Presentatie infoavonden

Report
Naar het secundair onderwijs
Infosessie
Programma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
De structuur van het onderwijs
De lessentabellen
Wat na het secundair onderwijs?
Overgangen van studierichtingen
Aanbod in onze scholen
Ligging van de scholen en infomomenten
1. De structuur van
het secundair onderwijs
Derde graad
7e specialisatiejaar 7e specialisatiejaar
7e specialisatiejaar
6e leerjaar ASO
6e leerjaar TSO
6e leerjaar KSO
6e leerjaar BSO
5e leerjaar ASO
5e leerjaar TSO
5e leerjaar KSO
5e leerjaar BSO
4e leerjaar ASO
4e leerjaar TSO
4e leerjaar KSO
4e leerjaar BSO
3e leerjaar ASO
3e leerjaar TSO
3e leerjaar KSO
3e leerjaar BSO
Tweede graad
Eerste graad
2e leerjaar
beroepsvoorbereidend leerjaar
1e leerjaar A
1e leerjaar B
Derde graad
7e specialisatiejaar 7e specialisatiejaar
7e specialisatiejaar
6e leerjaar ASO
6e leerjaar TSO
6e leerjaar KSO
6e leerjaar BSO
5e leerjaar ASO
5e leerjaar TSO
5e leerjaar KSO
5e leerjaar BSO
4e leerjaar ASO
4e leerjaar TSO
4e leerjaar KSO
4e leerjaar BSO
3e leerjaar ASO
3e leerjaar TSO
3e leerjaar KSO
3e leerjaar BSO
Tweede graad
Eerste graad
2e leerjaar
beroepsvoorbereidend leerjaar
1e leerjaar A
1e leerjaar B
Het eerste leerjaar A
• Gemeenschappelijke basisvorming (27 u)
• Keuzegedeelte (5 u)
• Overstap van Basisonderwijs naar Secundair
onderwijs met veel aandacht voor talen en
wiskunde
• Met nadruk op een gemeenschappelijke start
en aanpak om breed te kunnen kiezen tussen
de opties in het 2de leerjaar
Derde graad
7e specialisatiejaar 7e specialisatiejaar
7e specialisatiejaar
6e leerjaar ASO
6e leerjaar TSO
6e leerjaar KSO
6e leerjaar BSO
5e leerjaar ASO
5e leerjaar TSO
5e leerjaar KSO
5e leerjaar BSO
4e leerjaar ASO
4e leerjaar TSO
4e leerjaar KSO
4e leerjaar BSO
3e leerjaar ASO
3e leerjaar TSO
3e leerjaar KSO
3e leerjaar BSO
Tweede graad
Eerste graad
2e leerjaar
beroepsvoorbereidend leerjaar
1e leerjaar A
1e leerjaar B
Het eerste leerjaar B
• Als theorie minder aangewezen is
• Bij leerachterstand opgebouwd in basisonderwijs
• Gemeenschappelijke basisvorming (28 u)
• Keuzegedeelte (4 u)
• Praktisch
• Nadien naar beroepsvoorbereidend leerjaar of 1A
Derde graad
7e specialisatiejaar 7e specialisatiejaar
7e specialisatiejaar
6e leerjaar ASO
6e leerjaar TSO
6e leerjaar KSO
6e leerjaar BSO
5e leerjaar ASO
5e leerjaar TSO
5e leerjaar KSO
5e leerjaar BSO
4e leerjaar ASO
4e leerjaar TSO
4e leerjaar KSO
4e leerjaar BSO
3e leerjaar ASO
3e leerjaar TSO
3e leerjaar KSO
3e leerjaar BSO
Tweede graad
Eerste graad
2e leerjaar
beroepsvoorbereidend leerjaar
1e leerjaar A
1e leerjaar B
Het tweede leerjaar
• Logische voortzetting van 1A
• Gemeenschappelijke basisvorming (24 u)
• Basisopties (5 of 7 u)
 meer theoretisch gericht
 meer praktisch gericht
 aanleg en belangstelling nagaan in functie
van keuze studierichting 2e graad
• Keuzegedeelte (1 of 3 u): de school bepaalt
Derde graad
7e specialisatiejaar 7e specialisatiejaar
7e specialisatiejaar
