Transitienetwerk landbouw en voeding

Report
Surf naar www.thenewfoodfrontier.be/doemee en
ontdek hoe u mee kan zorgen voor beter eten en
verteerbaar boeren.
Toekomst veiligstellen van de generaties na ons
Band herstellen tussen prijs en waarde van voeding
Een duurzamer landbouwsysteem
=
Denkers, doeners,
dromers rond duurzame
Beter eten en verteerbaar
boeren
landbouw
Uit : KUL, ShiftN,VITO, VODO,
FederatieVoedingsindustrie, Boerenbond,
Vredeseilanden,…en straks … ?
“ De onevenwichten van onze economie, ons financieel systeem, ons
ecosysteem zijn met elkaar verbonden en wijzen allemaal in één richting:
het huidige systeem is niet duurzaam. Een toekomst zonder groei zal
gevolgen hebben die we snel moeten inschatten. Laat ons ook de
positieve effecten becijferen, zoals meer levenskwaliteit en meer
arbeidsparticipatie (…) Laat ons dromen van zo’n duurzaam model, het
mag in 2012 al beginnen”.
Geert Noels, econoom en oprichter Econopolis in De Standaard van 31
december 2011
“We beseffen onvoldoende wat voor reusachtige verandering we
aan het doormaken zijn. We zitten in een transitiefase die heel
lang gaat duren (…) De defensieve reactie op crisissen die elkaar
opvolgen is niet de goede weg (…) Dat brengt ons op de vraag hoe
welvaart en groei worden gemeten. We meten wat we kunnen
omzetten in monetaire termen. Wat daarmee niet te vatten is,
nemen we niet mee in onze berekening (…). Dat is een uiterst
beperkte visie op vooruitgang (…). De transitie waarin we zitten is
een vooruitgang van de mensheid, niet meer en niet minder (…) ”.
Bea Cantillon, hoogleraar sociaal beleid Universiteit Antwerpen, in
De Morgen van 31 december 2011
Our ecological footprint
Rising to 100% by 2050
Source: WWF Living Planet Report 2006
Impact agro-voedingsysteem
Schaarste natuurlijke hulpbronnen
Energie en water
Klimaatproblematiek
Relatie stad-platteland
Onevenwichten in voedselketen
Relatie voeding en gezondheid
Toenemend kapitaalintensieve karakter
Afvalproblematiek
Persistentie armoede in de wereld
Rockström et al. 2009
Business as usual = geen optie
Systeemtransitie landbouwvoedingscomplex = urgentie
Waar willen we naartoe?
Waar willen we naartoe?
Een duurzamer landbouw- en
Denkers, doeners, dromers rond
voedingssysteem
duurzame landbouw
Uit : KUL, ShiftN,VITO, VODO,
FederatieVoedingsindustrie, Boerenbond,
Vredeseilanden,…en straks … ?
Nood aan…
Systeemvisie
Inspiratie vanuit beelden en experimenten
Enthousiasme en engagement
Initiatiefnemers
Erik Mathijs, KULeuven
Ann Nachtergaele, FEVIA
Marc Rosiers, Boerenbond
Philippe Vandenbroeck, shiftN
Dirk Van Gijseghem, Vlaamse Overheid
Gert Vandermosten, VODO
Frank Nevens, VITO
Julie Arts, Arts of Sensing & KULeuven
Ilse Dries, DAR en VIA
Jan Wyckaert en Gert Engelen, Vredeseilanden
Pre-transitieproces
oktober 2011 – juni 2012
1.
2.
3.
4.
Systeemanalyse
Visievorming
Communicatie
Voorbereiding vervolgtraject
1. Systeemanalyse
oktober 2011 – mei 2012
KULeuven, VITO, ShiftN, VMM
• Multilevelperspectief
• IJsbergperspectief
Praktijken
Zichtbaar
Structuren en systemen
Cultuur en waarden
Onzichtbaar
Beschrijving van het systeem in
termen van stocks, flows & impacts
Identificatie van hotspots
Inventarisatie van niches
Kwalitatieve analyse van
waardepatronen, actordynamieken
en weeffouten mbt hotspots
Veerkracht van het regime: Hoe gaat
regime om met landschapsdruk?
Beleidsaanbevelingen
Noviteit van niches in
termen van waarden,
actordynamieken en
systeemoplossingen
Bron: shiftn, Land use futures project, UK
2. Visievorming
Methodologische begeleiding: Pantopicon + Levuur
2 intakes
18 november – 2 november
4 workshops
27 januari – 2 maart – 23 maart – 27 april
“Beeldengroep”
Europese Commissie, Pinguin Luthosa,
ARDO, 7 landbouwers, Vlaams Ministerie
van Landbouw, VELT, geneeskunde, BBL,
Tessenderlo Group, Danone, Backstage
Kitchen, 3 kunstenaars, Kaaitheater,
Vlaams Ministerie Milieu, Netwerk
Armoedebestrijding, Stiltegebieden,
Steunpunt Innovatie, Boerenbond, FEVIA,
KVLV, Vlaamse Overheid – DAR Duurzame
Ontwikkeling, Colruyt, Delhaize, Vlaamse
Landmaatschappij, Le Pain Quotidien,
ILVO, Trendwatcher, De Morgen,
Vredeseilanden, VITO, Bioforum, De
Wassende Maan,…
Visievormingsproces
mobiliseert – inspireert - verbindt
Individuele visies
Wat zijn de fundamentele verschillen tussen
gewenste toekomstbeeld en het huidige systeem?
3 schaalniveaus (mondiaal - Europa - Vlaanderen)
3 insteken (behoeften - stromen - productiepatronen)
Duurzaamheidsprincipes
Visie(s)
Normatieve, waardengedreven
toekomstbeelden gebaseerd op
een set gedeelde principes en doelstellingen
Een continu, uitdagend, opwindend
gezamenlijk leerproces
3. Communicatie
Burning Ice – Kaaitheater
7 juni
‘Spiegelmoment’ visies met 350 stakeholders
en captains of society
+ publicatie systeemanalyse
4. Vervolg – opstart transitie
inbedden in beleidskaders
identificeren/initiëren experimenten
publieke debatten
Tot slot: een open deur?
Traag multistakeholderproces vs. snel en concreet resultaat
Ambitieniveau vs praktijk / Vlaams-Europees-globaal
Spanningsboog en dynamiek
Mensen vs. instituten
Macht
Institutioneel belang vs algemeen belang
Externe verwachtingen (betrokkenheid vs. uitsluiting)
Tijd, ruimte, energie
Sturing, rollen en verantwoordelijkheden
Transversaal vs verticaal management
Link met andere transitie-initiatieven
Meetbaarheid (impact/indicatoren)
Taal
Verkent u mee?

similar documents