Πρωτόκολλα ωοθηκικής διέγερσης με χρήση

Report
Δημήτρης Φ. Γιάνναρης MD.
ΑΓΩΝΙΣΤEΣ H ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤEΣ
ΣΤΗΝ ΔΙEΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
ΕΜΒΡΥΟ ART
Αγωνιστές
 Μακρύ πρωτόκολλο έναρξη 21d: διάρκεια D/R 16-18
ημέρες και στη συνέχεια έναρξη διέγερσης.
 Μακρύ πρωτόκολλο έναρξη 2d: διάρκεια D/R 16-18
ημέρες και στη συνέχεια έναρξη διέγερσης.
 Μακρύ πρωτόκολλο έναρξη 21d: έναρξη διέγερσης με την
έλευση της περιόδου.
 Βραχύ πρωτόκολλο έναρξη αγωνιστή μαζί με την
διέγερση από την 2η ημέρα του κύκλου.
 Υπερ-βραχύ έναρξη 2d για 3 ημέρες και στη συνέχεια η
διέγερση.
 Depot χορήγηση αγωνιστή κι εν συνεχεία διέγερση
Το μακρύ πρωτόκολλο φαίνεται να υπερέχει σαφώς έναντι
του βραχέως και υπερβραχέως πρωτοκόλλου (evidence
based).
ΕΜΒΡΥΟ ART
Ανταγωνιστές
Έναρξη διέγερσης την 2ηd εν συνεχεία έναρξη
ανταγωνιστή:
i. Όταν το μεγαλύτερο ωοθυλάκιο 14 mm
ii. Όταν η Ε2 >1.5pmol/l
iii. Tην 6-7 ημέρα χωρίς κριτήρια
Ο ανταγωνιστής χορηγείται είτε σε ημερήσιες είτε
σε εφ’άπαξ δόση.
Όλα τα κριτήρια όπως και οι τρόποι χορήγησης
έχουν τα ίδια αποτελέσματα (evidence based).
ΕΜΒΡΥΟ ΑRΤ
Πλεονεκτήματα χορήγησης
ανταγωνιστή
 Έχει άμεση δράση στην απευαισθητοποίηση
της υπόφυσης
 Η ωρίμανση των ωαρίων μπορεί να επιτευχθεί
με τη χορήγηση GnRH αγωνιστή
 Μειώνει τη συνολικά χορηγούμενη δόση
γοναδοτροπινών.
 Μικρότερη διάρκεια θεραπείας λιγότερες
ενέσεις σε σύγκριση με το μακρύ πρωτόκολλο
αγωνιστών.
 Λιγότερες παρενέργειες σε σύγκριση με το
μακρύ
πρωτόκολλο
(εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα)
ΕΜΒΡΥΟ ΑRΤ
αγωνιστών
Ενδείξεις χορήγησης πρωτοκόλου
ανταγωνιστή
 Πτωχές απαντήτριες σε πρωτόκολλο
αγωνιστή (lack of evidence)
 Εν δυνάμει πτωχές απαντήτριες (↑ FSH,
ηλικία γυναίκας >38, ↓AFC, ↑BMI) (lack of
evidence).
 Γυναίκες με κίνδυνο για OHSS (evidence
based).
 Όλες οι γυναίκες (evidence based).
ΕΜΒΡΥΟ ΑRΤ
Σύγκριση Ανταγωνιστή με LP Αγωνιστή
 Cochrane Database Syst. Rev. 2001; Λιγότερες
κυήσεις, μικρότερη επίπτωση OHSS, ίδια
επίπτωση στην εκδήλωση πρόωρης αιχμής LH.
 Cochrane Database Syst. Rev. 2006; Λιγότερες
κυήσεις,
μικρότερη
επίπτωση
OHSS,
μικρότερη συνολικά δόση γοναδοτροπινών.
 Ανάλογο ποσοστό γεννήσεων στα δύο
συγκρινόμενα πρωτόκολλα Kolibianakis et.al
System. Review and meta-analysis Hum Reprod
Update. 2006 Nov-Dec;12(6):651-71
ΕΜΒΡΥΟ ΑRΤ
Σύγκριση αναταγωνιστών και βραχέως
πρωτοκόλλου αγωνιστών
 Υψηλότερο
ποσοστό κυήσεων στους
ανταγωνιστές σε σύγκριση 90 περιστατικών
που έλαβαν αγωνιστή και 180 που έλαβαν
ανταγωνιστή .(RCT) Lainas et.al Hum Reprod. 2008
Jun;23(6):1355-8
ΕΜΒΡΥΟ ΑRΤ
Ανταγωνιστής και OHSS
 Το πρωτόκολλο ανταγωνιστή με χρήση
αγωνιστή για την ωρίμανση των ωαρίων αντί
της χοριακής, προλαμβάνει την εκδήλωση του
συνδρόμου σε ασθενείς που βρίσκονται σε
υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωσή του. (RCT)
Engmann et.al Fertil Steril. 2008 Jan;89(1):84-91.
 εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μικρότερη δόση χοριακής (5000iu) στις
ασθενείς αυτές χωρίσ να επηρεαστεί το ποοστό
των κλινικών κυήσεων.
Kolimbianakis et.al(RCT) Fertil
Steril. 2007 Nov;88(5):1382-8.
ΕΜΒΡΥΟ ΑRΤ
Ανταγωνιστής vs Αγωνιστή και BMI
 Μελέτη 481 κύκλων IVFμε αγωνιστή και
318 με ανταγωνιστή Όταν το BMI>25
μεταξύ των δύο πρωτοκόλλων
καταγρέφηκε το ίδιο περίπου ποσοστό
κυήσεων ενώ σε ΒΜΙ<25 υπερείχε ο
αγωνιστής.GnRH agonist versus GnRH antagonist in ovarian
stimulation: the influence of body mass index on in vitro fertilization
outcome. Rabinson J., et.al. Fertil Steril. 2008 Feb;89(2):472-4.
ΕΜΒΡΥΟ ΑRΤ
 Σύγκριση ανταγωνιστή αγωνιστή κατέδειξε
ανάλογο πάχος ενδομητρίου υπερηχογραφικά.
Giannaris D.,et.al Clin Exp Obstet Gynecol. 2008;35(3):190-3.
 Σύγκριση Οιστραδιόλης και LH μεταξύ των δύο
πρωτοκόλλων δεν κατέδειξε διαφορές κατά την
ημέρα χορήγησης της χοριακής. Giannaris D.,et.al 2005
 Σύγκριση της συγκέντρωσης του LIF, VEGF στο
ωοθυλακικό υγρό μεταξύ των δύο πρωτοκόλλων
δεν κατέδειξε διαφορές Giannaris D.,et.al 2007
ΕΜΒΡΥΟ ΑRΤ
Σύγκριση Αγωνιστή με Ανταγωνιστή
στο ΕΜΒΡΥΟ ΑRT-2008
Πρωτόκολλο
Κλιν. Κυήσεις/ΕΜ
Ν(%)
Ανταγωνιστής
13/32
40.63
36.6
Αγωνιστής-1
19/46
41.30
33.6
Αγωνιστής-2
18/46
39.13
34.9
ΕΜΒΡΥΟ ΑRΤ
Μ.Ο Ηλικίας
Γιατί Ανταγωνιστή?
Γιατί:
 Είναι πιο εύχρηστο πρωτόκολλο και πιο σύντομο.
 Είναι αν όχι ανώτερο το ίδιο αποτελεσματικό με το μακρύ
πρωτόκολλο των αγωνιστών
 Τελικά τα χρησιμοποιούμενα «φάρμακα» και «ενέσεις» είναι
λιγότερα
 Είναι το πρωτόκολλο του παρόντος και του μέλλοντος
 Εμφανίζει λιγότερες επιπλοκές.
 Είναι ευκολότερο στη λειτουργία του για τον ιατρό (όχι
εγκυμοσύνες κατά τη θεραπεία και ανυσηχία για την
ασφάλειά τους, όχι κύστεις, όχι διλήματα για την δόση και
την διάρκεια της απευαισθητοποίησης κοκ)
Orgalutran γιατί είναι πιο εύχρηστο και δε χρειάζεται
ανασύσταση, είναι οικονομικότερο στη συσκευασία των 5
ΕΜΒΡΥΟ ΑRΤ
Πότε ανταγωνιστή?
Όταν:
 Μεγάλη ηλικίας γυναίκα
 Πτωχή απάντηση στους αγωνιστές
 Πιθανότητα για πτωχή απάντηση εξ’αρχής
 Πιθανότητα για OHSS (πολυκυστικές ή
γυναίκες με ↓ ΒΜΙ και μικρής ηλικίας)
 Πάντα
ΕΜΒΡΥΟ ΑRΤ
Πότε και Γιατί?
Giannaris D.,et.al Clinical pregnancy and
delivery of a healthy baby by a 44-year-old
woman after a successful in vitro fertilization
frozen cycle using her own oocytes. Fertil Steril.
2008 Jul 31. [Epub ahead of print]
Ανταγωνιστής + 450 iu FSH + Αντισυλληπτικά 3 μήνες πριν την
προσπάθεια + μεταφορά δύο εμβρύων + κατάψυξη εμβρύων.
ΕΜΒΡΥΟ ΑRΤ
ευχαριστώ
ΕΜΒΡΥΟ ΑΡΤ

similar documents