6e leerjaar ASO
6e leerjaar TSO
6e leerjaar KSO
6e leerjaar BSO
5e leerjaar ASO
5e leerjaar TSO
5e leerjaar KSO
5e leerjaar BSO
4e leerjaar ASO
4e leerjaar TSO
4e leerjaar KSO
4e leerjaar BSO
3e leerjaar ASO
3e leerjaar TSO
3e leerjaar KSO
3e leerjaar BSO
Tweede graad
Eerste graad
2e leerjaar
beroepsvoorbereidend leerjaar
1e leerjaar A
1e leerjaar B
Beroepsvoorbereidend leerjaar
• Logische overstap uit 1B
• Gemeenschappelijke basisvorming: 17 u
• Beroepenvelden: 14u aangevuld met 1u
keuzegedeelte
 twee beroepenvelden van 7 u
of
 één beroepenveld van 14 u
• Kennismaking met aantal beroepen
• Voorbereiding keuze studierichting 2e graad
Derde graad
7e specialisatiejaar 7e specialisatiejaar
7e specialisatiejaar
6e leerjaar ASO
6e leerjaar TSO
6e leerjaar KSO
6e leerjaar BSO
5e leerjaar ASO
5e leerjaar TSO
5e leerjaar KSO
5e leerjaar BSO
4e leerjaar ASO
4e leerjaar TSO
4e leerjaar KSO
4e leerjaar BSO
3e leerjaar ASO
3e leerjaar TSO
3e leerjaar KSO
3e leerjaar BSO
Tweede graad
Eerste graad
2e leerjaar
beroepsvoorbereidend leerjaar
1e leerjaar A
1e leerjaar B
De tweede en derde graad
• Vier onderwijsvormen met een waaier van
studierichtingen: ASO-BSO-KSO-TSO
• Na 2de leerjaar alle mogelijkheden open
• Na beroepsvoorbereidend jaar: BSO
• Meeste studierichtingen starten in 2e graad
• Een aantal bijkomende studierichtingen in 3e graad
ASO ? TSO ? BSO?
Onderwijsvormen aangepast aan de wijze waarop
jongeren leren:
• Theoretische leerweg  ASO
• Theoretische en praktische leerweg TSO
• Praktische leerweg  BSO
ASO
algemeen secundair onderwijs
• Brede theoretische vorming, niet rechtstreeks
afgestemd op een beroep
• Hoofddoel: voorbereiden op hoger onderwijs
• Enkel algemene vakken
BSO
beroeps secundair onderwijs
• Vooral praktische beroepskennis
• Ruim aanbod aan studierichtingen met
algemene vakken geïntegreerd in PAV of MAVO
• Bereidt voor op uitvoerende beroepen, niet
bedoeld als voorbereiding op hoger onderwijs
• Mogelijkheid 7de jaar: diploma secundair
onderwijs
KSO
kunst secundair onderwijs
• Eigen: artistiek karakter
• Naast algemene vorming actief leren kunst
beoefenen
• Theorie over kunsttechnieken en praktische
kunstbeoefening
• Meer theoretische richtingen bereiden eerder
voor op hoger onderwijs
• Meer praktische richtingen bereiden voor op
een beroep
TSO
technisch secundair onderwijs
• Naast algemene vorming aandacht voor
technische en praktijkvakken
• Ruim aanbod aan studierichtingen
• Studierichtingen met meer algemene en
theoretisch-technische vakken bereiden eerder
voor op hoger onderwijs
• Studierichtingen met meer praktijk bereiden
eerder voor op een beroep
2. De lessentabellen
Eerste leerjaar A
Gemeenschappelijk:
Keuzegedeelte:
Totaal:
27 lesuren
+ 5 lesuren
32 lesuren
Eerste leerjaar A
Godsdienst
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Geschiedenis
Lichamelijke Opvoeding
Muzikale Opvoeding
Plastische Opvoeding
Techniek
Nederlands
Frans
Wiskunde
Totaal
2
2
2
1
2
1
2
2
5
4
4
27
Alle eerstejaars A gelijk?
