Vývoj open source systému pro digitální knihovnu Kramerius

Report
ResearcherID, ORCID a Scopus
Author ID v AV ČR
Petra Bártková
[email protected]










Vědecké identifikátory obecně
Co je ResearcherID
Vytvoření účtu ResearcherID
ResearcherID - zápis instituce - sjednocení
Duplicitní ResearcherID
Vložení a zobrazení ResearcherID v ARL
Import publikací z WOS do ResearcherID
Import publikací z Asep do ResearcherID
Import publikací ze Scopusu do ResearcherID
ORCID
Identifikátory vědeckých pracovníků






Slouží k propojení vědce s jeho pracemi napříč databázemi
Jednoznačně identifikují vědce i při použití různých variant jmen a různých afiliací
Umožňují vytvářet přehledy vědecké práce z různých databází, importovat data z citačních
softwarů
Využívají funkcí databází a jejich služeb (citační vazby, seznamy, výstupy)
Jsou zpravidla vázány na konkrétního producenta, databázi
Mohou být využívány k vyhledání oborových spoluprací
Mezi nejrozšířenější identifikátory patří:
 ResearcherID
 ORCID
 Scopus Author Identifier
NEEXISTUJE JEDEN UNIVERZÁLNÍ IDENTIFIKÁTOR
– snaha o propojení existujících
ResearcherID








