ZASADY PISOWNI

Report
„Ó” PISZEMY GDY:
gdy wymienia się na o,e,a
 w wyrazach zakończonych na –ów,
–ówna, -ówka
WYJĄTKI! zasuwka, skuwka
 w wyrazach niewymiennych

„U” piszemy:
na początku wyrazu
WYJĄTKI! ów, ówdzie, ówczesny, ósemka
 zawsze na końcu wyrazu
 w wyrazach zakończonych na –uję, ujesz, -uję itp.
 w zdrobnieniach wyrazów, np. tatunio

RZ piszemy:
gdy wymienia się na r
 w zakończeniach wyrazów –arz, -erz
 po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w
WYJĄTKI! kształt, pszczoła, bukszpan,
gżegżółka, kszyk (ptak), wszystko.

Ż piszemy:
w wyrazach rozpoczynających się
na ża, żo, żu, że
 gdy wymienia się na g, z, h, dz, ź, s
 W rzeczownikach rodzaju żeńskiego
zakończonych na –aż, -eż, np. ,młodzież
 w wyrazach niewymiennych

CH PISZEMY:
gdy wymienia się na sz
 zawsze na końcu wyrazów
WYJATKI! druh
 po spółgłosce s, np. schody
 w wyrazach niewymiennych

H PISZEMY:
w wyrazach hałaśliwych, np. huk,
harmider
 w wyrazach rozpoczynających się
cząstkami –hipo, -hiper, - hydro
 gdy wymienia się na ż, z, g
 po spółgłosce z, np. zhańbić
 w wyrazach niewymiennych

eka Łdka pez wielkie miasto
pepływa.
To piękne miasto Łdź się nazywa.
Miejsce to sławne jest j na świecie.
Do się t dzieje – sami wiecie.
Co wila nowe miejsca powstają,
ktre tryści ętnie zwiedzają.
Jest Galeria Łdzka i Manfaktra,
ktre powstały w stary mra.
Dzieciaki do Zoo z radością biegają,
do Lnapark te zaglądają.
Baseny dbają o nasze zdrowie,
a jest i do – kady to powie.
Rwnie teatry, mzea i kina
cą, by bawiła się cała rodzina.
A naszą kltrę wcią rozwijają
ciekawe filmy, sztki, wystawy.
Jest rwnie Piotrkowska – piękna lica.
Kady pyjezdny się nią zawyca.
Na niej koncerty, imprezy, festyny –t
często bawią się całe rodziny.
Widzicie ile ciekawych miejsc mamy,
Bo Łdź to nasze miasto i bardzo je
koamy.

similar documents