• In principe:
• In praktijk:
JA
ja, MAAR
scholen richten keuzevakken in die
voorbereiden op de studierichtingen die de
school zelf aanbiedt in de 2e en 3e graad
 accentverschillen tussen ASO en TSO:
meer of minder abstracte vakken
Invulling 5 keuze-uren 1A
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
Model 6
Model 7
Model 8
Nederlands
1
1
1
-
-
-
-
-
Frans
2
1
2
2
1
-
-
-
Wiskunde
1
2
2
2
1
-
1
-
Klasuur / leren leren
/leefsleutels
1
1
-
1
1
1
-
-
2
2
Project /initiatieuren
Klassieke studiën
Scholen
-
-
-
-
-
2
4
5
SMC-B
SCI-S
SMC-S
MDI-B
ANI-W
ANI-W
SMC-S
MDI-B
MDI-B
SMC-B
VPC-S
Invulling 5 keuze-uren 1A
Voorbereidend op TSO
Handel
IW/ME
TW
ST
Nederlands
-
-
-
-
Frans
1
-
-
-
Wiskunde
1
1
2
-
Handel
2
-
-
-
Realisatietechnieken/ICT
-
3
-
-
ICT
-
-
1
1
Leefsleutels/ Leren Leren /
Expressie / Klasuur
1
1
2
2
Project
-
-
-
-
Sociale en technische vorming
-
-
-
2
Techniek/ Technologische
activiteiten
-
-
-
-
SCI-S
SJI-S
HHI-S
HHI-S
Scholen
Eerste leerjaar B
Gemeenschappelijk:
Keuzegedeelte:
Totaal:
28 lesuren
+ 4 lesuren
32 lesuren
Eerste leerjaar B
Godsdienst
2
Maatschappelijke vorming
3
Natuurwetenschappen
2
Lichamelijke Opvoeding
2
Muzikale Opvoeding
1
Plastische Opvoeding
3
Techniek
6
Nederlands
4
Frans
1
Wiskunde
4
Totaal
28
Invulling 4 keuze-uren 1B
Voorbereidend op 1A of BSO
Model 1
Model 2
Frans
1
1
-
1
Nederlands
-
-
-
1
Wiskunde
-
-
-
1
Techniek
2
1
3
-
Handvaardigheid
-
1
-
-
Leefsleutels / leren leren / klasuur
1
1
1
1
HHI-S
SCI-S
SJI-S
MDI-B
Scholen SG
Model 3 Model 4
Specifiek voor 1B
• Kleine klasgroepen van max 15 leerlingen
• Minstens 6 uur Techniek
• Maatschappelijke Vorming
geïntegreerde aanpak van geschiedenis en aardrijkskunde
• Zeer praktisch gericht:
 Wiskunde: geen definities, wel berekeningen
 Nederlands: geen zinsontledingen, wel foutloos
schrijven, correct taalgebruik
 Frans: vooral woordenschat
Wanneer een 1e leerjaar B ?
• Indien geen getuigschrift basisonderwijs
• Of moeilijk ondanks alle zorgen
• Uw kind is sterker in praktisch leren dan in
theoretisch leren
 Uw kind mag naar het 1e leerjaar B
2e leerjaar : basisopties
• Gemeenschappelijke basisvorming = 24 lesuren
• invulling afhankelijk van basisoptie = 8 lesuren
(+keuzegedeelte)
• Aanwezige basisopties in onze SG:
voorbereidend op
ASO
voorbereidend op
TSO
Grieks-Latijn
SMC-B en VPC-S
Latijn
MDI-B, SMC-B, SMC-S en VPC-S
Moderne wetenschappen
SMC-B , MDI-B
ANI-W , SCI-S en SMC-S
Handel
ANI-W , MDI-B en SCI-S
Industriële wetenschappen
SJI-S
Mechanica-elektriciteit
SJI-S
Sociale en technische vorming
HHI-S en MDI-B
Techniek-wetenschappen
HHI-S
2e jaar:
Beroepsvoorbereidend leerjaar
• gemeenschappelijke basisvorming
• afhankelijk van beroepenvelden
(+ keuzegedeelte)
17 lesuren
15 lesuren
Aanwezige combinaties beroepenvelden in onze SG:
(voorbereidend op)
BSO
Elektriciteit - metaal
SJI-S
Decoratie – Kantoor en verkoop
SCI-S
Kantoor en verkoop
Verzorging-voeding
HHI-S
Mode - Verzorging-voeding
MDI-B
3. En na het secundair
onderwijs?
Welke toekomst na ASO?
• Na 6de jaar – « DIPLOMA »
 Voorbereid om verder te studeren:
- Academische bachelor - master
- Professionele bachelor –
schakelprogramma – master
- Professionele bachelor
- Niet voorbereid voor de arbeidsmarkt
Welke toekomst na TSO?
• Na 6de jaar – « DIPLOMA »
 Voorbereid om verder te studeren:
- Se-n-Se (7de jaar)
- Professionele bachelor
- Academische bachelor
- Master (in een logische richting of na
schakeljaar)
 Voorbereid voor de arbeidsmarkt (o.m.
door stages)
Welke toekomst na BSO?
• Na 6de jaar – « GETUIGSCHRIFT »
• Na 7de jaar BSO – « DIPLOMA »
 Arbeidsmarkt
 Se-n-Se (secundair na secundair -7de
jaar)
 Professionele bachelor (in een logische
richting)
4. Overgangen van
studierichtingen
Overgangen van ASO naar TSO
• Voor alle TSO-afdelingen geldt:
 een positieve keuze
 zo vlug mogelijk de juiste studierichting
• Indien de leerling een meer praktische
denker is, moet men voor een TSO-richting
opteren
• De juiste keuze binnen TSO zorgt voor een
positieve motivatie en voorkomt
schoolmoeheid.
Misverstanden:
• We zijn niet goed in wiskunde en wetenschappen
 we gaan naar TSO:
 de overgang naar Industriële wetenschappen en
Techniek -wetenschappen is niet mogelijk wegens te
zwak voor wiskunde.
