Úvod do parenterální aplikace lé*iv

Report
Úvod do parenterální
aplikace léčiv
Parenterální aplikace
podávání mimo trávicí ústrojí
aplikují se injekcemi
přímo do tkáně
do oběhového ústrojí
do tělních dutin
Možnosti parenterální aplikace
 intradermálně (do kůže)
subkutánně (pod kůži)
intramuskulárně (do svalu)
intravenózně (do žíly)
intraoseálně (do kosti)
intratekálně (do epidurálního prostoru)
arteriální (do tepny)
lumbální (do páteřního kanálu)
intrakardiální (do srdce)
intraperitoneální (do dutiny břišní)
intraartikulární (do kloubu)
Účel injekcí
léčebný (např. podání analgetik, inzulínu,
ATB...)
diagnostický (podání kontrastní látky)
preventivní (např. podání očkovacích látek
Výhody parenterální aplikace
rychlejší účinek
možnost podat lék pacientovi, který ho
nemůže přijmout enterálně
Příprava léků
připravuje sestra dle ordinace lékaře
plná soustředěnost
dodržování zásad asepse
příprava v místnosti k tomu určené
 na vydezinfikované ploše
ideálně v laminárním boxu
u pacientů v urgentním stavu - přímo u lůžka
pacienta
Pomůcky
injekční stříkačky a jehly
léky dle ordinace lékaře
aspirační a přepouštěcí trny
dezinfekční roztok ve spreji, nebo
dezinfekční polštářky s alkoholem
čtverečky
emitní misku
dokumentaci pacienta s ordinací léků
Injekční stříkačky
obvykle plastové
sterilní, apyrogenní, netoxické
balené jednotlivě v kombinovaném obalu
papír-plast (otevírání systémem peel-back)
Po použití se ihned likvidují
skleněné stříkačky
Přednaplněné léky (např. antikoagulancia,
vakcíny)
po použití se ihned vyhazují
Dvojdílná stříkačka
 graduovaný válec s kónusem
 píst s tlačkou
 na konci válce zarážka bránící nekontrolovanému
vytažení
 běžné ředění a podávání léků
Trojdílná stříkačka
 navíc těsnění pístu (optimalizace
funkce pístu – těsnost, skluz)
 často kónus Luer-Lock
(bezpečné napojení přišroubováním)
 hlavně pro kontinuální
podávání léků
Pětidílná stříkačka
 Navíc jehla a krytka
 Nejčastěji pro aplikaci
inzulinu
Injekční jehly
nasazuje na stříkačku nebo je součástí
stříkačky
z korozivzdorné oceli
sterilní
po použití se vždy vyhazuje
kryta umělohmotným krytem
zabalena do kombinovaného obalu papír –
folie (otevírání systémem peel-back)
Kónus
pro napojení na stříkačku
barva kónusu označuje průměr
jehly
Tělo jehly
různá délka a průměr
Hrot
seříznut šikmo
kvalitní ostří snižuje bolestivost
vpichu
Standardní
 k aplikaci vedené přes kůži a do kůže
 standardní tvar kónusu
 rovné
 ostrý hrot
Speciální
 různý tvar kónusu
 různý hrot, mají různě zahnuté tělo, mají jeden
nebo více otvorů
 např. v ORL, zubním lékařství, očním lékařství či
gynekologii.
Punkční
 – jsou různé velikosti
 mandrénem či bez něj
 Používají se k punkcím
Aspirační trny
Zjednodušují natahování léků
Snižují riziko kontaminace léků
Snižují riziko poranění zdravotníků
Jednoduché
Široké umělohmotné jehly, po
použití se vyhazují
Složitější
Různé filtry (např. bakteriální,
aerosolový)
Se zavzdušněním, bez něj
Uzávěr pevně spojený s trnem
V lahvičce až 96 hod.
Přepouštěcí trny
umožňují bezpečné přemístění
tekutin z jedné nádoby (např.
infuzní láhve) do druhé
s výhodou se používají pro
přepouštění většího množství
roztoku
široká, umělohmotná, dvojtrnná
jehla
Léky podávané injekcemi
Ve skleněných lahvičkách s gumovým
uzávěrem a kovovou objímkou
Ve skleněných ampulích
V plastikových lahvičkách či v ampulích
Ve stříkačkách s jehlou. Léky ve stříkačkách
jsou již připravené k přímé aplikaci.
v tekuté formě
Buď mohou být ihned aplikovány
nebo je nutné před aplikací doředit
práškové
hlavně v lahvičkách
před aplikací je nutné jejich naředění
Obecné zásady pro přípravu léků
dle ordinace lékaře
příprava pomůcek (viz. výše) a hygienická
dezinfekce rukou
pečlivá kontrola s dokumentací, zda
připravujeme správný lék
V případě, že se lék musí naředit,
seznámíme se se způsobem ředění léku (např.
jakým roztokem lze ředit, jakým množstvím roztoku ředit)
chráníme se před transdermální i
aerosolovou kontaminací léky:
osobní ochranné pomůcky (nitrilové nebo latexové
rukavice, ústenka),
pracujeme nad savou podložkou (při rozlití léku
snižuje riziko dermální kontaminace),
pracujeme v laminárním boxu (chrání před
vdechováním léku)
dodržujeme zásady asepse
manipulujeme s odpadem dle standardu
nemocnice
Příprava léků z ampulí, lahviček, ředění a
mísení léků bude probráno při praktikách a v
další teoretické přípravě
Obecné zásady při parenterální
aplikaci léčiv
natáhneme lék dle ordinace lékaře nebo
připravíme přednaplněný injekční set
připravíme pomůcky k aplikaci
alkoholový dezinfekční čtvereček (popř.
tampon či čtvereček a dezinfekci)
emitní misku
dokumentaci pacienta
k intravenózní injekci navíc - Esmarchovo
škrtidlo nebo turniket
pečlivě zkontrolujeme, zda aplikujeme
správný lék správnému pacientovi (dokumentace,
přímo u pacienta kontrolou identifikačního štítku)
dezinfekce místa vpichu
dezinfekční čtvereček, popř. tampón nebo
čtvereček dostatečně navlhčený dezinfekčním
roztokem
vždy od místa vpichu směrem ven (třemi tahy nebo
krouživým pohybem)
během aplikace léku si čtvereček necháváme
mezi 3. a 4. prstem nedominantní ruky, popř. si
čtvereček odložíme např. na čistý tácek, na
kterém máme připravené pomůcky k aplikaci.
pacient při aplikaci léku musí sedět nebo
ležet
po aplikaci léku pacient alespoň 15 min pod
dozorem
likvidace pomůcek
dle standardu nemocnice
jehly do pevné nádoby k tomu určené
nikdy na ně nenasazujeme zpět ochranný
kryt.
o aplikaci léku provedeme záznam do
dokumentace

similar documents