PFA - Lederne

Report
Talsmandsseminar 2010
side 1
PFA og pensionsmarkedet
De konkurrenceudsatte aktører på
det danske pensionsmarked
Bruttopræmier
PFA har en bundsolid økonomi med en
solvensdækning på
173 % i 2009
I 2009 udførte kundecentret mere end
3.000 proaktive rådgivningssamtaler
Over 50.000 personlige rådgivningsmøder
med beslutningstagere og pensionskunder
Ca. 145.000 mennesker har deres sundhedsforsikring hos PFA
PFA*
Nordea
SEB
Danica
Topdanmark
AP Pension *
* Kundeejede selskaber
PFA’s depotrente er p.t. 3,5 % før skat
Fokus på CSR, sundhed og velfærd
side 2
Kunder får mest værdi i kundeejede selskaber
Akk. 5 år
2006 - 2010
”Gamle” kunder
Nye kunder
PFA
eksl. og inkl.
KundeKapital
26,3 %
32,2 %
Danica
24,3 %
24,3 %
Nordea
26,6 %
26,6 %
SEB
23,8 %
27,2 %
Top Liv I
-
25,9 %
Top Liv V
26,3 %
-
AP
32,7 %
31,5 %*
Depotrenter før PAL
bestand I/V
*AP Pension har siden 2001 taget en garantibetaling på 0,15 % e pal hos nye kunder.
”Gamle” kunder er oprettet før indførelse af KundeKapital (2004) eller opdeling af
bestande
side 3
Selskabernes depotrenter før PAL i 2010
Depotrenter før PAL
2010
Nye kunder
”Gamle”
kunder
PFA
eksl.
og inkl. KK
Danica
SEB
1)
bestand
I/V
Top Liv
I2)
Top Liv
V
AP3)
Nordea
3,50 %
3,25 %
3,54 %
2,65 %
-
3,50 %
4,70 %
Året 2010
3,83 %
3,25 %
3,54 %
3,25 %
3,05 %
-
4,52 %
Aktuelle
3,83 %
3,25 %
3,75 %
3,25 %
3,25 %
-
4,52 %
1)
Nordea forhøjede depotrenten pr. 1/6-10 fra 3,24 % til 3,75 %, hvilket giver en samlet depotrente for 2010 på
3,54 %.
2)
Top Liv I forhøjer depotrenten pr. 1/5-10 fra 2,65 % til 3,25 %. Eksisterende kunder i Top Liv I får derfor en
samlet depotrente for 2010 på 3,05 %
3)
AP har siden 2001 taget en garantibetaling på 0,15 % e pal hos nye kunder.
”Gamle” kunder er oprettet før indførelse af KundeKapital eller opdeling af bestande
Selskaberne har generelt betinget sig, at depotrenterne kan ændres i løbet af året.
side 4
PFA’s råd om pensionsopsparing
• PFA råd 1: Som hovedregel bør man indbetale 18 -20 % af sin løn
• PFA råd 2: Man bør som hovedregel sikre sig en årlig pensionsudbetaling, som
svarer til 60 % af sin løn
Alder
25
år
30
år
35
år
40
år
45
år
50
år
55
år
60 % af lønnen
livsvarigt (livrente)
19 %
23 %
28 %
35 %
45 %
62 %
96 %
60 % af lønnen i 15
år (rate)
18 %
21 %
26 %
32 %
41 %
57 %
88 %
Forudsætninger: Der er regnet med forudsætningerne pr. 24.12.2008, og nutidsværdierne i
prognoserne. Der er i beregningerne ikke taget højde for priser for forsikringsdækninger. Der er heller
ikke taget højde for karrierespring, som også vil øge behovet for en større indbetaling. Folkepension og
ATP er ikke indregnet i nedenstående tal. PFA’s anbefaling er, at vi indregner folkepensionens
grundbeløb ca. 63.000 kr. i 2009 samt ATP ca. 23.000 kr.
side 5
Lederpension
Medlemmer
(omkostning på 4% af indbetalingen)
Basisdækninger
(obligatorisk)
Mulighed for tilvalg
Forsikringsdækninger ved Sygdom
Invalidepension
40 % af din løn
Invalidesum
Ingen
Kritisk Sygdom
100.000 kr.
Sundhedspakke PFA Helbredssikring,
PFA Forebygger (arbejdsgiverbetalt)
5 mio.
Arbejdsrelateret
Op til 80 % af løn
Op til 500.000 kr.