• We zijn niet goed in talen
we gaan naar TSO:
 de overgang naar Secretariaat-talen en Handel is niet
aangewezen omwille van de talen.
Overgangen van TSO naar BSO
• Voor alle afdelingen geldt:
 een positieve keuze
 zo vlug mogelijk de juiste studierichting
• Indien de leerling een echt praktische denker
is, moet men voor een BSO-richting opteren
6. Ligging van onze scholen
Overzicht van studiemogelijkheden
in onze scholen
AnnuntiaInstituut
Wijnegem
Economie - moderne talen
●
Economie - wiskunde
●
H. Hart
van Mariainstituut
's -Gravenwezel
Mater DeiInstituut
Brasschaat
SintCordulainstituut
Schoten
●
●
SintJozef
instituut
Schoten
SintMichiels
college
Brasschaa
t
SintMichiels
college
Schoten
●
●
●
●
●
Grieks - Latijn
●
Grieks – moderne talen
A
S
O
Vita e
PaxColleg
Schote
●
Grieks - wetenschappen
●
●
Grieks - wiskunde
●
●
Humane wetenschappen
●
●
●
Latijn - moderne talen
●
Latijn - wetenschappen
Latijn - wiskunde
Moderne talenwetenschappen
●
Moderne talen - wiskunde
●
Wetenschappen wiskunde
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Annuntiainstituut
H. Hart van
Maria-instituut
Mater DeiInstituut
Wijnegem
's-Gravenwezel
Brasschaat
Drukvoorbereiding
SintCordulainstituut
SintJozefInstituut
SintMichiels
College
SintMichiels
College
Vita et
PaxCollege
Schoten
Schoten
Brasschaat
Schoten
Schoten
●
Elektrische installaties
Gemeenschapsrestauratie
●
Grootkeuken
●
Kantoor
●
Kantooradministratie en
gegevensbeheer
●
Kinderzorg
BSO
●
●
Lassen - constructie
●
Moderealisatie en -verkoop
●
Mode - verkoop
●
Thuis- en bejaardenzorg
●
Verkoop
Verzorging
Winkelbeheer en etalage
●
●
●
Annuntiainstituut
H. Hart van
Maria-instituut
Wijnegem
's-Gravenwezel
Mater
DeiInstituut
Brasschaat
Boekhouden - informatica
SintSintCordula
Jozef
-instituut Instituut
Schoten
●
Elektriciteit – elektronica
●
Elektrische installatietechnieken
●
Elektromechanica
Handel
●
●
●
●
Industriële wetenschappen
TSO
●
Informaticabeheer
●
Mechanische
vormgevingstechnieken
●
Multimedia
Secretariaat - talen
Sociale en technische
wetenschappen
Techniek – wetenschappen
Schoten
●
●
●
●
●
●
SintMichiels
college
SintMichiels
College
C
Brasschaat
Schoten
S
V
Extra informatie
Annuntia-Instituut Wijnegem
Infodag: zaterdag 26 april 2014 om 10.00 uur
H. Hart van Maria-instituut ‘s Gravenwezel
Informatie leerlingen 6de leerjaar: za. 15 maart 2014 om 10 u.
Infoavond: maandag 28 april 2014 om 19 uur
Infomoment: vrijdag 27 juni 2014 om 13.30 uur
Mater Dei-Instituut Brasschaat
Kijkdag: zaterdag 26 april 2014 van 14 tot 17 uur
Sint-Cordula-instituut Schoten
Infoavond maandag 10 maart 2014 om 19.30 uur voor 1ste
graad en om 20 uur voor 2de en 3de graad.
Kijkdag: vrijdag 14 maart 2014 van 15 tot 20 uur
Extra informatie
Sint-Jozefinstituut Schoten
Infoavond op dinsdag 25 maart 2014 om 20 uur
Opendeurdag: zondag 25 mei 2014 van 11 tot 17 uur
Sint-Michielscollege Brasschaat
Infoavond op dinsdag 11 maart 2014 om 20 uur
Kennismakingsdag: zaterdag 15 maart 2014 van 14 tot 17 uur
Openschooldag: zaterdag 10 mei 2014 van 14 tot 17.30 uur
Sint-Michielscollege Schoten
Infoavond op dinsdag 18 maart 2014 om 19 uur
Vita et pax-College Schoten
Infoavond: woensdag 26 februari 2014 en dinsdag 11 maart
2014 van 19 tot 21 uur
Inschrijvingen
• Ten vroegste vanaf 1 maart
• Broers en zussen krijgen voorrang
• Belangrijk:
 BaSo-fiche vanuit de basisschool
 Tijd voor een goed intakegesprek
• Zie websites van de scholen
Alle info op
www.sgvoorkempen.be

similar documents