20120120_GO_Kaders_Applicatie_infrastructuur

Report
Innovatie & Integratie Ict
Goeree-Overflakkee
iiiGO
iiiGO
Werkgroep ICT
•
•
•
•
•
Arnold van Wijk
Henk Herweijer
Jaap de Vos
Henk van Oostenbrugge
Jaap Hollaar
Kerngroep ICT
•
•
•
•
Jeroen Bolleman
Frans Spaan
Kay Doornink
André Stoel
Kees van den Tempel
iiiGO
Kennismaking iiiGO
iiiGO
Van heden naar toekomst
IST
Projectorganisatie
SOLL
SOLL
Bedrijfsvoering
bedrijfsvoering
1-1-2013
bedrijfsvoering
1-1-2015
IST
SOLL
SOLL
Inform- en apl
architectuur
I en apl architect.
1-1-2013
I en apl architect.
1-1-2015
IST
SOLL
SOLL
Technische infr
Technische infr.
1-1-2013
Technische infr.
1-1-2015
IST
SOLL
SOLL
ICT organisatie
ICT organisatie
1-1-2013
ICT organisatie
1-1-2015
IST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
09:00: Welkom door Henk van Steeg
09:00 – 09:30 Kennismaking & HET Doel van de dag
09:30 – 10:30 Uitkomsten 13 januari
10:30 – 10:45 Pauze
10:45 – 11:30Stellingen applicatiebeheer (stemkastjes)
11:30 – 12:30 Bepalen IST , SOLL en route applicatielandschap
12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:00 Bepalen IST , SOLL en route applicatielandschap
14:00 – 15:00 Korte presentaties, Discussie, Hoe verder ?
15:00 afsluiting
iiiGO
20 jan: Inf- & app. architectuur
• Jan 2012
– Uitgangspunten bedrijfsvoering en dienstverlening
– SOLL- informatie- en applicatie architectuur
• 1 Feb – 1 maart 2012
– Specificaties opstellen
– Aanbesteding starten
• 1 maart – 15 mei
– Plannen maken
– Voorbereiding (data op orde, etc)
• 15 mei – 1 juli 2012
– Implementatieplan afstemmen met leverancier
• 30 juni 2012
– SCC gereed
• Vanaf 1 juli – 1 dec 2012
– Implementatie applicaties
iiiGO
PLANNEN op hoofdlijnen
iiiGO
•
•
•
•
•
Lid van een projectgroep
Schrijven projectplan
Aankoop systeem (indien nodig)
Implementatie en migratie systemen
Verandertrajecten (van 4 naar 1)
•  een goed functionerend
informatiesysteem per 1-1-2013
iiiGO
Jullie Rol
iiiGO
Samen !!!!
Werkgroep ICT en Kerngroep bepalen
kaders
• Kaders informatievoorziening
• Projectsturing herindeling
• Verander-aanpak
• Inkooptrajecten
iiiGO
Uitkomsten 13 januari
iiiGO
Kaders(1)
Stelling
Eens
Oneens
De gemeente beschouwd het concept Antwoord© als een
achterhaald concept: ook het rijk spreekt al over "de meest
nabije overheid" i.p.v. "de eerste overheid“ Wel is
dienstverlening belangrijker dan efficiente bedrijfsvoering
80
20
Wij willen dat er per 1-1-2013 zaakgericht gewerkt gaat
worden
90
10
Zaakgericht werken moet gestart worden door gebruik te
maken van eenvoudige generieke processen.
100
0
De nieuwe gemeente gaat werken volgens het principe van
de dikke midoffice
80
20
Bij de koppeling tussen backoffice applicaties en het
zakensysteem hoeft alleen maar het zaaknummer en de
status uitgewisseld te worden
90
10
iiiGO
Kaders (2)
Stelling
Eens
Oneens
Wij willen direct volledig papierloos gaan werken
90
10
Het toekomstige gegevensmagazijn moet zowel
administratieve als geometrische gegevens bevatten
100
0
BO2.3 Onze gemeente zorgt dat intakegegevens die elders
zijn verworven door sectorale applicaties worden
overgenomen.
90
10
De gemeente beheert alle basisgegevens zelf, tenzij….
66
33
De BGT moeten we volledig uitbesteden
0
100
De gemeente wil kernregistaties inrichten voor VAC, PDC,
PROCESSEN, VERORDENINGEN, FORMULIEREN etc
90
10
iiiGO
Kaders(3)
Stelling
Eens
Oneens
De gemeente ziet het digitale kanaal als het belangrijkste
dienstverleningskanaal.
