoekers
Bijna 100 000 bezoekers aan tentoonstelling
nov. 13 dec. 13 febr. 14 mrt. 14 apr. 14 mei. 14 jun. 14
Bezoekers IFFM
30,216 15,311 31,976 36,678 51,198 55,407 45,157
Bezoekers TT
11,834 6,954 11,806 13,291 18,381 19,819 15,514
Aandeel combinaties 39%
45%
37%
36%
36%
36%
34%
 97 599 bezoekers bezochten de tentoonstelling na een bezoek aan
het IFFM of meer dan een derde van de IFFM bezoekers (37%) in
die periode
 Piek van 20 000 bezoekers in mei 2014
 Dagen met boven 1 000 bezoekers: 1 nov, 11 nov, 26 april en 2 mei
4
Resultaten bezoekersonderzoek
Onderzoeksmethodologie
Face-to-face bevraging aan uitgang van tentoonstelling
 Behaalde enquêtes met onderscheid in type bezoekers
– 515 individuele bezoekers
(staan voor 1 481 bezoekers)
– 71 deelnemers van groepen
(staan voor 2 581 bezoekers)
– 57 begeleiders van schoolgroepen
(staan voor 2 659 bezoekers: leerlingen + begeleiders)
 Reële verhoudingen van type bezoekers
46 % individuelen bezoekers
22 % groepsbezoekers
32 % schoolbezoekers
 Wegen van steekproef
6
36 100 buitenlandse bezoekers
In % bezoekers
België
63.1
Buitenland
36.9
Verenigd Koninkrijk
15.8
Nederland
8.5
Frankrijk
USA
4.4
2.4
Duitsland
1.2
Australië
1.0
Canada
0.9
Ierland
0.6
Gr. H. Luxemburg
0.2
Ander land
2.0
 Veel Belgische bezoekers maar toch meer dan een derde van de
bezoekers zijn buitenlanders vooral Britten en Nederlanders en ook
Fransen
Veel individuele Belgische bezoekers
In % bezoekers
Individuele bezoekers (n=515)
België
66
Buitenland
Australië
1
Duitsland
1
Canada
0
Ierland
0
Gr. H. Luxemburg
0
2
33
6
5
2
54
44
9
VSA
Ander land
46
70
13
Nederland
Frankrijk
30
34
Verenigd Koninkrijk
Schoolgroepen
(n=57)
Groepen (n=71)
5
3
9
3
1
0
1
2
0
0
8
3
0
0
0
7
 Britten vooral bij groepsbezoekers en schoolgroepen
0
Meer schoolgroepen bij Britse bezoekers
In % bezoekers
Bezoekers TT
(n=643)
44 700
21 080
31 824
46
22
33
België (n=380)
58
Buitenland (n=263)
Verenigd Koninkrijk
(n=127)
13
32
23
Individuele bezoeker
31
36
Groepen
29
37
41
Schoolgroep
 Meer individuele bezoekers bij Belgen en meer school- en groepsbezoekers bij buitenlanders en zeker bij Britten
9
Dagtoeristen of verblijfstoeristen?
In % bezoekers
48 310
Bezoekers TT (n=643)
50
Individuelen (n=515)
Groepen (n=71)
Scholen (n=57)
Daguitstap vanuit de woonplaats
52
40
21 670
22
15
37
52
Verblijfstoerist buiten Westhoek
27 620
28
33
23
23
25
Verblijfstoerist binnen Westhoek
 Bezoekers aan TT zijn voor de helft dagtoeristen maar ook 28% met
verblijf in Westhoek of 27 620 aankomsten in logies in de Westhoek
 Bij individuele bezoekers TT iets meer met verblijf in Westhoek
10
Dagtoerist of verblijfstoerist naar herkomst
In % bezoekers
België (n=379)
65
Buitenland (n=263)
33
Verenigd Koninkrijk (n=127)
31
Daguitstap vanuit de woonplaats
13
32
29
Verblijfstoerist buiten Westhoek
22
35
40
Verblijfstoerist binnen Westhoek
 Meer verblijfstoeristen bij buitenlandse bezoekers, ook meer
verblijfstoeristen in de Westhoek
11
Herkomst dagtoeristen uit woonplaats
op bezoek in TT
Westhoek
In % dagtoeristen
(n=330)
3.8
18.9
Rest West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
15.9
Antwerpen
8.1
Vlaams-Brabant
7.4
Limburg
Brussels H. Gewest
Wallonië
7.8
3.7
2.3
U.K.