Vyvíjen Thomson Reuters, alfanumerický kód ve tvaru E-7866-2012
Jednoznačná identifikace autorů a dokumentů ve WOS
Záznamy publikací obsahují informaci o citovanosti, které jsou pravidelně aktualizovány
Publikace lze přidat ručně z WOS nebo exportovat z EndNote, RefMan (formát RIS aj.), a také
hromadně importovat
Do záznamů, obsažených ve WOS a přidaných vědcem do účtu se dávkově (1x týdně) přidává
kód ResearcherID, podle kterého lze vyhledávat ve WOS
ResearchLabs – lze zde vytvářet grafy, tabulky spoluprací, citovanosti, typy dokumentů,
výzkumné obory
Možnost vytvoření odkazu (tlačítka), které si autor může vložit na svůj web
Spolupráce s ORCID (Open Researcher and Contributor ID), přehledný přístup do ORCID –
ikona v účtu, přehledná manuální výměna dat
Účet ResearcherID
- Vědec ResearcherID nemá – vytvoří ho vyplněním formuláře, vědcům může
hromadně vytvořit účty např. zpracovatel v ústavu pomocí administrátorského
přístupu
- Vědec ResearcherID již má
- Vědec má několik ResearcherID (např. pod různými variantami jména – provdané
autorky, různé afiliace)
80
40
20
0
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR,…
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR,…
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV…
Ústaf fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav teorie informace a automatizace AV…
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV…
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Knihovna AV ČR, v. v. i.
NHU + CERGE
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.…
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
RID
27 27 26
23 22 22 22
18 18 16 16 16 15
ResearcherID vědců ČR
ResearcherID vědců AV
2980
746
počet vědců
140 130
120
100
80
69
60
41 38
10 9 8 8 7
6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3
2 2 2 2 2 1 1 1
Ústavy AV
Vytvoření ResearcherID vyplněním
formuláře
www.researcherid.com
Vytvoření ResearcherID vyplněním formuláře
Úprava profilu
Publikace
Úprava profilu
Záložky:
Osobní údaje – lze uvést více variant jmen –
např. provdané autorky, URL, obor
Afiliace – lze uvádět více institucí, i minulé
Přehled publikací – zobrazení publikací veřejně
či skrytě, duplicity, řazení v seznamu atd.
Hesla – volba kontrolních otázek v případě
zapomenutí hesla
Možnosti – zasílání informací, zde se zobrazuje
proxy přístup administrátorů
Profil, různé varianty jména
Zde je možné uvést jiné
formy jména, pod níž
vědci publikují – např.
provdané autorky.
Pokud bude zaškrtnuté
pole Public, další
varianty jména se
zařadí do rejstříku
autorů WOS
Sjednocení zápisu instituce
www.researcherid.com - search
Sjednocení zápisu instituce –
př. Fyzikální ústav AV ČR
Institute of Physics, IP AS CR
Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (Institute of Physics)
Institute of Physics, Acad. Sci. Czech Rep.
Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Institute of Physics (CAS)
Institute of Physics ASCR, v.v.i., IP ASCR
Fzu
Důležitá je jednotná forma zápisu, zatím není dána, je více možností
Návrh :
ASCR, ústav (forma zápisu ústavu je na dohodě)
ASCR, Institute of Physics
Veřejný přístup, profil
Veřejný přístup – po vyhledání autora
Vědec ResearcherID již má
-
nutné zkontrolovat zápis instituce – jednotná forma
kontrola, zda se nejedná o duplicitu
kontrola navázaných záznamů
provdané autorky, změna jména, provázání
Ivana Laiblová-Kadlecová – aktivní
účet
Ivana Kadlecová – neaktivní
účet
Vědec má několik ResearcherID
Účet RID je vázán na email - vědec může mít v systému vytvořeno
více účtů pod jiným e-mailem (např. různé afiliace)
Nelze je sloučit, pokud chce mít jen jeden aktuální účet, je nutné
jeden vybrat a zbylé vymazat
Mazání účtů lze 2 způsoby:
- zažádat přes formulář Thomson Reuters
- pokud správu kont provádí zpracovatel (administrátor),
zažádá vědec o smazání u něj
Vložení ResearcherID do ARL
Klient – autorita autora (cav_un_auth) – editace
o
o
Pole 035$2WOS $aResearcherID
Opakovatelné pole, organizaci lze vybrat z roletky
Zobrazení v IPAC
Tagovaný formát
ResearcherID v Analytikách ASEP
Analytika - Bibliografie autorů
- autor musí mít v klientovi vyplněné pole 035 v autoritním záznamu
Import publikací z WOS do ResearcherID
-
po vyhledání přesuneme publikace pomocí volby „I wrote these Publications“
do účtu RID
1x týdně se k záznamu dotáhnou citace z WOS
publikace lze také importovat přímo z účtu ResearcherID
(neposkytuje tolik možností při vyhledávání publikací jako rozhraní WOS)
Import publikací z ASEP do ResearcherID
Záznamy lze vyhledat v IPAC, vyexportovat ve formátu RIS, uložit
a po přihlášení do účtu ResearcherID data vložit
Import publikací ze Scopusu do ResearcherID
Import publikací z citační databáze Scopus probíhá přes další identifikátory
vědeckých pracovníků - Scopus Author ID (SAI) a ORCID
Po přihlášení do Scopusu autor identifikuje své publikace, je mu přidělen
identifikátor autora (SAI), který systém vloží do jeho publikací
Autor si vytvoří registraci do ORCID a díky Scopus Author ID může nahrát
publikace ze Scopusu do účtu ORCID
Účet ORCID je propojen s ResearcherID, lze obousměrně sdílet a aktualizovat
publikace
Autor musí seznamy publikací v účtech aktualizovat
ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
Trvalý digitální identifikátor autora, podporován velkými vydavatelstvími vědecké
literatury
Registrace na http://www.orcid.org




Otevřený nekomerční systém, bezplatný přístup, ve vývoji
Vytváří propojení mezi různými databázemi, různými vědeckými ID
V budoucnu by mohli autoři identifikátor získávat od vydavatelů již během
schvalovacího řízení
Propojen s Scopus Author Identifier (SAI) – lze importovat publikace z databáze
Scopus a dalších databází – ResearcherID, ANDS, CrossRef, Metadata Search, Europe
PubMed Central
Propojení ResearcherID a ORCID
-
Podchycení publikační činnosti ze dvou největších citačních databází na světě
-
Autor určen jedinečným identifikátorem napříč databázemi
-
Umožňuje obousměrnou výměnu záznamů a jejich aktualizaci
-
Oba účty mohou sdílet osobní profilové informace (jiné formy jmen, odkazy, obory
výzkumu)
-
V účtu ResearcherID lze využít přehled citačních vazeb (vztahuje se pouze na
publikace sledované ve WOS)
-
Z účtu ResearcherID lze nahrávat data obousměrně
-
Důležité je data ze Scopus a WOS v účtech aktualizovat, zatím pouze manuálně
ORCID
Více informací na stránkách podpory
Děkuji za pozornost
[email protected]

similar documents