Klik hier om de Quiz te downloaden (powerpoint presentatie)

Report
1a.
Het woord “Islam” heeft 2 hoofdbetekenissen.
Noem ze beide.
presenteren
Presentatie:
Rashudy Jagroep
Jury:
Reza Ghafoerkhan
Mudassar Aziz
Firoz Garib
Regie:
Tariq Saboerali
Farid Kalloe
Ondersteuning:
Rais Saboerali
Sarina Rahiembaks
Deelnemers
2 groepen van circa 10 personen
Doelgroep
Jongeren van 8 tot 25 jaar
Spelregels
•
Elk groep krijgt 15 vragen
•
10 seconden de tijd om het goede antwoord te geven
•
Elk deelnemer mag maximaal 2 vragen beantwoorden
•
Groep met de hoogste score gaat door
naar de volgende ronde
Quiz
1a.
Het woord “Islam” heeft 2 hoofdbetekenissen.
Noem ze beide.
1a.
Het woord “Islam” heeft 2 hoofdbetekenissen.
Noem ze beide.
(1) Overgave/onderwerping;
(2) vrede
1b.
Noem de 5 zuilen van de Islam.
1b.
Noem de 5 zuilen van de Islam.
1. Geloof in tauhied (eenheid van Allah),
2. gebed,
3. zakaat,
4. vasten,
5. hadj
2a.
Uit hoeveel hoofdstukken bestaat de Koran?
2a.
Uit hoeveel hoofdstukken bestaat de Koran?
114 hoofdstukken
2b.
Hoe heet het eerste hoofdstuk van de Koran?
2b.
Hoe heet het eerste hoofdstuk van de Koran?
Al-Fatiha (De Opening)
3a.
Hoe heet het laatste hoofdstuk van de Koran?
3a.
Hoe heet het laatste hoofdstuk van de Koran?
An-Naas (De Mensen)
3b.
Noem nog vier andere hoofdstukken van de Koran?
3b.
Noem nog vier andere hoofdstukken van de Koran?
Al-Baqarah (De Koe),
Al-Ichlaas (De Eenheid);
Al-Asr (De Tijd);
Al-Nisaa (De Vrouwen)
4a.
Van welk hoofdstuk werden de verzen als eerste
geopenbaard?
4a.
Van welk hoofdstuk werden de verzen als eerste
geopenbaard?
Surah: Al-Alaq; hoofdstuk 69 “De Klonter”.
4b.
Wat is het langste hoofdstuk van de Koran?
4b.
Wat is het langste hoofdstuk van de Koran?
Hoofdstuk 2, Al-Baqarah (De Koe)
5a.
Hoe heet de engel die de openbaring bracht aan de
Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van
Allah zij met hem)?
5a.
Hoe heet de engel die de openbaring bracht aan de
Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van
Allah zij met hem)?
Gabriel (Jibriel)
5b.
Hoe heet / heten de engel / engelen die de
openbaring bracht / brachten aan alle andere
profeten?
5b.
Hoe heet / heten de engel / engelen die de
openbaring bracht / brachten aan alle andere
profeten?
Gabriel (Jibriel)
6a.
Wat is de belangrijkste bron van kennis na de Koran?
6a.
Wat is de belangrijkste bron van kennis na de Koran?
Hadith
.
6b.
Wat zijn de Hadith?
6b.
Wat zijn de Hadith?
Dit zijn bijeenverzamelde verhalen die de ronde
deden onder de mensen over de woorden en
handelingen van de Profeet Mohammed (vrede en
zegeningen van Allah zij met hem) en zijn
metgezellen. Het zijn geen openbaringen.
7a.
Wat is de Arabische naam voor Mozes in de
Koran?
7a.
Wat is de Arabische naam voor Mozes in de
Koran?
Musa
7b.
Wat is de Arabische naam voor Jezus in de Koran?
7b.
Wat is de Arabische naam voor Jezus in de Koran?
Isa
8a.
Welke profeet werd door Allah beproefd met grote
armoede?
8a.
Welke profeet werd door Allah beproefd met grote
armoede?
De profeet Ayyub (Job)
8b.
Welke profeet kwam er vóór Profeet Mohammed (vrede
en zegeningen van Allah zij met hem)?
8b.