16.6
Nederland
Frankrijk
België: 68%
8.9
Buitenland: 32%
6.5
 Buitenlanders vooral uit UK maar ook uit Nederland en Frankrijk
 Veel bezoekers uit West- en Oost-Vlaanderen
12
Herkomst dagtoeristen
uit woonplaats op bezoek in TT
In % dagtoeristen
Westhoek
Rest West-Vl.
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Vlaanderen
Brussels H. Gewest
Wallonië
België
U.K.
Nederland
Frankrijk
Buitenland
Totaal
(n=330)
Individuelen (n=281)
Groepen en scholen
(n=49)
4
19
23
16
8
7
8
62
4
2
68
17
9
7
32
8
19
27
22
12
10
3
74
5
4
82
3
7
8
18
0
19
23
10
5
5
13
55
3
1
58
30
10
5
46
 Iets meer Vlaamse dagtoeristen bij individuelen vooral uit West- en Oost Vl.
 Bij groepen en scholen ook dagtoeristen uit UK, Nederland en Frankrijk
Herkomst verblijfstoeristen
in de Westhoek op bezoek in TT
In % verblijfstoeristen in de Westhoek (n=203)
Rest West-Vlaanderen
4.3
Oost-Vlaanderen
8.4
Antwerpen
13.4
Vlaams-Brabant
Limburg
Brussels H. Gewest
Wallonië
3.3
4.5
0.9
U.K.
Nederland
Frankrijk
Andere landen
België: 40%
5.1
11.3
2.7
37.1
Buitenland: 60%
8.9
 Buitenlandse bezoekers met verblijf in de Westhoek vooral uit UK
maar ook uit Nederland en andere landen
14
Herkomst verblijfstoeristen
in de Westhoek op bezoek in TT
In % verblijfstoeristen in de Westhoek
Totaal
(n=203)
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Vlaanderen
Brussels H. Gewest
Wallonië
België
U.K.
Nederland
Frankrijk
Andere landen
Buitenland
Individuelen
(n=163)
4
8
13
5
3
34
4
1
40
37
11
3
9
60
Groepen en scholen
(n=40)
6
12
23
6
3
51
1
1
53
28
12
1
7
47
 Groepen en scholen die in Westhoek logeren zijn vooral afkomstig
uit het buitenland vooral uit UK maar ook uit Nederland
 Bij individuelen veel verblijfstoeristen uit provincie Antwerpen en
Oost-Vlaanderen maar ook uit UK en Nederland
2
4
2
4
3
16
8
1
25
48
11
5
12
75
Plaats van verblijf in de Westhoek
In % verblijfstoeristen in de Westhoek
Totaal (n=203)
50
50
Individuele bezoeker (n=163)
54
46
Groepen (n=19)
53
47
Schoolgroep (n=21)
Ieper centrum
42
58
Rest van de Westhoek
 De helft van de bezoekers aan de TT verblijft in het centrum van
Ieper
 Schoolgroepen verblijven iets meer op andere plaatsen in de
Westhoek
16
Plaats van verblijf in de Westhoek
naar herkomst
In % verblijfstoeristen in de Westhoek
België (n=90)
Buitenland (n=113)
Verenigd Koninkrijk (n=68)
41
59
56
50
Ieper centrum
44
50
Rest van de Westhoek
 Belgen verblijven eerder in de rest van de Westhoek, buitenlandse
toeristen iets meer in Ieper centrum
 Britten verblijven zowel in Ieper centrum als in de rest van de
Westhoek
17
Verblijfplaats verblijfstoeristen
buiten de Westhoek op bezoek in TT
In % verblijfstoeristen buiten de Westhoek (n=98)
Kust
35.8
Brugge
26.6
Rest West-Vlaanderen
Gent
6.3
Brussel
6.2
Rest Vlaanderen
Wallonië
België: 85%
2.2
7.1
1.0
Noord-Frankrijk
Ander land
9.9
5.0
Buitenland: 15%
 Bezoekers die buiten de Westhoek logeren, verblijven meest aan
de Kust en in Brugge maar ook in het Noorden van Frankrijk
18
Verblijfplaats verblijfstoeristen
