Ontwikkelingsvoorsprong in het basisonderwijs

Report
K INDEREN
MET EEN
ONTWIKKELINGSVOORSPRONG
IN HET BASISONDERWIJS
Yvonne van der Zanden
Janneke Breedijk
Echa – Specialist in gifted education
Bibliotheek Oostland – Pijnacker
26 oktober 2011
F IJN
DAT U ER BENT !

Ouders met elkaar in contact brengen

De hoogbegaafde leerling…

Wanneer spreekt men van een
ontwikkelingsvoorsprong?

Janneke Breedijk: ervaring met
ontwikkelingsvoorsprong in het onderwijs

Rondom HB: vooroordelen – meningen – feiten

Reacties, vragen, opmerkingen
A LLE
KINDEREN IN HET ONDERWIJS
HEBBEN ZORG NODIG !
Dus ook
kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong!
N ORMAALVERDELING
INTELLIGENTIE …
VAN
O KÉ , IK HEB EEN …
MAAR …
D E ‘ HOOGBEGAAFDE ’
LEERLING
BESTAAT NIET !

hoge intelligentie (IQ hoger dan 130)

vroege ontwikkeling / ontwikkelingsvoorsprong

uitblinken in meerdere gebieden

goed leggen van (causale) verbanden

maken van grote denksprongen

voorkeur voor abstractie

brede of juist specifieke interesse/hoge motivatie/veel energie

creatief/origineel

perfectionistisch

apart gevoel voor humor

doorzettingsvermogen
ONTWIKKELINGSVOORSPRONG
1. Vertoont het kind bepaalde trekken die relatief zeldzaam zijn voor
zijn/haar leeftijd? Dat kan zowel een manier van redeneren zijn, een
houding die niet "bij zijn/haar leeftijd" hoort, een manier van omgaan
met anderen, bepaalde kennisvoorsprong en interesses...
2. Zijn er bepaalde 'sterke punten' (muzikaal talent, woordenschat en
taalgebruik, geavanceerd wiskundig inzicht) die het kind beduidend
vroeger bereikt?
M.a.w. je ziet de klasgenootjes bepaalde dingen
niet doen, en (veel) oudere kinderen wel.
3. Is er beduidend geavanceerd gedrag? Voorbeelden zijn: leren lezen
voor het op school geleerd wordt, leren optellen en aftrekken voor de
meeste kinderen leren tellen, opvallende handigheid in fijnemotorische
activiteiten bij het bouwen van gecompliceerde bouwsels met blokjes,
uitzonderlijk ruimtelijk inzicht, moeilijke puzzels (=met meer stukken) op
zeer jonge leeftijd in elkaar te steken, 'serieuze' vragen stellen over dood
en over God, grote taakspanning en concentratie bij bepaalde
uitdagende activiteiten, een "grote" houding tegenover
leeftijdsgenootjes, een sterke gerichtheid op de leerkracht, veel vragen
stellen, doorvragen over van alles, enz...
J ANNEKE B REEDIJK
ontwikkelingsvoorsprong in het onderwijs
H ET
RODE BLOKJE …
WAAROM ?...
È CHT
SCHRIJVEN …
DAT DOE JE IN GROEP
3!
R ONDOM
HB
Vooroordelen (hoog)begaafdheid
Feit of vooroordeel?
H EEFT
U NOG …
ONTWIKKELINGSVOORSPRONG IN
HET BASISONDERWIJS
Bedankt
en wel thuis!

similar documents