Welke profeet kwam er vóór Profeet Mohammed (vrede
en zegeningen van Allah zij met hem)?
De profeet Isa (Jezus)
9a.
Als de naam van de profeet Mohammed (vrede en
zegeningen van Allah zij met hem) wordt genoemd, welke
woorden zeggen we uit respect daarachter?
9a.
Als de naam van de profeet Mohammed (vrede en
zegeningen van Allah zij met hem) wordt genoemd, welke
woorden zeggen we uit respect daarachter?
Sallallaahoe alaihi wa sallam
9b.
Wat betekent Sallalaahoe alaihi wa sallam?
9b.
Wat betekent Sallalaahoe alaihi wa sallam?
De zegeningen en vrede van Allah zij met hem
10a.
Komen er na Profeet Mohammed (vrede en zegeningen
van Allah zij met hem) nog profeten?
10a.
Komen er na Profeet Mohammed (vrede en zegeningen
van Allah zij met hem) nog profeten?
Nee. Hij was de laatste profeet.
10b.
Wat is een moedjaddid?
10b.
Wat is een moedjaddid?
Een hervormer. Iemand die door Allah is aangesteld
om de islam nieuw leven in te blazen.
11a.
Wie was Mirza Ghulam Ahmad?
11a.
Wie was Mirza Ghulam Ahmad?
De Moedjaddid van de 14de eeuw.
11b.
In welke hadies verzameling staat er dat er moejaddids
zullen komen?
11b.
In welke hadies verzameling staat er dat er moejaddids
zullen komen?
Abu-dawood
12a.
Hoe heet de overkoepelende organisatie waartoe wij
behoren?
12a.
Hoe heet de overkoepelende organisatie waartoe wij
behoren?
De Lahore Ahmadiyya Beweging
12b.
De Ahmadiyya djamaat kent nog een tweede groep.
Hoe heet deze groep?
12b.
De Ahmadiyya djamaat kent nog een tweede groep.
Hoe heet deze groep?
De Qadian groep
13a.
Hoe heet de maand waarmee het Islamitisch nieuwjaar
begint?
13a.
Hoe heet de maand waarmee het Islamitisch nieuwjaar
begint?
De maand Moeharram
13b.
Hoe heet de islamitische maand waarin gevast wordt?
13b.
Hoe heet de islamitische maand waarin gevast wordt?
De maand Ramadaan
14a.
Wat is de Ka’bah?
14a.
Wat is de Ka’bah?
Het is een stenen, kubusvormig gebouw in het
centrum van de moskee in Mekka (Masjid-ul
Haraam). Huis van aanbidding van Allah.
14b.
Bestond de Ka’bah al voor de tijd van de Profeet
Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)?
14b.
Bestond de Ka’bah al voor de tijd van de Profeet
Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)?
Ja, het bestond al in de tijd van de Profeet Adam.
15a.
Noem 3 Islamitische maanden, behalve Moeharram en
Ramadan op?
15a.
Noem 3 Islamitische maanden, behalve Moeharram en
Ramadan op?
Safar, Rabi'-ul-Awwal, Rabi'-ul-Akhir, Jumaada-ul-Awwal,
Jumaada-ul-Akhir, Radjab,Sha'abaan, Shawwal, Dhul
Qa'dah en Dhul Hidja
15b.
Waarom begint de maand Ramadaan elk jaar een paar
dagen eerder?
15b.
Waarom begint de maand Ramadaan elk jaar een paar
dagen eerder?
Omdat de islamitische kalender gebaseerd is op
een maanjaar en niet op een zonnejaar.
Ronde 2
Spelregels
• In totaal zijn er 20 vragen.
• Individueel punten kunt scoren. 1 vraag = 1 punt.
• De deelnemer die als eerste zijn/haar opsteekt mag de
vraag beantwoorden.
• De conferencier zal toezien wie als eerste zijn/haar vinger
opsteekt
• De drie personen met de meeste punten gaan door naar de
finale
1.
Hoe luidt de Kalimah van de eerste zuil van de Islam in het
Arabisch.
1. Hoe luidt de Kalimah van de eerste zuil van de Islam in het
Arabisch.
Laa ilaaha illallaah, Moehammadoer-Rasoelloellaah;
2.
Wat betekent de Kalimah in het Nederlands?
