Strategidokument

Report
HANDLINGSPLAN 2013/14
RST:s styrelse fastställde vid sitt strategimöte
prioriterade områden för 2013/14
27 lokala hästägareföreningar i samverkan
http://www.travhastagare.se
MÅL: Förbättra den ekonomiska situationen för oss hästägare
Genom att:
• Aktivt arbeta med en kostnadsöversyn i samarbete med ST och representanter
för övriga BAS-organisationer
• Verka för transparens i kostnader från olika aktörer gentemot hästägarna genom bland
annat publicering i media
• Tillsammans med ST ta fram en riktprislista för olika förekommande kostnader
• Arbeta för att sänka tränarnas kringkostnader för att vi hästägare därigenom ska kunna få
lägre kostnader
• Propagera för användandet av branschavtalet mellan RST och TR
• Verka för att underleverantörers fakturor skall kunna redovisas via TDS
MÅL: Hästägaren som VIP-gäst
Genom att arbeta för:
• Fri entré på alla banor med undantag av vissa större tävlingsdagar
• Särskild markering av HÄSTÄGARE/VIP vid entréernas frikortsinsläpp
• Särskilda utrymmen för hästägare på alla banor
• Hederspris samt DVD till segrande hästägare i samtliga lopp
• Reserverade platser i restaurangen för gästande hästägare, speciellt vid V75
• Speciellt RST-kort för hästägare
• Mer fokus på hästägaren vid intervjutillfällen
• Mer uppmärksamhet av hästägarna genom t ex bordspratare med hästens namn när man
bokat bord i restaurangen
• SMS från banan med LYCKA TILL! När man har starthäst
• Publikvärdar på alla banor som skall serva såväl hästägare som övrig publik
27 lokala hästägareföreningar i samverkan
http://www.travhastagare.se
MÅL: Säkra och stärka vårt inflytande i svensk travsport
Genom att sträva efter:
• Representation i alla arbetsgrupper på ST
• Hästägarna i fokus i allt arbete på ST
• Högre representation i ST fullmäktige
• Hästägarrepresentant adjungerad i ST styrelse
• Lokal hästägarrepresentant adjungerad i varje sällskaps styrelse
• Regelbundna möten med ST:s styrelse i samband med vårt eget styrelsemöte
• Vår- och höstmöte med två representanter från respektive ST, ATG och RST
• Starkare samarbete med övriga BAS-organisationer
• Kontinuerliga möten med av ST utsedda Hästägaransvariga
• Bättre delaktighet i propositionskommitteérna
• Politikermöten såväl lokalt som centralt
MÅL: Bättre kommunikation och information
Genom att:
• RST ordförande skriver månatliga informationsbrev till föreningarna
• Bättre personlig kontakt med banorna
• Styrelseledamöterna lämnar en sammanfattning till sina kontaktbanor efter varje
styrelsemöte
• Styrelseledamöterna skriver om lokala företeelser på hemsidan
• Se till att datum för hästägardagar, arrangerade resor, lokala medlemsaktiviteter mm
publiceras på hemsidan
• Göra hemsidan mer aktiv, bland annat genom RRS-flöde med nyheter
• Ordförande samt kontaktperson besöker föreningar vid behov
• Framställa en informationsfolder om RST med utbytbar sida avseende kontaktuppgifter
• Göra nya annonser för publicering i travprogrammen
• Stödja de lokala föreningarna med medlemsrekrytering
27 lokala hästägareföreningar i samverkan
http://www.travhastagare.se
STYRELSENS KONTAKTUPPGIFTER VERSAMHETSÅRET 2013/14
Ordförande: Anders Holmqvist (Färjestad)
Tel: 070-208 03 41 Epost: [email protected]
Sekreterare: Maja Karlsson (Bollnäs)
Tel: 076-820 55 86 Epost: [email protected]
Ekonomiansvarig: Christer Häggström (Solvalla)
Tel: 070-318 97 40 Epost: [email protected]
Ledamöter:
Ulf Bergström (Jägersro)
Tel: 070-661 78 55 Epost: [email protected]
Berit Bjuhr (Mantorp)
Tel: 073-425 59 44 Epost: [email protected]
Curt-Olof Dahl (Kalmar)
Tel: 070-819 67 61 Epost: [email protected]
Mikael Melefors (Umåker)
Tel: 070-644 54 38 Epost: [email protected]
Berth Ottosson (Åby)
Tel: 070-562 50 37 Epost: [email protected]
Richard Smith (Bergsåker)
Tel: 070-321 37 12 Epost: [email protected]
Föreningens postadress:
RST Hästsportens Hus 161 89 STOCHOLM
Föreningens epost: [email protected]ästägare.se
27 lokala hästägareföreningar i samverkan
http://www.travhastagare.se

similar documents