buiten de Westhoek op bezoek in TT
In % verblijfstoeristen buiten de Westhoek
Totaal
(n=98)
Kust
Brugge
Rest West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Gent
Brussel
Rest Vlaanderen
Vlaanderen
Wallonië
België
Noord-Frankrijk
Ander land
Buitenland
Individuelen
(n=61)
Groepen en scholen
(n=37)
36
27
42
19
33
30
6
11
4
69
2
6
7
84
1
85
10
5
15
72
5
3
8
88
3
91
8
1
9
67
1
7
7
83
0
83
11
6
17
 Groepen en scholen verblijven aan de Kust maar ook in Brugge en iets
meer in Noorden van Frankrijk
19
Organisatie van bezoek aan TT
Individuelen: eigen initiatief
In % bezoekers
Totaal (n=515)
96
België (n=338)
12
99
Buitenland (n=177)
92
Verenigd Koninkrijk (n=73)
43
89
Eigen initiatief
Touroperator
6 4
Vereniging
Bedrijf
Andere
Deelnemers groepen
Totaal (n=71) 2
België (n=19)
5
53
16
Buitenland (n=52)
3 4
69
3 8
69
Verenigd Koninkrijk (n=36)
Eigen initiatief
38
25
89
Touroperator
Vereniging
3
7 3
Bedrijf
Andere
 Belgische groepsbezoekers vooral met vereniging
 Buitenlandse en Britse groepsbezoekers vooral met touroperator
20
Type vereniging die met groep TT bezoeken
In % groepen die TT bezoeken met een vereniging
Erfgoedvereniging
31.7
Socio-culturele vereniging
26.0
Ouderenvereniging
16.1
Organisatie voor vorming van volwassenen
8.2
Vereniging rond WOI
7.8
Beroepsvereniging
6.0
Jongerenbeweging
2.2
Ander type
2.2
21
Duur bezoek TT Oorlog & Trauma
In % bezoekers
Gemiddelde
duur
53
Bezoeker TT (n=643)
45
Individuele bezoeker (n=515)
Halfuur
Drie kwartier
2
38
1 uur
24 min.
27 min.
9
38
62
Scholen (n=57)
5
41
56
Groepen (n=71)
Kwartier
40
23 min.
21 min.
Meer dan 1 uur
 Het bezoek aan de tentoonstelling bedroeg gemiddeld 24 minuten
 Scholen bleven iets minder lang
 Weinig verschil naar herkomst
22
Veel bezoekers aan TT kwamen
voor de eerste maal naar IFFM
In % bezoekers
54
Bezoekers TT (n=643)
61
Individuelen (n=515)
34
11
31
68
Groepen (n=71)
Scholen (n=57)
26
4 4
23
22
24
9
5 5
19
Eerste bezoek aan IFFM
Vroeger bezoek, voor de vernieuwing in 2012
Vroeger bezoek, na de vernieuwing in 2012
Vroeger bezoek, zowel voor als na de vernieuwing
Weet het niet
 Voor meer dan de helft van de bezoekers was dit het eerste
bezoek aan het IFFM
 Bij individuele bezoekers en deelnemers aan groepsbezoeken is
dit meer uitgesproken
23
Vooral bij Britten eerste bezoek aan IFFM
In % bezoekers
België (n=380)
41
33
Buitenland (n=263)
67
Verenigd Koninkrijk (n=127)
Nederland (n=53)
15
19
72
57
9
28
11
6
5
7
12
15
Eerste bezoek aan IFFM
Vroeger bezoek, voor de vernieuwing in 2012
Vroeger bezoek, na de vernieuwing in 2012
Vroeger bezoek, zowel voor als na de vernieuwing
Weet het niet
 Voor de meeste buitenlandse bezoekers was dit het eerste bezoek
aan het IFFM
24
37 % van bezoekers wist vooraf van de TT
In % bezoekers
Bezoekers TT
37
63
Individuelen (n=515)
37
63
Groepen (n=71)
Scholen (n=57)
27
73
42
Op voorhand op de hoogte
58
Niet op voorhand op de hoogte
 Een derde van de individuele bezoekers aan de TT was op de
hoogte van de TT, twee derden niet
 Dit was meer het geval bij de groepsdeelnemers