2.
Wat betekent de Kalimah in het Nederlands?
Er is geen god dan Allah, Mohammed is de boodschapper
van Allah.
3.
Hoe wordt een engel genoemd in het Arabisch?
3.
Hoe wordt een engel genoemd in het Arabisch?
Malak, meervoud Mala’ika kan ook worden geaccepteerd
4.
Noem nog een naam van een Engel op?
4. Noem nog een naam van een Engel op?
Mika’il, Israfil, Malak al-maut, Maalik
5.
Vier hoofdstukken van de Koran zijn vernoemd naar een
dier.
Noem twee van zulke dieren.
5.
Vier hoofdstukken van de Koran zijn vernoemd naar een
dier.
Noem twee van zulke dieren.
Al-Baqarah (de Koe), An-Nahl (De Bij),
Al-‘Ankbut (De Spin), Al-Fiel (De Olifant)
6.
Uit hoeveel verzen bestaat surah Al-Baqarah
6.
Uit hoeveel verzen bestaat surah Al-Baqarah
286 verzen
7. De profeet David (Dawud) doodde een machtige
tegenstander.
Hoe heette deze machtige persoon?
7.
De profeet David (Dawud) doodde een machtige
tegenstander.
Hoe heette deze machtige persoon?
Jalut (Goliath)
8.
In de Koran staat dat profeet Jezus (Isa) (vrede zij met
hem) een openbaring (boek) kreeg. Hoe wordt deze
openbaring genoemd.
8.
In de Koran staat dat profeet Jezus (Isa) (vrede zij met
hem) een openbaring (boek) kreeg. Hoe wordt deze
openbaring genoemd.
Injiel of Evangelie
9.
Hoe heten de zonen van profeet Adam?
9.
Hoe heten de zonen van profeet Adam?
Kain en Abel
10.
Hoe heette de vrouw van de Farao?
10.
Hoe heette de vrouw van de Farao?
Assiya
11.
Wie was de vader van Aisha (vrouw van de Profeet
Mohammed, vrede en zegeningen van Allah zij met hem)?
11.
Wie was de vader van Aisha (vrouw van de Profeet
Mohammed, vrede en zegeningen van Allah zij met hem)?
Abu Bakr
12.
De Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij
met hem) had vele (Sahaaba's) metgezellen. Noem de
namen van vier Metgezellen ?
12.
De Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij
met hem) had vele (Sahaaba's) metgezellen. Noem de
namen van vier Metgezellen ?
Abu Bakr, Umar, Ali, Usman, Ibn Abbas, Ibn Huraira,
Zubair, Abu Zar, Abu Ubaidah, Mu’az.
13.
Met welke profeet toont Mirza Ghulam Ahmad een sterke
gelijkenis?
13.
Met welke profeet toont Mirza Ghulam Ahmad een sterke
gelijkenis?
Profeet Jezus
14.
In welk jaar maakte Mirza bekend dat hij de moejaddid
van de 14 eeuw was?
14.
In welk jaar maakte Mirza bekend dat hij de moejaddid
van de 14 eeuw was?
1885
15.
Naar wie verwijst de naam van onze beweging?
15.
Naar wie verwijst de naam van onze beweging?
Profeet Mohammed, Ahmad.
16.
In welk jaar werd de Lahore Ahmadiyya beweging
opgericht?
16.
In welk jaar werd de Lahore Ahmadiyya beweging
opgericht?
1914
17.
Als iemand is overleden, of je krijgt een ander slecht
bericht, welke woorden spreek je dan uit in Arabisch?
17.
Als iemand is overleden, of je krijgt een ander slecht
bericht, welke woorden spreek je dan uit in Arabisch?
Innaa lillaahi wa innaa ilahai raadji’un.
18.
Wat betekent Innaa lillaahi wa innaa ilahai raadji’un?
18.
Wat betekent Innaa lillaahi wa innaa ilahai raadji’un?
Waarlijk, wij zijn van Allah gekomen, en waarlijk naar Hem
keren wij weer terug.
19.
Wat zeg je als je een andere moslim ontmoet?
Spreek het correct uit in het Arabisch.
19.
Wat zeg je als je een andere moslim ontmoet?
Spreek het correct uit in het Arabisch.
As-salaamoe alaikoem.
