Raziskovanje mojih poklicnih interesov

Report
Raziskovanje mojih poklicnih
interesov
Test študijskih interesov
• http://gimnazija.scv.si/index.php?option=com
_content&view=article&id=885%3Atesttudijskih-interesov&catid=81%3Akariernaorientacija&Itemid=100149&lang=sl
• Omogočite urejanje!
Zavod RS za zaposlovanje
• E-svetovanje
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/
• Center za informiranje in poklicno svetovanje
• http://www.mojaizbira.si/
Informativa Pomurje
• 15. 1. 2012 od 13. ure naprej
Individualno svetovanje
• [email protected]

similar documents