Aine oleku muutumine_Lisette_7b

Report
Õppetükid 40 – 43
Loodusõpetus
Lisette Aro
• Sulamine on tahke aine
muutumine vedelaks.
• Tahkumine on vedela aine
muutumine tahkeks.
• Aine sulamisel kulub sama
palju energiat, kui aine
tahkumisel ära annab.
• Ainetel on kindel
sulamistemperatuur.
• Sulamisel või tahkumisel
muutub aine ruumala.
• Puhaste ainete
sulamistemp. :
• Alumiinium 660˚C
• Vesi
0˚C
• Kuld
1060˚C
• Raud
1540˚C
• Vask
1080˚C
• Elavhõbe
-39˚C
• Lämmastik -210˚C
• Vesinik
-260˚C
• 1. Miks on sulamiseks
vaja anda ainele
energiat?
• 2. Miks kulub sulamiseks
soojust?
• 3. Kas mittepuhastel
ainetel on kindel
sulamistemperatuur?
• Aurumine on vedeliku
üleminek gaasilisse
olekusse.
• Mida kõrgem on temp.˚ ,
seda kiiremini vedelik
aurub.
• Vedeliku aurumiseks
kulub energiat.
• Auru kondenseerumisel
vabaneb energia.
• Teatud temperatuuril,
mida nimetatakse
kastepunktiks, hakkab
õhust eralduma veeaur.
• Kastepunkt tähendab
temperatuuri, mille juures
jahtuv õhk muutub
niiskusest küllastunuks.
• 1. Mis on aurumine?
• 2. Mis on
kondenseerumine?
• 3. Miks tekib rohule
kaste?
• Sublimeerumiseks
nimetatakse tahke aine
aurumist. Seega jääb
vahele aine vedel olek.
• Härmatumisel on õhus
olevad vee molekulid
liitunud kristalliks,
kusjuures vedel olek on
vahele jäänud.
• Ainetel on kindel
keemistemperatuur.
• Keemisel toimub aurumine
kogu vedeliku ulatuses.
• 1. Mis on keemisel vees
olevates mullides?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ainete keemistemperatuur
Raud 3200˚C
Kuld
2947˚C
Vask
2540˚C
Alumiinium 2467˚C
Elavhõbe 357˚C
Vesi
100˚C
Hapnik -183˚C
Lämmastik -196˚C
•
•
•
•
•
•
Sulamisel muutub tahke aine vedelaks.
Tahkumine on sulamise pöördnähtus.
Aurumisel muutub vedel aine auruks.
Kondenseerumine on aurumise pöördnähtus.
Keemisel aurub aine kogu ulatuses.
Sublimeerumisel muutub tahke aine auruks, kusjuures
vedel olek jääb vahele.
• Härmatumisel muutub aur tahkeks, kusjuures vedel olek
jääb vahele.
• Loodusõpetus: Sissejuhatus füüsikasse ja keemiasse,
7.klass, autor: Enn Pärtel, 2010

similar documents