60
40
Wij willen ons eigen elektronisch loket beperkt inzetten en
zoveel mogelijk gebruik maken van landelijke diensten zoals
mijnoverheid.nl, regelhulp.nl, etc
60
40
Best-of-breed is beter dan één-leveranciers beleid
60
40
Wij willen een één-leveranciers-politiek
20
80
De aanschaf van applicaties moet vooral bepaald worden
door de individuele afdeling en niet door I&A
40
60
Zo min mogelijk leveranciers
iiiGO
Kaders(4)
iiiGO
• Staat voor Handzaam Gemeentelijk
Projectbesturingsmodel
• Speciaal voor gemeenten ontwikkeld
• Eenvoudig te leren en te gebruiken
• Belangrijk: niet alleen structuur, ook cultuur
• Afgeleid van Prince2
• Document sjablonen
iiiGO
Projectsturing  hgp
iiiGO
Projectsturingsmodel
Hét DOEL van de vandaag
• Concept applicatie architectuur SOLL
• Nadenken over inkoop en keuze
applicaties
• De route van IST naar SOLL bepalen
iiiGO
Deel 2
iiiGO
Applicatie architectuur
• niet de opdrachtgever, maar juist de
opdrachtnemer, als expert, het best in staat is
om de opdracht vorm te geven en uit te voeren.
• Weinig control en veel vertrouwen
• Wij geven aan wat ons gewenste eindplaatje is
• Dus geen kruisjes lijsten
• Veel sneller dan oude procedure
iiiGO
Ad 1: Inkoop kost veel tijd: Prestatieinkoop
• ARHI: Alle contracten lopen door naar de
nieuwe gemeente
– Dus iedereen al op SIM, dan zonder problemen door zonder
aan bestedingen en wel rechtmatig
• Bestaande contracten: Kunnen we wel
weg bij bijvoorbeeld een 5-jarig contract ?
• Wat is looptijd contract?
• Kunnen we het contract opzeggen?
• Stuur kopie van het contract?
iiiGO
Ad2: Randvoorwaarden selectie
i-Consulent
• Informatiearchitectuur
• Kennis van ICT
• Technische ondersteuning en beheer
Applicatiebeheerder
• Vakkennis / Functionele eisen
• De brug naar de gebruikers
• Dagelijkse beheer van applicatie
iiiGO
Ad 3: ROLverdeling: wie doet wat?
iiiGO
•
Bepaalde Applicaties moeten bij elkaar (gekoppeld):
– 1. EA: Gegevensdistributie, Gegevensmagazijn, Service bus, BAG, BGT, WOZ moeten
bij elkaar
– 2. EA: DMS / zakenmagazijn / KCC / sjablonen moeten bij elkaar
– 3. Financieel pakket bij voorkeur sterk gekoppeld aan 1
– Vergunningen- subsidies bij voorkeur koppelen aan 2
– Soc. Zak, Burgerzaken/GBA pakket bij voorkeur in sterk gekoppeld aan 1
– Personeelsadministratie voorkeur gekoppeld aan GBA en financiën aan 3
•
•
Tijdverantwoording en -registratie gekoppeld aan 3
Geen noodzaak tot koppelen:
– Toegangscontrole aan 3
•
Geen keuze / monopolist
– Website / digitaal loket / KCC
– Belastingen naar SVHW
•
Nu geen keuze / weet nog niet
– Beheerpakketten, overige
•
•
Vicrea wel met Pink en centric
Geen Pink en Centric bij elkaar
iiiGO
STAP1: Samenhangende keuzes
• Bepalen: Investering + onderhoud over 4 jaar
– Bij Europese aanbestedingen (>€ 200.000,-) bepalen wij niet de
leveranciers. Dit doet de markt.