Forsikringsdækninger ved død
Skattefri Sum
50 % af din løn
800 % i alt af løn
Børnepension
0%
Op til 25 % af løn
Pensionsopsparing ved 65 år
Valgfrit mellem kapital-, ratepension og
livrente (indbetaling er min 5 % )
Mulighed for indflydelse på
investeringsvalg
Mulighed for at medlemmet forhøjer
indbetaling
Ja
Ja
side 6
Få styr på din pension
… så du kan bruge tiden på alt det sjove!
LederPension
• Se mere på www.lederne.dk
• Ring til PFA og bestil en rådgivningssamtale på
• Den Røde tråd - PFA’s elektroniske nyhedsbrev – tilmeld dig på
www.pfa.dk
• ”Min Pension” – indsigt i pensionsordning i PFA – www.pfa.dk
Her kan du få et samlet overblik over alle dine
pensionsordniger
• www.pensionsinfo.dk (øvrige pensionsordninger + offentlige ydelser)
side 7
PFA Forebygger
• Nyt tilbud fra PFA der giver jeres
medarbejder direkte adgang til
forebyggende behandling
• Samarbejde med Falck Healthcare
• Tværfaglig behandling hos fysioterapeut,
massør, kiropraktor og zoneterapeut uden
lægehenvisning
• Sundhedsprofil med målinger af BMI,
blodtryk, blodsukker og kolesterol samt
kort konsultation der hjælper sundheden
på vej
• Rådgivning om forebyggelse, øvelser m.v. i
forbindelse med behandling
side 8
Med PFA Forebygger kan der sættes
aktivt ind før skaden sker
• Dækker problemer i bevægeapparatet der er
opstået i forbindelse med arbejdet
• Der behandles problemer i:
• Ryg
• Skulder
• Nakke
• Iskias
• Arm- og bensmerter
• Hovedpine
• Sports- og fritidsskader behandles ikke
side 9
PFA Forebygger
– en nem vej til et godt helbred
• Hurtigt: Ingen ventetid og behandlingsgaranti –
24 timer for akutte skader og 4 hverdage for
ikke-akutte skader
• Nemt: Direkte bookning af 1. behandling på
Internettet via Min Pension. Ingen visitation hos
læge
• Fleksibelt: Vælg selv behandlingssted. Over
120 sundhedscentre i hele landet. Mulighed for
etablering af egen klinik
• Effektivt: Kort behandling af det konkrete
problem. Planlægning af behandlingsforløb
sammen med behandleren
• Tværfagligt: Anvendelse af flere
behandlingsformer hvis der er behov for det
side 10
Helbredssikring
Udgifter til undersøgelse og behandling
Forundersøgelse
Operation
Ambulant behandling hos speciallæge
Efterkontrol
Psykiater
Psykolog, herunder akut krisehjælp
Behandling for misbrug af alkohol og medicin mm.*
Kiropraktor
Fysioterapeut
Diætist
Akupunktur
Medicin
Genoptræning
Rekreation
Midlertidig hjemmehjælp/hjemmesygeplejerske
*De samlede udgifter i hele forsikringstiden kan maksimalt udgøre 129.600 kr. (2010)
side 11
Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg og får brug
for Helbredssikring?
Lægehenvisning
fra din egen læge
Kontakt PFA
• Godkendelse
• Anvisning til
behandlingssteder
• Kiropraktorbehandling
kræver ingen
lægehenvisning
• Booking til
fysioterapeut,
kiropraktor og
psykolog
• Lægehenvisning eller
anbefaling ved
• Råd og vejledning
psykologhjælp og diætist
Undersøgelse og
behandling
• Eventuelt efterkontrol
og genoptræning
Afregning
• Typisk direkte
afregning
• Eventuelt refusion
• Skriftlig
bekræftelse
• Kontakt til PFA på 70 80 78 70
• E-mail til [email protected]a.dk
side 12
PFA Kritisk Sygdom
• Skattefrit engangsbeløb
• 27 diagnoser
• Udbetales en måned efter, at diagnosen er stillet
• Forsikrede skal være i live en måned efter,
at diagnosen er stillet. Pengene udbetales kun til
den forsikrede
• Økonomisk frihed i en svær situation
De præcise betingelser for udbetaling fremgår af forsikringsbetingelserne
side 13
Særlige fordele med LederPension
• Kun 4% i administrationsomkostninger
• Eget investeringsvalg via PFA Unit Link (opsparing i aktier)
• Ingen krav til helbredsoplysninger
• KundeKapital
• Personlig rådgivning/PC-analyse
• ”Min Pension”
• Uændret fordele ved jobskifte
• Frivillig Sundhedspakke
• Dækning ved kritisk sygdom
• Du får fleksible forsikringer, der kan tilpasses dine
personlige behov
side 14
Bundfradrag 389.900 kr.
