Toivon pedagogiikka-Anna-Liisa Lämsä-2010-03

Report
Toivon pedagogiikka
KT, tutkimuspäällikkö
Anna-Liisa Lämsä
Ammattiopisto Luovi
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Mistä puhumme, kun puhumme syrjäytymisestä?
Syrjäytyminen viittaa niihin toiminnan
ja tarpeentyydytyksen puutetiloihin,
jotka ovat seurausta yhteiskunnan
keskeisten toiminta-alueiden
ulkopuolelle jäämisestä tai
joutumisesta ja näillä toiminta-alueilla
tarvittavien ja jaettavien
elämänhallintaresurssien puutteista.
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Syrjäytyminen
Syrjäytyneisyys ei ole kuitenkaan staattinen tila tai lokero, jonne yksilö putoaa.
Sen sijaan syrjäytyminen on liikettä elämänhallinnan ja syrjäytymisen välillä.
Kuka hyvänsä voi olla vaarassa syrjäytyä jostakin. Ongelmista voi selviytyä
Elämänhallinta
Syrjäytymisvaara
Syrjäytyminen
Nuorten syrjäytymistä koskeva puhe viittaa syrjäytymisvaaraan,
syrjäytymiseen normaalina pidettävästä kasvusta ja kehityksestä
• kasvuolojen puutteet
• nuoren oma toiminta
 aikuisten huoli
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Miten puhumme nuorelle?
Ratkaisupuhe
Ongelmapuhe
Tavoitteet
Aina/taas/ei ikinä
Halu muutokseen
Vikojen ja ongelmien näkeminen
Usko mahdollisuuksiin
Syyt ja syytökset
Yhteistyö
Eteenpäinmeno ja kasvu
Ei yhteistyötä
Asiakas ei halua kuunnella
Elämänhallinta ja
selviytyminen
Syrjäytyminen
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Ongelmapuhe
Tarkoitettu yleensä varoitukseksi ja neuvoksi…
… käytännössä muuttuu usein itsensä
toteuttavaksi ennusteeksi
Myös nuoren käsitykset omista
mahdollisuuksistaan koulutuksessa ja muussa
elämässä muodostuvat hänen muilta saamansa
palautteen perusteella
” Mitä sinä sanot minusta, sitä sinä luulet minusta
sellainen sinä olet minulle, miten sinä näet minut,
mitä sinä teet minulle, miten sinä kohtelet minua
sellainen minusta tulee” Tekijä tuntematon
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Millaisina nuori näkee omat mahdollisuutensa?
Epäonnistumisen
ennakointi
Tehtävään
liittymätön
toiminta
Itsetunto
laskee
Syyt itsessä
Epäonnistuminen
Syyt muualla
Onnistuminen
©Nurmi 1992
Minkä väristen linssien läpi muori tarkastelee maailmaa?
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Ammatinvalinnan perinteinen väylä
 aikuisten huoli
Suvun mallien ja perinteiden merkitys
Perinteiset työ- ja elämänurat ”elinkautinen työ”
Ongelmana mahdollinen otettu identiteetti
Työmarkkinoiden muutosten vaikutukset nuoren työ- ja
koulutususkoon
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Myöhäismoderni ammatinvalinnan väylä
Harrastusten ja omien valintojen merkitys
Monta elämänuraa, elinikäinen oppiminen
Ongelmana valinnan pakko, vaikka ei tietäisi mitä haluaa, miten se on
mahdollista saavuttaa tai mitä työskentely tietyllä alalla todella on
Valintojen tekeminen vaikeinta niillä nuorilla, jotka eivät saa valinnoissaan
tukea lähiyhteisöltä
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Nuoret tarvitsevat välittäviä aikuisia
– Nuoret tarvitsevat kasvunsa tueksi välittäviä
aikuisia, jotka ovat heille …
• kanssakulkijoita
• matkaoppaita
Minän palapeli
• tulkkeja
• peilejä
… ja jotka ovat aidosti kiinnostuneita
nuoresta ja siitä, mitä hänelle kuuluu
 merkitysten rakentaminen
 identiteetti, toivo
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Kuka minä olen?
Mitä minusta voi tulla?
Toivon pedagogiikka
Aikuisten tehtävänä toivon
ylläpitäminen nuorten elämässä
Nykyisten ja tulevien
mahdollisuuksien näkeminen
nuoren elämässä vaikeuksista ja
rajoitteista huolimatta
Nuorten tulevaisuus riippuu ennen
kaikkea siitä, millaisia mahdollisuuksia ja
vaihtoehtoja heille tarjotaan. Näihin
mahdollisuuksiin voidaan vaikuttaa
Hannu Koivula
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Toivon pedagogiikka
– Toivo kuuluu elämän olemukseen ja toivottomuus
on eräänlaista kuolemista.
– Toivo on olennainen osa ihmisyyttä, joten elämä
ja kasvu tarvitsevat toivoa.
– Toivon merkitys korostuu elämän
käännekohdissa
© Jari Kylmä
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Toivon ylläpitäminen…
– Toivon tarjoaminen ei ole pakoa
todellisuudesta, vaan haastaa myös
nuoren itsensä kohtaamaan oman
elämänsä ja vastuunsa.
– Joskus jo pienen pieni toivon kipinä
ja aikuisen oikea-aikainen rohkaisu
ja kannustus voivat olla ratkaisevan
tärkeitä: elämä jatkuu vaikeista
kokemuksista huolimatta.
”Toivo pitää sydämen ehjänä”
© Antony Brewer
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
…mahdollisuuksien näkeminen nuoren elämässä
Kaikkea saa tehdä.
Kaikkea pitää tehdä.
Kaikkia ovia pitää tempoa,
kaikkia kuita kurkotella.
On vain yksi ehto,
elinehto:
Värisevää sielua
ei saa tallata
©Tommy Taberman
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Toivon ylläpitäminen, kaoottisuuden vastustaminen
Selviytyminen
hallitsemattomuus
Eheytyminen
rikkoutuminen
Onnistumisen
kokemukset
Vahvistumisen ja
voimaantumisen
kokemukset
Vastuunotto
vastuuttomuus
Ihmisarvo
välinpitämättömyys
Uskominen ja
kykeneminen
Arvostetuksi
tuleminen
©Wallenius 2005
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Elämän perusasiat eivät ole vaikeita:
Yksi ihminen, joka välittää ja
yksi asia, jossa tietää olevansa hyvä.
Yksinkertaisesti olla rakastettu ja tarvittu
©Rutter
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010
Kiitos mielenkiinnostanne!
KT, tutkimuspäällikkö
Anna-Liisa Lämsä
Ammattiopisto Luovi
040-319 3311
[email protected]
Anna-Liisa Lämsä Toivon pedagogiikka 24.10.2010
Pohjois-Suomen hyvinvointifoorumi 2010

similar documents