25
Voor 84 % die vooraf wist van de TT was de TT
een belangrijke reden om IFFM te bezoeken
In % bezoekers die op de hoogte waren van TT
11
Enige reden voor museumbezoek
73
Een van de redenen
15
Niet zo belangrijk als reden
Weet het niet
1
 De tijdelijke tentoonstelling was voor de alle type van bezoekers
die vooraf over de TT geïnformeerd waren een belangrijke reden
om het IFFM te bezoeken
 De TT Oorlog en Trauma was slechts voor 15% van de bezoekers
die vooraf wist over de TT niet zo belangrijk
26
Informatie over TT Oorlog en Trauma
Individuelen en groepsbezoekers
In % respondenten die op de hoogte
waren van TT (n=213)
Belangrijkste informatiebronnen
Website IFFM
34.7
Advertentie in geschreven pers
16.3
Artikels in geschreven pers
14.2
Mond-aan-mond reclame
11.5
Ander TV-programma
8.3
Reclamespot op Eén en reg. TV
7.3
Folder IFFM
5.7
Verwijzing museum Dr. Guislain
5.6
Brochure stad Ieper
Reclame op Radio 1 en Klara
5.0
3.0
 Website van IFFM was de belangrijkste informatiebron
 Ook advertenties en artikels in de geschreven pers hebben hun
belang gehad naast mond-aan-mond reclame en TV
27
Informatie over TT Oorlog en Trauma
In % respondenten die op de hoogte
waren van TT (n=22)
Schoolgroepen
Via de school
27.3
Website IFFM
22.7
Website 'Klasse'
13.6
Magazine 'School travel today'
13.6
Mond-aan-mond
9.1
Studiedag voor leerkrachten
9.1
Magazine 'Klasse'
9.1
Folder evenementen herdenking 14-18
9.1
Brochure stad Ieper
4.5
Advertentie andere geschreven pers
4.5
Publicatie 'Flanders - a guide for groups'
4.5
Andere kanalen
4.5
 Ook bij begeleiders van schoolgroepen speelde de website van het
IFFM een grote rol naast website Klasse en Magazine School travel
today
28
Indrukwekkende luiken in de TT
In % respondenten
‘Shell Shock’: 51%
‘Gewond’: 41%
‘Medische evolutie’: 30%
‘Medisch dilemma’: 28%
29
Indrukwekkende luiken in de TT
In % respondenten
(per luik in de tentoonstelling, naar doelgroep)
53
53
51
47
38
33
30
1 Het eerste oorlogsjaar
2 Gewond
35
34
2829
3 Shellshock
29
24
22
4 Evacuatie van de gewonden
21
17
14
12
4
Individuele bezoeker
(n=515)
15
5 In het hospitaal
13
5
Groepsdeelnemers
(n=71)
7
4
Scholen (n=57)
6 Het medisch dilemma
7 De medische evolutie
8 Het laatste oorlogsjaar
 Luik ‘Shellshock’ bij alle bezoekers opgegeven als indrukwekkend
 Luik ‘Gewond’ en het ‘Medisch dilemma’ vooral bij schoolbegeleiders als indrukwekkend bevonden
30
Indrukwekkende luiken in de TT
In % respondenten
(per luik in de tentoonstelling, naar doelgroep)
56
5051
1 Het eerste oorlogsjaar
4545
2 Gewond
36
3 Shellshock
31
30
28
25
20
15
11
21
18
9
4 Evacuatie van de gewonden
19
5 In het hospitaal
6 Het medisch dilemma
7
3
8
6
7 De medische evolutie
8 Het laatste oorlogsjaar
België (n=380)
Buitenland (n=263)
Verenigd Koninkrijk
(n=127)
 Luik ‘Shellshock’ bij alle bezoekers opgegeven als indrukwekkend
 Luik ‘Gewond’ vooral bij buitenlandse bezoekers als
indrukwekkend bevonden, luik ‘Shellshock’ vooral bij Belgen
31
 Weinig verschil naar herkomst