20.
Hoe groeten de Joden elkaar?
20.
Hoe groeten de Joden elkaar?
Shalom-alaikoem
Drie personen die de meeste vragen goed hebben beantwoord
gaan naar de
Finale
Finale
Rapid Fire
Spelregels
•
•
•
•
Elke deelnemer 1 minuut / 60 seconden krijgt om 10
vragen te beantwoorden.
1 vraag goed = 1 punt.
Rangschikking van hoog naar laag.
Bij gelijk aantal punten extra vraag.
Deelnemer 1.
1.
In welk jaar werd Mirza Ghulam Ahmad geboren?
1.
In welk jaar werd Mirza Ghulam Ahmad geboren?
1835
2.
Wie was de oprichter van de Lahore Ahmadiyya
beweging?
2. Wie was de oprichter van de Lahore Ahmadiyya
beweging?
Maulana Muhammad Ali
3. Hoe heet de huidige leider van de Lahore Ahmadiyya
Beweging?
3. Hoe heet de huidige leider van de
Lahore Ahmadiyya Beweging?
Abdul Kareem Saeed
4.
Wat zijn de vijf zaken waarin moslims geloven?
(De geloofsartikelen)
4.
Wat zijn de vijf zaken waarin moslims geloven?
(De geloofsartikelen)
Allah, de Laatste Dag, de engelen, de boeken en de
profeten
5.
Hoe heet het tweede deel van de Koran?
5.
Hoe heet het tweede deel van de Koran?
Saya Quloe.
6.
Uit welke element is de engel geschapen en uit welke
element is de djin geschapen?
6.
Uit welke element is de engel geschapen en uit welke
element is de djin geschapen?
De engelen zijn uit licht geschapen en de djin uit vuur.
7.
In de Koran wordt de profeet Soelaiman (Salomo) (vrede
zij met hem) genoemd. Wie was zijn vader?
7. In de Koran wordt de profeet Soelaiman (Salomo) (vrede
zij met hem) genoemd. Wie was zijn vader?
De profeet Dawud (David)
8.
Wat is de naam van de profeet die in Koran wordt
genoemd die uit Ethiopië afkomstig was?
8. Wat is de naam van de profeet die in Koran wordt
genoemd die uit Ethiopië afkomstig was?
De profeet Luqma of de profeet Adam
9.
Wat was de naam van de tweede vrouw van de
Profeet Mohammed (SAW)?
9.
Wat was de naam van de tweede vrouw van de
Profeet Mohammed?
Sauda
10.
Noem 2 van de 10 geboden die Mozes ontving?
10.
Noem 2 van de 10 geboden die Mozes ontving?
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
4. Eer uw vader en uw moeder.
5. Gij zult niet doden.
6. Gij zult geen onkuisheid doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.
Deelnemer 2
1.
In welk jaar overleed Mirza Ghulam Ahmad?
1. In welk jaar overleed Mirza Ghulam Ahmad?
1908
2.
Noem 2 Moejaddid's, behalve Mirza Ghulam Ahmad?
2.
Noem 2 Moejaddid's, behalve Mirza Ghulam Ahmad?
Shah Wali Ullah, Sheikh Ahmad Sirhini (Alif Sani), Suyuti,
Ibn Taimiyya, Al-Ghazali, Mu-‘in ud-Din Chishti, Umar ibn
Abdul Aziz, Sayyid Abdul Qadir Jilani
3.
Waar staat de Ahmadiyya beweging voor?
3.
Waar staat de Ahmadiyya beweging voor?
Voor een correcte visie van de Islam
4.
Wat houdt de term zakaat in?
4. Wat houdt de term zakaat in?
Dat je een op gereguleerde momenten een vastgesteld
deel van je bezittingen stort in de algemene fonds van de
moslimsgemeenschap ten behoeve van de vooruitgang
van een ieder die het nodig heeft.
5.
Hoe heet het dertigste deel van de Koran?
5.
Hoe heet het dertigste deel van de Koran?
Amma
6.
Zeven hoofdstukken van de Koran zijn vernoemd naar een
profeet. Noem drie van zulke profeten.
6.
Zeven hoofdstukken van de Koran zijn vernoemd naar een
profeet. Noem drie van zulke profeten.
