Odontologiska sjukdomar, januari 2014 (pptx

Report
Odontologiska sjukdomar
Tania Herbst Godoy
Leg tandläkare
2014-01-24
Anatomi
Emalj
Dentin
Käkben,
alveolarutskott
Pulpa
Krona
Rot
Anatomi
21, 22, 23
24
25
26
27
28
38
37
36
35
34
31, 32, 33
Odontologiska sjukdomar
Karies
Karies och kariesprofylax
Natriumfluorid
•
Tandkräm
Normaldos 1500 ppm
Högdos 5000 ppm
– Duraphat®
•
Munsköljvätska 0,2 % NaFl
•
– Dentan®, Flux®
Lack
– Duraphat®, Bifluorid®
•
Gel
–
–
•
Natriumfluoride APL 0,2%
Natriumfluoride-klorhexidin APL 0,2% + 0,5%
Sugtabletter
– Dentan®, Fludent®
•
Tuggummi
– Fluorette®
Klorhexidin
•
Munsköljvätska
– Corsodyl®, Hexident®
•
Gel
– Natriumfluoride-klorhexidin APL 0,2% +
0,5%
Kariessymptom
• Ofta inga symptom, ibland ilningar
• Smärta
– Pulpit (tandvärk)
– Symptomatisk apikal parodontit (infektion i käkbenet)
• Svullnad
– Apikal parodontit som spridit sig
• Allmänpåverkan (pga infektionen)
Odontologiska sjukdomar
Parodontit
Parodontit
Lokal behandling
• Klorhexidin
– Hexident®, Corsodyl®
Systemisk behandling
• Fenoximetylpenicillin
– Kåvepenin®
• Metronidazol
– Flagyl®, Metronidazol®
• Amoxicillin
– Amimox®, Amoxicillin®,
Imacillin®
Smärta
Exempel
Ökad smärta
Stark opioid
Morfin
Citodon®, Panocod®
Tillägg av svag opioid
Kombination av perifert
verkande analgetika
(NSAID + paracetamol)
Ibumetin®+ Panodil®
Perifert verkande
analgetika (NSAID eller
paracetamol)
Ibumetin®, Ipren®
Panodil®, Alvedon®
Smärta
Lokalt verkande
• Lidokain
– Xylocain®
Systemiskt verkande
• Paracetamol
– Alvedon®, Panodil®
• NSAID
– Ipren®, Ibumetin®
• Kombinationspreparat
– Panocod®, Citodon®
Antibiotika
Systemisk terapeutisk behandling
• Fenoximetylpenicillin (pcV)
– Kåvepenin®, Tikacillin®
Systemiskt bruk i kombination med pcV
• Metronidazol
– Flagyl®, Metronidazol®
Vid överkänslighet mot penicillin
• Klindamycin
– Clindamycin®, Dalacin®
Antibiotika
Antibiotikaprofylax (endos)
• Amoxicillin
– Amimox®, Amoxicillin®, Imacillin®
Antibiotikaprofylax (endos) vid pcV
överkänslighet
• Klindamycin
– Clindamycin®, Dalacin®
Odontologiska sjukdomar
Visdomständer - perikoronit
Herpes simplex
Inflammation kring visdomstand
Lokal behandling
• Klorhexidin
– Corsodylgel®
• Hydrokortison,Oxitetracyklin
– Terracortil®
Systemisk behandling
• Smärtlindring
– NSAID och/eller
Paracetamol
– Kombinationspreparat
• Antibiotika
– pcV
Virus – (herpes simplex virus I)
Lokal behandling
• Aciklovir
– Anti®, Zovirax®
• Aciklovir och
hydrokortison
– Xerclear®
• Penciklovir
– Vectavir®
Systemisk behandling
• Valaciklovir
– Valaciklovir®, Valterex®
• Aciklovir
– Aciklovir®, Geavir®,
Zovirax®
Muntorrhet
Salivstimulering
Sugtablett
• Natriumfluorid med buffrad äppelsyra
– Xerodent®
• Natriumfluorid
– Dentan®, Dentirol Fluor®, Fludent®
Tuggummi
• Natriumfluorid
– Fluorette®
Svamp
Lokal behandling
• Nystatin
– Mycostatin®
Systemisk behandling
• Flukonazol
– Diflucan®, Flukonazol®
Blödningsrisk
Fibrinolyshämmare
• Tranexamsyra
– Cyklokapron®, Tranexamsyra APL ®
Andra preparat
• Kollagen- Lyostypt®
• Cellulosaderivat- Surgicel®
• Gelatinbas - Spongostan®
Sedering
• Diazepam
– Stesolid®, Destitin®, Diazepam®
• Midazolam
– Dormicum®
Trevlig Helg!

similar documents