• Vrije te kiezen (<€ 200.000,-) na besluit colleges / afwijken volgen
IAP
• Geen schijnonderhandeling bij zelfgecreëerde monopolist
– Wel een onderhandelingstraject
– Creëer alternatief
• Twee Mogelijkheden
– Middelharnis als standaard en uitbouwen
– Aanbesteding zoals op vorige sheet
iiiGO
STAP2: bepaling inkoop strategie
• 27 jan: Brokken van € 200.000,-: procedure met
voorselectie starten (duurt 30 dagen)
• Februari: opzetten aanbestedingsdocumentatie
• 1 maart: einde voorselectie, start
aanbestedings-procedure (duurt 35 dagen)
• 15 april: inleveren offertes
• 15 mei: gunning
iiiGO
Stap 3: Aanbesteding in gang zetten
• Aankoopstrategie bepalen (a.s. woensdag)
• Voorselectie (vandaag, komende week)
Februari
• SOLL applicatie architectuur
• Opdrachtbeschrijvingen per groep opstellen
• Bepaling projectgroepen / projectleiders
• Training Projectmanagement
• Specs t.b.v. aanbesteding
• Samen stoeien
Maart e.v.
• Projectplan voor gezamenlijke inrichting
• Aankoop, implementatie, migratie, etc
iiiGO
Stap 4: Hoe verder?
iiiGO
Vragen aan en over applicatiebeheer
• 50 Stellingen
• Stemkastjes
• Plenair
iiiGO
Deel 3
Opdrachten
• Bepaal IST (zie posters)
• Bepaal SOLL
• Bepaal route
iiiGO
Deel 4
• Nadenken over de beste applicaties voor
de nieuwe gemeente
• Bepaal de IST situatie
• Bepaal de SOLL situatie
• Kerngroep heeft vragenlijst uitgewerkt
iiiGO
Opdracht 1 (voor lunch)
De route van IST naar SOLL bepalen
• Hoe gaan we van 4 pakketten naar 1 pakket?
• Hoe gaan we samen werken ?
• Hoe doen we datamigratie ?
• Kosten?
• Tijdsbesteding / mijlpalen ?
• Risico’s ?
• Kerngroep heeft vragenlijst uitgewerkt
iiiGO
Opdracht 2 (na de lunch)
iiiGO
Stelling
Eens
Oneens
Er is een testplan van mijn applicatie(s) beschikbaar.
63
38
Ik test (soms) een nieuwe release van de applicatie
97
3
De updates en/of releases worden in de huidige situatie
eerst in een testomgeving geïnstalleerd
67
33
Ik heb een goed beeld van het applicatielandschap binnen
mijn gemeente
50
50
Ik heb voldoende kennis om mijn applicatie goed te kunnen
beheren.
95
5
Het beheer van basisregistraties dient door de nieuwe
gemeente zelf te worden uitgevoerd. Dit omvat ook BAG en
WOZ
83
10
Ik ben bekend met methoden voor applicatiebeheer zoals
ASL of BiSL.
5
95
iiiGO
Opvallend (1)
Stelling
Eens
Oneens
Ik ben bekend met landelijke architectuurstandaarden zoals
GEMMA of NORA
30
70
In de nieuwe gemeente wil ik graag met deze leverancier
verder.
77
23
Het is voor mij al aardig duidelijk hoe we binnen de nieuwe
gemeente gaan werken
33
67
Het samenvoegen van gegevens uit de vier gemeentes is per
1 januari 2013 haalbaar
85
15
De MT leden zijn goed op de hoogte van mijn rol als
applicatiebeheerder
23
77
Mijn applicatie moet in de nieuwe gemeente plaats- en
tijdsonafhankelijk te benaderen zijn
82
18
iiiGO
Opvallend (2)
iiiGO
• Groep Financiën
• Groep Databeheer
• Groep Beheer / GIS
iiiGO
Presentaties
• Wij benaderen jullie om de organisatie op te
tuigen
• Wij hebben jullie nodig voor vakkennis,
implementaties, verandertrajecten, etc: hou
ons ook op de hoogte !!!!
• Dat begint vanaf komende week. Hou de
communicatie in de gaten.
• O.a. 17 febr: workshop dienstverlening
iiiGO
En nu…..
iiiGO
Vragen/discussie
iiiGO
Voorstraat 88
4153 AN Beesd
T: 31 (0)655 172.931
E:
[email protected]
Native is toonaangevend en vernieuwend in het verbeteren van
bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, informatievoorziening, ICT
én de bijbehorende operationele processen.
Native is praktisch en resultaatgericht en maakt gebruik van
visualisaties om ook directies, het college en de gemeenteraad in
deze processen te betrekken. De visualisaties zorgen voor
verbinding en overzicht.
Native is onderscheidend in het delen van informatie en het
verbinden van haar klanten; door gemeenten voor gemeenten.
iiiGO
Native Consulting

similar documents