Hud, Yunus (Jona), Yusuf (Jozef), Ibrahim (Abraham),
Muhammad (Mohammed), Luqman en Noeh (Noach)
7.
Wat is de naam van de profeet die in de tijd van de profeet
Jezus leefde? Arabische en Nederlandse naam ?
7.
Wat is de naam van de profeet die in de tijd van de profeet
Jezus leefde? Arabische of Nederlandse naam ?
De profeet Yahya; Johannes de Doper
8.
Hoeveel dagen was profeet Mozes op de berg Sinai?
8.
Hoeveel dagen was profeet Mozes op de berg Sinai?
40 dagen.
9.
Noem de namen van nog twee andere vrouwen van de
Profeet Mohammed? (vrede en zegeningen van Allah zij
met hem).
9.
Noem de namen van nog twee andere vrouwen van de
Profeet Mohammed? (vrede en zegeningen van Allah zij
met hem).
Aisja, Hafsa, Umm Salama, Zainab, Umm Habibah,
Juwairiyya, Mainunah, Safiyyah,
10.
Wat betekent de term Jazakallaah?
10.
Wat betekent de term Jazakallaah?
Het betekent, moge Allah u belonen.
Deelnemer 3
1.
In welke stad is Mirza Ghulam Ahmad geboren?
1. In welke stad is Mirza Ghulam Ahmad geboren?
Qadian
2.
Wat is het grootste verschil tussen de Lahore Ahmadiyya
Beweging en de Qadiani’s?
2.
Wat is het grootste verschil tussen de Lahore Ahmadiyya
Beweging en de Qadiani’s?
Qadiani’s geloven dat Mirza Ghulam Ahmad een profeet
was. Lahore Ahmadiyya’s geloven dat Mirza Ghulam
Ahmad een moedjaddid was.
3.
Noem de namen op van de vijf dagelijkse gebeden
3.
Noem de namen op van de vijf dagelijkse gebeden
Fadjr, Zuhr, Asr, Maghrib en Iesha
4.
Hoeveel procent zakaat moet een Moslim betalen?
4.
Hoeveel procent zakaat moet een Moslim betalen?
2,5% van zijn totale vermogen.
5.
Hoe heet het eerste deel van de Koran?
5.
Hoe heet het eerste deel van de Koran?
Alif lam mim.
6.
Hoe heet de nacht waarop de eerste vers uit de Koran aan
Mohamed werd openbaard?
6.
Hoe heet de nacht waarop de eerste vers uit de Koran aan
Mohamed werd openbaard?
Laylat al-Qadr
7.
Uit welke twee elementen is de mens geschapen?
7.
Uit welke twee elementen is de mens geschapen?
Stof en aarde; klei is ook goed want dat is een mengsel
van water en aarde
8.
Hoe oud was Aisha ongeveer toen ze trouwde met de
Profeet Mohammed?
8.
Hoe oud was Aisha ongeveer toen ze trouwde met de
Profeet Mohammed?
c.a. 19 jaar
9. In de Koran komen de volgende vier profeten voor : Jacob
(Ya’qoeb), Izaak (Ishaq), Jozef (Yoesoef) en Abraham
(Ibrahim) (vrede zij met hen). Wat is de familierelatie
tussen de profeten?
9.
In de Koran komen de volgende vier profeten voor : Jacob
(Ya’qoeb), Izaak (Ishaq), Jozef (Yoesoef) en Abraham
(Ibrahim)(vrede zij met hen). Wat is de familierelatie
tussen de profeten?
Izaak (Ishaq) is de zoon van Abraham (Ibrahim); Jacob
(Ya’qoeb) is de zoon van Izaak (Ishaq); Jozef (Yoesoef) is de
zoon van Jacob (Ya’qoeb)
10.
Wat zeg je als er een slechte gedachte in je opkomt.
10.
Wat zeg je als er een slechte gedachte in je opkomt.
Astaghfirullaah; moge Allah mij beschermen.
Uitslag
Prijzen:
1ste prijs:
De Heilige Qur'an,
Islam, Vrede en Tolerantie.
2de prijs:
De Religie van de Islam
Islam, Vrede en Tolerantie
3de prijs:
Handleiding van de Hadith
Islam, Vrede en Tolerantie
Einde

similar documents