René Van der Lecq

Report
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Partnerforum
19 maart 2013 - Brussel
Op weg naar een
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Toelichting Partnerforum
19 maart 2013 - Brussel
“Globaal traject
2012
2013
2014
GROENBOEK
WITBOEK
BELEIDSPLAN
Uitdagingen
volledig
Visie
eerste versie
Visie
volledig
Strategie
aanzet
Strategie
uitwerking
Strategie
compleet
Acties
enkele KT-acties
Acties
uitwerking
Acties
compleet programma
“Traject witboekfase
“Activiteiten sinds vorig Partnerforum
Werkgroepen witboek
• Bijeenkomsten 4 (januari) en 5 (februari)
Omkaderend overleg
• Debatavonden met lokale besturen
• Dialoog met strategische adviesraden
• Intergewestelijk Forum
• Overleg met economisch werkveld (i.s.m. AO)
• …
Besluitvorming
• Ambtelijk Forum (28 februari + 14 maart)
• Dagelijks Bestuur (7 maart)
Voorbereiding project “prioritair gebiedsgericht beleidskader
centraal Limburg”
“Output sinds vorig Partnerforum
Ruimtelijk inhoudelijke bouwstenen:
•
Doelen, mijlpalen, instrumenten voor verschillende
ruimtelijke beleidsstrategieën
•
Strategische ruimten
“Output sinds vorig Partnerforum
Instrumentele bouwstenen
•
Nota evolutie plansysteem (werkgroep instrumentarium)
•
Aanzet instrumentenmix per strategie (werkgroepen)
•
Overzicht instrumenten beleidsdomeinen (ambtelijk forum)
•
Feedback rol lokale besturen (debatavonden i.s.m. APL)
•
Feedback partners (vandaag)
→ In functie van inhoud juiste instrumentenmix bepalen
“Van bouwstenen naar consolidatie
“Van bouwstenen naar consolidatie
A Onderzoeksrapporten
B2 Beleidskader BRV
B2 Beleidskader BRV
D
D
D
C
B2 Beleidskader BRV
B2 beleidskader BRV
B1 Kernnota BRV
D
D
D
D
D
D Acties
F Monitoring- en evaluatierapporten
“Aanpak consolidatie
Besluitvorming:
•
Ruimte Vlaanderen: penhouder
•
Ambtelijk Forum: zo breed mogelijke consensus zoeken
•
Experten Forum: onafhankelijke reflectie
•
Strategisch Stuurcomité: tussentijdse besluitvorming
•
Vlaamse Regering: definitieve goedkeuring
“Aanpak consolidatie
Coproductie / overleg / onderzoek:
•
Inhoudelijke bouwstenen afronden (werkgroepen 18/4)
•
Specifieke onderwerpen uitdiepen (omkaderend overleg)
•
Voeling met maatschappelijk middenveld houden (SARO)
•
Wetenschappelijke basis verzekeren (externe ondersteuning)
•
Milieueffecten beoordelen (MER-deskundige)
•
Kwaliteit bewaken via onafhankelijke reflecties (EF)
“Aanpak consolidatie (timing)
Strategisch Stuurcomité (maart 2013):
• Evolutie plansysteem
Strategisch Stuurcomité (mei 2013):
• Beleidsconclusies maatschappelijk debat Groenboek
• Ruggengraat kerndocument BRV
• Overzicht 1e serie beleidskaders
Vlaamse Regering (najaar):
• Kerndocument BRV
• +/- 5 aanzetten beleidskaders
• Wijzigingen Vlaamse Codex RO (plansysteem)
• Korte termijnacties
“Programma
Voormiddag (09.30 – 12.30)
• Feedback vanuit het Expertenforum (Tom Coppens)
• Witboek: strategieën voor het kerndocument
• Presentatie en dialoog
Lunch (12.30 – 13.30)
Namiddag (13.30 – 15.30)
• Greater Helsinki Urban Region (Peter Ache)
• Presentatie, reflectie en dialoog
• Slotwoord
Receptie (15.30 - ...)
“Bedankt voor uw aandacht!
Ruimte Vlaanderen
René van der Lecq
Procesmanager ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’
[email protected]
+32 – (0)2 – 553.83.79

similar documents