Bezoekers appreciëren meerwaarde van TT
In % respondenten
Bezoeker TT (n=643)
74
Individuelen (n=515)
76
Groepsdeelnemers (n=71)
Scholen (n=57)
Ja, zeker en vast
21
20
80
3
17
67
Ja, in zekere mate
4
22
In beperkte mate
3
9
Nee
 74 % bezoekers vindt dat de tentoonstelling zeker en vast
belangrijke (didactische) informatie en beleving toevoegt aan
bezoek IFFM
 Bezoekers die op voorhand op de hoogte waren van TT geven nog
een hogere score (meer gemotiveerd)
32
Appreciatie van meerwaarde naar herkomst
In % respondenten
Totaal (n=515)
76
20
3
België (n=338)
76
21
3
Buitenland (n=117)
77
18
4
Verenigd Koninkrijk (n=73)
77
17
5
Ja, zeker en vast
Ja, in zekere mate
In beperkte mate
Nee
33
Hoge graad tevredenheid bij bezoekers TT
In % respondenten
Bezoekers TT (n=643)
Individuele bezoeker (n=515)
Groepsdeelnemers (n=71)
Score op 5
41
34
Zeer tevreden
13
50
49
Tevreden
10
52
43
Scholen (n=57)
Uiterst tevreden
49
Niet echt tevreden
43
1
0
1
0
6
1
0
8
0
4,3
4,2
4,4
4,4
Helemaal niet tevreden
 Schoolbegeleiders en deelnemers aan groepsbezoeken zijn nog
iets meer enthousiast over de TT (zijn ook meer Britten)
34
Buitenlandse bezoekers meest tevreden
In % respondenten
Bezoeker TT (n=643)
België (n=380)
Score op 5
41
31
Buitenland (n=263)
Zeer tevreden
55
Tevreden
10
55
51
Verenigd Koninkrijk (n=127)
Uiterst tevreden
49
Niet echt tevreden
4,2
13
42
40
4,3
7
4
4,4
4,5
Helemaal niet tevreden
35
Tevredenheid over diverse aspecten
Individuele bezoekers
Score op 5
33
Doorstroming bezoekers (n=515)
37
Toegankelijkheid (n=417)
Leesbaarheid informatieborden (n=515)
20
Duidelijkheid wandelgids (n=296)
20
Zeer tevreden
Tevreden
17
46
27
Aanpak persoonlijke verhalen (n=418)
Uiterst tevreden
49
18
44
Niet echt tevreden
33
26
8
4,1
4,1
15
48
36
1
0
6
4,0
3
3,8
9
3,5
Helemaal niet tevreden
 Geen problemen met doorstroming, toegankelijkheid en leesbaarheid
informatie
 Over wandelgids iets minder tevredenheid
36
 Persoonlijke verhalen: ook wat minder enthousiasme
Tevredenheid over diverse aspecten
Deelnemers aan groepsbezoekers
Score op 5
40
Duidelijkheid wandelgids (n=46)
36
Leesbaarheid informatieborden (n=71)
Doorstroming bezoekers (n=71)
Uiterst tevreden
Zeer tevreden
46
28
32
Tevreden
14
16
58
36
Toegankelijkheid (n=56)
Aanpak persoonlijke verhalen (n=70)
44
40
39
Niet echt tevreden
13
21
27
4,2
4,1
4,1
4,1
4,0
Helemaal niet tevreden
 Bij groepsbezoekers echter meer tevredenheid over wandelgids
37
Tevredenheid over diverse aspecten
Begeleiders schoolgroepen
Score op 5
36
Leesbaarheid informatieborden (n=55)
Aanpak persoonlijke verhalen (n=53)
Doorstroming bezoekers (n=55)
30
Uiterst tevreden
Zeer tevreden
36
Tevreden
11 2
4,2
11 2
4,2
14 1
4,2
53
40
Duidelijkheid wandelgids (n=38)
4,3
57
34
Toegankelijkheid (n=49)
7
56
44
40
Niet echt tevreden
21
1
4,0
Helemaal niet tevreden
 Scholen ook iets minder tevreden over wandelgids
38
Meeste bezoekers willen
TT positief aanbevelen
In % respondenten
Bezoeker TT (n=641)
Individuelen (n=515)
Groepsdeelnemers (n=71)
