Ulla-Maija Aro

Report
Sijaisperheiden ja sijoitettujen
lasten kanssa tehtävä työ
Ulla-Maija Aro
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Hanke 2009 – 2014. Viola - väkivallasta vapaaksi ry & Pelastakaa Lapset ry
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Sijaisperheiden valmennus (PRIDE)
Parents’
Resource
for
Information
Develpoment
Education
voimavara
tieto
kehitys
koulutus
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Sijaisvanhemman 5 valmiutta (PRIDE)
1. Suojella ja hoivata lasta
2. Tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon hänen
kehitykselliset viiveensä
3. Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiin ja
muihin läheisiin.
4. Sitoutua lapseen tarvittaessa koko elämän ajaksi
5. Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa
(Arvioidaan yhdessä valmennuksen aikana)
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Lapsen sijoitusvaihe
• On erityisen tärkeä!
• Tutustuminen lapseen
• Tietojen (ymmärryksen) kokoaminen lapsen
elämästä ennen sijoitusta (sijaishuoltopaikka,
syntymävanhemmat, kunnan sosiaalityöntekijät,
asiakirjat)
• Sopiva sijaisperhe lapselle
• Yhteistyön rakentaminen (syntymävanhemmat,
sos.tt., sijaisvanhemmat)
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Kaikkia osapuolia tarvitaan
• Lapselle tukea ja apua vaikeisiin kokemuksiinsa.
• Sijaisvanhemmat ensiarvoisen tärkeitä auttajia lapsen
kannalta, heille tukea arkiauttamiseen – lapsi tuo tullessaan
kokemuksensa, väkivaltaisen käyttäytymisen mallin; kuinka
päästä siitä irti ja auttaa myös lapsi siitä irti?
• Entä jos tieto lapsen väkivaltakokemuksista/lapsen käytös
aktivoi omat muistot ja kokemukset?
• Lapsi tarvitsee oman vanhempansa luvan muistaa ja puhua
väkivalta- ja kaltoinkohtelukokemuksistaan, joten
• biologista vanhempaa tarvitaan mukaan.
• Ja sosiaalityöntekijällä on sekä tietoa lapsen tilanteesta että
vastuu tarvittavan tuen järjestämisestä.
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Lapsen kanssa
• Mukana sijaisvanhempi, lapsen ei tarvitse yksin
kertoa, muistella, kestää vaikeita muistoja
• Syntymävanhemmalta lupa puhumiseen, lapselle
tieto siitä, mitä tukea vanhempi itse saa
• Lapsilähtöiset menetelmät; piirtäminen, kortit,
nuket…
• Ammatillinen apu (theraplay, DDP…)
• Lasten ja nuorten ryhmät, rinnalla sijaisvanhempien
ryhmät
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Sijaisvanhemman kanssa
• Kuulemista ja keskustelua arjesta ja vanhempana
toimimisen tavoista
• Tietoa lapsen historiasta kerrataan sijoituksen aikana
• Arkiauttamisen keinoihin auttaminen (mm.
päivärytmi, iltarutiinit, rauhoittava kosketus, lapsen
kertomiset/käytös - tartu vihjeisiin – mahdollisuus
sanallistamiseen, vakauttava puhe, turvalliset
käytännöt: puhelut, tapaamiset)
• Ammatillinen apu (theraplay, DDP..)
• Keskustelua myös parisuhteesta ja jaksamisesta
• Vertaistuen mahdollisuudet
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa
Asenne lasta kohtaan
• Leikkisyys (ilo lapsesta ja lapsen kanssa)
• Hyväksyntä (Ilman ehtoja, vanhempi havaitsee
käyttäytymisen taustalla olevan lapsen ja
yksilön)
• Uteliaisuus (avoin suhtautuminen lapsen
sisäiseen maailmaan, arvostelematon ja
tuomitsematon)
• Empatia (kokemuksen jakaminen, saman
kokeminen, affektiivinen läsnäolo
Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

similar documents