PowerPoint-presentasjon

Report
Sentrale arbeidstidbestemmelser – Aml kap 10
Arne Norum
[email protected]
Når kreves skriftlig avtale – og med hvem?
• Forlenget arbeidstid bestemmes av arbeidsgiver - Aml § 10-4 (2)
• Ordinær/fast hjemmevakt utenfor arbeidstiden - Aml §10-4 (3)
• Gjennomsnittsberegning av allminnelig arbeidstid - Aml § 10-5
• Overtid ut over ordinære grenser - Aml § 10-6 (5)
• Samlet daglig arbeidstid - Aml § 10-6 (8 og 9)
• Daglig og ukentlig arbeidsfri - Aml § 10-8 (1), (2) og (3)
• Overtid og hjemmevakt i arbeidsfri periode - Aml § 10-8 (3)
• Arbeid på/gjennomsnittsberegning av røde dager - Aml § 10-8 (4)
• Nattarbeid - Aml § 10-11 (5)
• Utvidet anvendelse - Aml §10-12 (5)
• Avvik ut over ordinære unntaksbestemmelser - Aml 10-12 (4)
....og hva skjer uten slike skriftlige avtaler?
• Max 9 timers vakter - max 8 i gjennomsnitt på natt
• Eventuell hjemmevakt må medregnes i arbeidstiden
• Ingen uke mer enn 38 eller 40 timer, alternativt avtale om
gjennomsnittsberegning med den enkelte arbeidstaker
• Alltid minst 11 timer arbeidsfri i løpet av 24 timer
• Alltid minst 35 timer sammenhengende arbeidsfri pr 7 dager
• (Ikke arbeid to påfølgende søn- eller helgedager)
• Max samlet arbeidstid 13 timer pr dag
• Ikke arbeid/overtid i arbeidsfri periode
• Ikke utvidet overtidsarbeid

similar documents