Scholen (n=55)
Ja, zeker en vast
Waarschijnlijk wel
77
21
69
26
79
20
87
Waarschijnlijk niet
13
Nee, in geen geval
Weet het niet
 77% van bezoekers zou de tentoonstelling zeker en vast aanbevelen
aan vrienden en familie
 87% van de begeleiders van schoolgroepen hadden de intentie om TT
aan te bevelen aan vrienden en familie en 92% wou de TT aanbevelen
aan collega leerkrachten
39
4 doelstellingen rond TT Oorlog en Trauma
In % respondenten (n=641)
Inzicht in organisatie zorg
64
33
1
Nadenken over medisch dilemma
60
34
5
Heldere kijk op vooruitgang medische
wetenschap
58
36
5
Inzicht in belang individueel engagement
Volledig akkoord
Eerder akkoord
Helemaal niet akkoord
Geen mening
51
39
6
Eerder niet akkoord
 Tentoonstelling slaagde in de 4 doelstellingen
 Inzicht in belang van individueel engagement werd iets minder
aangevoeld
40
Aanzet tot bezoek aan andere sites
In % respondenten
Bezoeker TT (n=641)
68
20
7
Individuelen (n=515)
66
21
5 5
70
Groepsdeelnemers (n=71)
68
Scholen (n=55)
Ja, zeker en vast
23
Ja, in zekere mate
In beperkte mate
16
Nee
4
3 4
11
2
Weet het niet / geen opinie
 Bijna alle bezoekers vinden dat een bezoek aan de tentoonstelling
aanzet om andere WOI-sites in de Westhoek te bezoeken
 Deelnemers aan groepsbezoeken vinden dit nog iets meer
41
Sites waarin men geïnteresseerd is
In % respondenten die aangeven aangezet te worden tot bezoek andere site
66
27
25
8
Lyssenthoek
Saint-Charles-de-Potyze
6
Hill 60
Mendinghem Cemetery
Andere site
 De tentoonstelling wekte de intentie om een bezoek te brengen
aan Hill 60 en aan Lyssenthoek maar ook aan niet gepreciseerde
andere WOI sites in de Westhoek
42
Sites waarin men geïnteresseerd is
In % respondenten die aangeven aangezet te worden tot bezoek andere site
78
68
65
28
25
8
26
7
Individuele bezoeker
(n=474)
Lyssenthoek
26
25
7
6
1
Groepen (n=69)
Saint-Charles-de-Potyze
Hill 60
25
4
Schoolgroep (n=52)
Mendinghem Cemetery
 Weinig onderscheid onder type bezoekers
 Schoolgroepen iets meer nog andere WOI sites
Andere site
43
Sites waarin men geïnteresseerd is
In % respondenten die aangeven aangezet te worden tot bezoek andere site
67
65
60
37
29
28
26
8
8
België (n=333)
Lyssenthoek
21
21
7
4
3
Buitenland (n=214)
Saint-Charles-de-Potyze
Hill 60
5
Verenigd Koninkrijk (n=104)
Mendinghem Cemetery
Andere site
 Britten meer geïnteresseerd om Hill 60 te bezoeken
44
Eerder bezoek museum aan dr. Guislain
In % bezoekers
Bezoeker TT (n=641)
14
Individuelen (n=515)
Groepen (n=71)
Scholen (n=55)
83
16
3
84
4
96
18
73
Ja
Nee
9
Weet niet
 De meeste bezoekers hadden het museum dr. Guislain nog niet
bezocht
 Het museum werd het minst bezocht door bezoekers in
groepsverband
45
Intentie voor toekomstig bezoek
aan museum dr. Guislain
In % bezoekers die het museum Dr. Guislain nog niet bezocht hadden
Bezoeker TT (n=540)
7
Individuelen (n=425)
Groepen (n=67)
12
5
Scholen (n=48) 22
Ja, zeker en vast
16
17
25
18
49
24
Waarschijnlijk wel
31
10
13
10
57
70
Waarschijnlijk niet
Nee, in geen geval
9
10
13
Weet het niet