Topskat 15 %
Beskæftigelsesfradrag
4,25 % - maks. 13.600 kr.
Bundskat 3,76 %
Personfradrag
42.900 kr.
Indkomstskat efter AM-Bidrag
Skat i 2010
Max 51,5
%
ekskl.
kirkeskat
Sundhedsbidrag, Kommune- og Kirkeskat 34,2 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8 %
Indkomst
side 15
Ny lovgivning på
pensionsområdet
Ændringer i hovedtræk
Nye regler
Gamle regler
Pr. 1. juli 2009 kan ratepension
oprettes indtil det 75. år
(efterlønsalder + 15 år)
- Ingen karens
Oprettes inden det 60. år
- Karens på 5 år før udbetaling
kan finde sted
Ratepension
- forhøjelse af
indbetaling
Til og med 31. december 2009
er der ingen begrænsninger
men loft på 100.000 kr. fra 2010
Maksimal forhøjelse på 50 % af
værdien efter det fyldte 60. år
Kapitalpension
- oprettelse
Kan fra 2010 oprettes frem til
det 75. år
(efterlønsalder + 15 år)
Ingen oprettelse efter det fyldte
60. år
Ratepension
- oprettelse
side 17
Pensionsformer fra 1/1 2010
Maksimal
Pensionsform
årlig
indbetaling
Kapitalpension
46.000 kr.
Udbetales som engangsbeløb
Maksimal
fradragsværdi
Ca. 38 %
Beskatning
40 % afgift
(Bundskat)
Kan ændres til rate- eller livspension inden
udbetaling
Ratepension
100.000 kr.
Udbetales over en årrække (Mindst 10 år)
Ca. 51,5 %
Indkomstskat
(Topskat)
og eventuelt
Fortsætter til arvinger
udligningsskat
Kan ændres til livspension inden udbetaling
Livspension (livsvarig livrente)
Udbetales livsvarigt
Kan omfatte ægtefælledækning
Ubegrænset
Ca. 51,5 %
Indkomstskat og
(Topskat)
eventuelt
udligningsskat
Udbetalingen kan garanteres i en årrække
side 18
Rådgivningsmuligheder og
overblik
Brug Livet ! – tal men en rådgiver og få
styr på din pension.
Medbring til mødet:
For at du kan få et samlet overblik over din pensionsøkonomi, kan du med fordel medbringe følgende til mødet:
•
Pensionsoversigter/papirer - fra andre pensionsselskaber og banker, fagforbund evt. udskrift fra hjemmesiden
www.pensionsinfo.dk. Du kan logge på via din netbanknøgle eller Digitale Signatur.
•
Din seneste lønseddel.
•
Evt. cpr. nr. på børn under 24 år.
•
Seneste årsopgørelse fra skattevæsenet
Evt. overvejelser inden mødet:
•
Hvordan skal din familie være sikret i tilfælde af dødsfald?
•
Hvordan ønsker du at være stillet økonomisk, hvis du ikke længere kan opretholde din lønindkomst pga.
f.eks. sygdom eller ulykke?
Brug livet! – tal med din rådgiver i PFA
side 20
Hvad er den røde tråd?
Fakta
• Udkommer 4-6 gange årligt - næste gang ultimo september
• Eksempler på emner:
• Korte artikler - om fx opsparing,
•
serviceydelser, udbetaling mm.
• Facts/”rart at vide”
• Min Pension
• Konkurrencer mm.
Fordele
• Opleve at pension er mere forståeligt
og mindre kedeligt
• Opnå større viden om pension
• Få let adgang til aktuelle emner
i relation til pensionsordningen
side 21
Kontaktflader i PFA
•
•
•
•
Bestil rådgivning på 39 17 48 98, [email protected]
PFA SundhedsCenter på 70 80 78 70, [email protected]
Kundechef Claudia Kjeldgaard – 39 17 55 15, [email protected]
Sundhedskonsulet Dorte Kirkegaard – 39 17 60 71, [email protected]
side 22

similar documents