VM4 Technologieroute

Report
VM4
Technologieroute
Dag van de Beroepskolom 2012
Onderwerpen
► Context
► Inrichting
► Voorwaarden
► Tijdpad
Context
► Twee
experimentele routes
► Vakmanschaproute (algemeen, tot mbo-2) –
ook met inschakeling vakscholen
► Technologieroute (techniek, tot mbo-4)
► Alternatief voor vmbo – havo (- hbo)
► Samenwerking instellingen vmbo – mbo
► Aansluiten bij andere ontwikkelingen (mbo
en kwalificaties / Ad / keuzedelen e.d.)
Inrichting
► Vanaf
derde jaar vmbo tl/gl al inschrijven
voor mbo-opleiding (verwant) op niveau 4
► Overlap weghalen (Loopbaan en Burgerschap, vakken, rekenen, taal e.d.)
► Wel verplicht vmbo-diploma te behalen
► Vmbo –mbo = 6 jaren
► Bekostiging op basis van inschrijving
► BOL en BBL
Voorwaarden
► Samenwerkingsovereenkomst
► Samen
experimenteren
► Team vmbo-mbo
► Vangnet = vmbo-diploma
► Werken met een digitaal portfolio voor de
gehele route
► Betrokkenheid bedrijven voor de
doorlopende BPV
Tijdpad
► Overleggen:
is gestart
► Voorstellen doen in het voorjaar
► Beoordeling OCW/DUO
► Voorbereiding van de route in 2013-2014
► Start per 1 augustus 2014
► Dus: neem de tijd om alles goed in te
richten
► Monitor uiteraard
Relatie met de DvdB
► Mee-ontwerpen
een route binnen de techniek:
vmbo – mbo – hbo (Ad of B)
► Meenemen het keuzedeel in het mbo
► Koppelen aan regionale ontwikkelingen en
mogelijkheden
► Kijken naar ‘topsectoren’ – waar kunnen
talentvolle jongeren deze route volgen (Ad in 8
jaar / B in 10 jaar)
► Samenwerking bij ‘algemene strategie en aanpak’

similar documents