aici - Proera

Report
Filozofia şi procesul creativ
Sistemul “20 de chei”
Cheia 1: Curăţenia şi Organizarea pentru Facilitarea Activităţii
Cheia 2: Raţionalizarea sistemului de conducere / Alinierea obiectivelor
Cheia 3: Activitatea echipelor de îmbunătăţire
Cheia 4: Reducerea stocurilor şi a activităţilor nefinalizate
Cheia 5: Schimbarea momentană a tehnologiei
Cheia 6: Îmbunătăţirea proceselor şi operaţiunilor
Cheia 7: Zero supraveghere a proceselor
Cheia 8: Fluidizarea proceselor
Cheia 9: Întreţinerea echipamentului
Cheia 10: Disciplina de muncă şi angajamentul
Cheia 11: Sistemul de asigurare a calităţii
Cheia 12: Dezvoltarea furnizorilor
Cheia 13: Eliminarea pierderilor
Cheia 14: Împuternicirea angajaţilor de a face îmbunătăţiri
Cheia 15: Instruirea interdisciplinară şi performanţa individuală
Cheia 16: Planificarea activităţii
Cheia 17: Controlul eficienţei
Cheia 18: Utilizarea sistemelor informaţionale
Cheia 19: Economisirea energiei şi a materialelor
Cheia 20: Tehnologia de vârf / tehnologia cunoştinţelor aplicate
®
Sistemul
20
Keys
Obiectivele sistemului “20 de chei”
Obiectiv
M
C
C
L
T
Energizarea
locului de
muncă
Creşterea
Calităţii
Serviciilor
Reducerea
cheltuielilor
(Îmbunătăţirea
Productivității)
Îmbunătăţirea
proceselor/
Reducerea
timpului de
deservire
Dezvoltarea
tehnologiilor
20 CHEI ®
1
Organizarea eficientă a locului de muncă
2
Raţionalizarea Sistemului/ Alinierea Obiectivelor(MCCLT, PICA)
3
Activitatea Echipelor de Îmbunătăţire (Green Areas)
10
Controlul timpului şi disciplina (ABCDE)
7
Standardizarea proceselor (AFC)
9
Utilizarea eficientă a echipamentului (TPM, EOR/OEE)
11
Asigurarea calităţii serviciilor (PPS/ISO, 7QC, CSM)
12
Dezvoltarea furnizorilor (VE/VA)
15
Multitudinea abilităţilor şi instruirea reciprocă (3x3, Skills Matrix)
13
Eliminarea pierderilor (Treasure Map)
14
Împuternicirea angajaţilor de a implementa îmbunătăţiri(Kaizen Corner)
6
Kaizen/ Perfecţionarea proceselor (OIS, 5W2H)
17
Controlul eficienţei activităţii (TS)
19
Economisirea energiei şi a materialelor (Paretto, VM)
5
Tehnologia schimbării rapide (SMIR)
4
Reducerea lucrului în curs de execuţie (Bottlenecks)
16
Planificarea activităţii
8
Integrarea activităţii unităţilor structurii organizatorice
18
Utilizarea Sistemelor Informaţionale (SISS)
20
Utilizarea Tehnologiei pentru Avantajul Competitive (TRC)
20 Chei (Integrate ca parte a activităţii zilnice) sunt utilizate la reducerea
pierderilor şi mărirea capacităţilor organizației (TIMP, PERSONAL, RESURSE
FINANCIARE) prin care entitatea creşte şi se dezvoltă
20 Chei
20 Chei
Ziua de muncă – 8 ore
Ziua de muncă – 8 ore
Activităţi cu Valoare Adăugată
Activităţi Non-valoare Adăugată (pierderi)
Alte activităţi de suport
Îmbunătăţirea continuă combinată cu inovaţiile, împreună cu oamenii care gândesc
la toate nivelurile organizației, asigură îmbunătăţirea continuă a acesteia
Îmbunătăţirea întreprinderii
Îmbunătăţirea
continuă a
Întreprinderii
KAIZEN + KAIKAKU
Kaizen + Kaikaku
Kaikaku*
Kaizen*
Kaizen – îmbunătăţiri continue, minore
Kaikaku – inovaţii, îmbunătăţiri
Timp
Echipele care se autogestionează,
fiind împuternicite creează între
managerul de prima linie şi membrii
de echipă un nivel adecvat de
încredere, eliberează timpul
managerilor de la diferite niveluri,
astfel permiţându-le să se
concentreze la funcţiunea de bază a
acestora – gestionarea întreprinderii.
Nivelurile manageriale
M. Vârf
M. Mijloc
M. Prima Linie
Echipele
împuternicite
sunt credibile
în faţa
managerilor
proprii
Timp
Echipele
Zilnic;
Săptămânal
Lunar
6 Luni;
Anual
Viziunea
Strategică
(servicii noi,
tehnologii noi, …)
Cheia 3
Sistemul integrat
Cheia 2

similar documents