PowerPoint-presentatie

Report
Inspiratie voor je lessen optica
LUCON – KU Leuven
17 oktober 2012
Nieuwe leerplannen GO! fysica/natwet
Nieuw nr.
2012/004
Oud nr.
2006/021
Naam
AV Fysica – ASO – 2/2
2012/005
2007/029
AV Fysica – ASO – 1/1
2012/020
2009/008
AV Fysica – TSO/KSO – 1/1
2012/029
2006/156
AV Fysica – TSO – 1/2 – Industriële. wet
2012/028
2004/025
AV Fysica – TSO – 4/4 – Tech. wet
2012/030
2007/025
TV Toegepaste fysica – TSO – 1/1 – Sociaal technische wet
2012/027
2002/084
TV Toegepaste fysica – TSO – 1/1 – Biotechnische. wet
2012/026
2000/024
TV Toegepaste fysica – TSO – 2/2 – Techniek wet
2012/062
2002/021
AV Natuurwetenschappen – KSO/TSO – 1/1
2012/061
2004/012
AV Natuurwetenschappen – KSO/TSO – 2/2
2012/013
2002/362
TV Toegepaste natuurwetenschappen- BSO2
2012/041
94040
TV Toegepaste natuurwetenschappen- BSO3
Eindtermen - leerplan
• Eindtermen – tweede graad ASO
– Gemeenschappelijke eindtermen wetenschappen
• Wetenschappelijke vaardigheden
• Wetenschap en samenleving
– Vakgebonden eindtermen fysica
• Leerplan
– Algemene doelstellingen
• Wetenschappelijke vaardigheden
• Wetenschappen en samenleving
–
–
–
–
–
–
Leerplandoelstellingen – planning
Leerlijnen
Wenken leerlingenproeven
Wenken bij de informatieopdracht
Wenken bij de probleemoplossende vaardigheden
Evaluatie
Algemene doelstellingen - AD
Algemene doelstellingen - AD
Algemene doelstellingen
Leerplan fysica ASO – 1/1
Leerplan fysica ASO – 2/2
Leerplan ASO – 2 lestijden/week
Leerplan ASO – 2 lestijden/week
Algemene doelstellingen
Besluit, evaluatie en rapportering
Algemene doelstellingen
Leerplan fysica ASO – 1/1 en 2/2
Leerplan fysica – tweede graad ASO
Leerplan fysica – tweede graad ASO
Inhoudelijke leerlijn
Probleemoplossende vaardigheid
Virtuele klas fysica - uploadzone
Sjabloon toetsvraag
Sjabloon toetsvraag
VFO - 30 januari 2013
Wat doet een spiegel?
A.Boven en onder omwisselen.
B.Voor en achter omwisselen.
C.Links en rechts omwisselen.

similar documents