Traineeprogrammets presentation

Report
välkommen till Sandvik
kika in i vår värld
vad gör vi?
Vi tillverkar avancerade produkter
i höglegerade material,
industriella verktyg samt tekniska
lösningar till anläggnings- och
gruvindustrin. Vi samverkar i nära
relation med våra kunder och vi
investerar löpande i vår forskning
och utveckling.
vad är vi?
vilka är vi?
Vi är en världsledande
högteknologisk
verkstadskoncern.
Vår företagskultur kännetecknas
av både högteknologisk
utveckling och stolt laganda.
strategi
Den nya strategin är fokuserad på att öka lönsamheten,
stärka positionen inom attraktiva marknader och
segment och en mer aktiv styrning av verksamheten.
Strategin är baserad på fyra huvudpunkter:
Ambition – att vara i världsklass inom varje kärnområde
Hastighet – ökad snabbhet i varje process
Fokus – ökat fokus inom valda kärnaffärer,
Globalisering – bli mer globala i tankesätt och
organisation men med starka lokala förankringar.
SMT Business Syst em
Ambition
SMT Business Syst em
Hastighet
SMT Business Syst em
Fokus
SMT Business Syst em
Globalisering
Sandvik Utbildnings AB
- utbildning i världsklass
Med engagemang, skicklighet och
entreprenörsanda bedriver vi en individ- och
kundanpassad utbildning i samarbete med
Sandvik och andra teknikföretag i regionen.
Vi skapar förutsättningar för gymnasie- elever,
traineeanställda och kurs- deltagare att anta nya
utmaningar på arbetsmarknad och på universitet
samt högskolor.
Trainee-programmet
Göranssonska
Skolan
SUAB
Uppdragsutbildningen
tillbakablick …
Göranssonska
Skolan startar
2002
Traineeprogrammet
startar
2004
Uppdragsutbildningen
startar
2009
del i en långsiktig satsning
SANDVIK AB
Högskolestudier
Traineeprogram
Göranssonska skolan
 utökat industritekniskt
Grundskole
-satsning
program
 APL, 17 veckor
 sommarjobb
 arbete på Sandvik i
skarpa uppdrag
 högskolestudier
 semestervikariat
 projektanställning
 materialteknik
 processautomation
 bearbetningsteknik
 anställning
 kompetensutveckling
bl.a. genom
Uppdragsutbildning
Utbud
mål och syfte
Traineeprogrammet stödjer Sandviks långsiktiga
kompetensförsörjning inom områdena automation,
materialteknik, kvalitetsteknik, logistik och projektledning.
Lockar till högskolestudier, visar att Sandvik är en attraktiv
arbetsgivare, sprider kunskap om Sandvik till andra studenter,
en bra rekryteringsbas för Sandvik.
Vi tillsammans skapar Sandviks framtida medarbetare NU
 bred utbildning, där praktisk
uppdrag och projektarbete varvas
med teoretiska studier på
högskolenivå.
 skräddarsydda
kompetensprofiler mot speciella
befattningar inom Sandvik
 på ett tidigt stadium socialisera
in framtida medarbetare i Sandvik
Traineeanställning
innehåll och upplägg
 specifika uppdrag
 högskolestudier
 åtagande som medarbetare på
Sandvik
Rekrytering
S
MT Business S
yst em
Högskolestudier
SMT Business Syst em
9 månaders
Traineeanställning
SMT Business Syst em
3 månaders
semestervikariat
S
MT Business S
yst em
Projektanställning
S
MT Business S
yst em
Annan anställning
 via HR-funktion i samverkan
med programchef
Traineeanställning
Traineeanställda anställs på 100% tjänstegrad i Sandvik
Utbildnings AB i 9 månader de tre sista månaderna är personen
anställd av affärsbolaget/avdelningen
Lönenivån för traineeanställningen motsvarar 60 % av
ingångslönen för en kollektivanställd på Sandvik i 9 månader.
Därefter under sommarmånaderna utgår 100 % lön.
Anställningen innebär att genomföra ett/flera uppdrag
(motsvarande ca 50%) på Sandvik i Sandviken samt
högskolestudier inom ”upphandlad” utbildning
Traineeanställda ska även medverka i övriga gemensamma
utbildningar som t ex Sandviks Code of Conduct, LEAN,
mätteknik, grundläggande materiallära ur ett Sandvikperspektiv
vi möter verksamhetens behov
Sandvik
Mining
Sandvik
Machining
Solutions
Maskiner, hårdmetallverktyg, service och
tekniska lösningar till
gruvindustrin.
Verktyg och verktygssystem för metallbearbetning.
S
MT Business S
yst em
Processautomation
S
MT Business S
yst em
Kvalitetsteknik
Gimo
Sandvik
Materials
Technology
Sandvik
Construction
Högt förädlade produkter i
avancerade rostfria stål, speciallegeringar, metalliska och
keramiska motståndsmaterial
Alla applikationer inom
anläggningsindustrin.
Sandvik
Venture
Växthus för tillväxt och
lönsamhet i attraktiva och
snabbväxande verksamheter
S
MT Business S
yst em
S
MT Business S
yst em
Materialteknik/hantering
S
MT Business S
yst em
Datorstöddproduktion
S
MT Business S
yst em
Logistik
Projektledning
Sandviken
Koncernbeslut
- förankrat och gäller
fr.o.m. 2011
 54 sökande, varav 6 Sandvik anställda
 34 traineeuppdrag
 18 personer erbjudas Traineeanställning
effekter - organisation
Förstärkt varumärke genom marknadsföra av Sandvik som en
attraktiv arbetsgivare.
Traineeanställde är en extra resurs genom traineeplatsen som bidrar
med en god teknisk grund och perspektiv om nya arbetsmetoder.
Lockar till studier på högre nivå. Mervärde skapas genom
arbetsrotation och andra synergier.
Kompetensutveckling för handledaren samt till avdelningen. Stöd och
utbildning bidrar Traineeprogrammet med.
Alumniverksamhet förstärker möjligheten att återrekrytera efter
högskole- och univeritetstudier. Samt skapar naturlig kontakt till
högskoler/universitet
effekter - individer
Bidrar till att ungdomar söker till Göranssonska Skolan eller Wilhelm
Haglundsskolan.
Rekrytering och urval sker innan traineeanställning.
Traineeanställde får en fördjupad kunskap om Sandvik och kan
specialisera sig inom ett för företaget strategiskt/viktigt affärsområde.
Traineeanställde matchas utifrån intresse, fallenhet, inriktningsval
med lämplig uppdrag och avdelning.
strategi 2015
 Investering för Sandvik AB
 Naturlig nytta för affärsbolagen
 Bli tillgänglig i Sverige och på alla affärsområden.
 Handledarskapet blir en mätbar kompetensutveckling
 Traineeprogram för Akademiker.
 Fullt fungerande Alumniverksamhet.
SMT Business Syst em
Ambition
SMT Business Syst em
Hastighet
SMT Business Syst em
Fokus
SMT Business Syst em
Globalisering
Sugen på ett gränslöst arbetsliv?
Hör av dig [email protected]

similar documents