PowerPoint-presentatie

Report
•
•
•
•
•
•
•
•
OLVI Gent
BSO
+90% GOK-leerlingen
20 verschillende nationaliteiten
75% meisjes
Enkel 2de en 3de graad = adolescenten
Jaarlijkse grote in- en uitstroom
Type B
Onze school - beginsituatie
• Niet alle VOET’en even sterk uitgewerkt
• RSV (=Relationele & Seksuele vorming)
onvoldoende uitgewerkt:
- Jaarlijks bezoek tentoonstelling SENSOA
- Anticonceptie in de 3de graad
Type B
BSO
TSO
ASO
Ervaring met relaties en seks
Dus!
Informatiekanaal
Verantwoording keuze thema
RSV?
Relationele en seksuele vorming
- Verschillende discours
- Van voorlichting naar vorming
- Kennis  houding  vaardigheden
Relationele en seksuele vorming
Ben je mee ?
RSV
Multicultureel
- Intercultureel onderwijs
- Rol vd begeleider
Multiculturele setting
Ontstaan multilaterale organisaties
Verenigde Naties (VN)
Verdrag
Oorzaken WO II
Ricardo – int’l handel - welvaart
General Agreement on Tariffs & Trade (GATT)
Onderhandelingsrondes
Uruguay Ronde (1986-1994)
Uruguay Ronde (1986-1994)
Vragen HB p. 136
Artikel HB p. 136
1. Wederkerigheidsprincipe
2. Non-discriminatieprincipe
(in meest begunstigde natie clausule)
3. Nationale behandeling
3 principes WTO
WTO Secretariaat + geschillencommissie
Kritiek
“ Als de nieuwe
Doha-ronde van de
WTO mislukt, zal dit
een negatieve impact
hebben op de groei
van de
wereldeconomie.”
Actua

similar documents