 Bij de individuele bezoekers was 12% zeker en 25% waarschijnlijk
wel van plan om ook Museum Guislain te bezoeken
 Vooral bij begeleiders van schoolgroepen was dit veel minder het
geval
46
App thematische WOI autoroute
weinig bekend
In % bezoekers
Bezoeker TT (n=586)
15
Individuele bezoeker (n=515)
Groepen (n=71)
85
18
82
9
91
App gekend
App niet gekend
 Het merendeel van de bezoekers heeft geen weet van de applicatie,
slechts 18% van de individuele bezoekers was op de hoogte
 Bezoekers in groepsverband hebben het minst weet van de
applicatie rond medische evacuatieroutes
47
Intentie tot gebruik van dergelijke applicatie
In % bezoekers
Bezoeker TT (n=586)
Individuele bezoeker (n=515)
Groepen (n=71)
Ja, zeker en vast
9
20
11
5
14
21
19
Waarschijnlijk wel
49
16
9
8
43
9
62
Waarschijnlijk niet
Nee
6
Weet het niet
 Van de individuele bezoekers zijn gemiddeld slechts 11%
zeker en vast bereid en 21% waarschijnlijk wel bereid om in de
toekomst de applicatie ‘WO1 autoroutes’ te gebruiken
 Minst interesse bij deelnemers aan een groepsbezoek
48
Interesse in specifieke autoroutes
In % bezoekers die intentie hebben app te gebruiken
61
57
31
28
19
10
7
5
Individuele bezoeker (n=250)
2
3
Groepen (n=21)
Gas op Hill 60
Dichter bij de Kemmelberg
Laatste reis Felix Bastin
Enkele reis Boezinge-Mendinghem
Nog geen idee/Weet het niet
 Het gaat hier over de intentie “het zouden kunnen gebruiken”
 Gas op Hill 60 kent de grootste belangstelling
49
Conclusies
50
Tentoonstelling Oorlog en Trauma
slaagde in haar opzet
 100 000 bezoekers vonden het de moeite om na een bezoek aan
het IFFM (gemiddeld 1,5 uur) nog eens 24 minuten door te
brengen in de TT.
 74% van de bezoekers vond dat de TT zeker en vast een
duidelijke meerwaarde bood aan het bezoek van het IFFM.
 Bezoekers waren voor 90% uiterst tot zeer tevreden.
 De 4 belangrijke boodschappen die opgenomen werden in de TT
zijn goed overgekomen bij de bezoekers (organisatie van de
zorg, medisch dilemma, vooruitgang van medische wetenschap
en belang van individueel engagement.
 De doorverwijsfunctie naar andere WOI sites in de Westhoek
wordt duidelijk erkend.
 Luiken ‘Shell Shock’ en ‘Gezond’ lieten meest indruk na.
Bijkomende conclusies
 Tentoonstellingen in het IFFM trekken steeds veel individuele
Belgen op daguitstap aan, dit was nu ook het geval.
 Toch waren er ook Britse schoolgroepen en andere groepen en
Nederlanders die het de moeite vonden om de TT te bezoeken.
Deze buitenlanders verblijven relatief meer in de Westhoek.
 Bezoekers waren weinig op de hoogte van de app rond medische
evacuatieroutes, en indien ze dat zouden zijn kunnen we
inschatten dat 20% van alle bezoekers interesse in de app
betoont.
 De doorverwijsfunctie van het Dr. Guislainmuseum in Gent naar
IFFM en omgekeerd was relatief beperkt.
 Website IFFM en artikels/advertenties in de geschreven pers zijn
belangrijkste informatiekanalen.
37% van de bezoekers was op de hoogte van de TT Oorlog en
Trauma vóór hun bezoek aan het IFFM.
53

similar documents