inova çalıştay sunumu Mahmut KİPER

Report
Mahmut Kiper
TTGV Başuzman
5 Nisan 2011
CerModern-Ankara
Gündem
1- Açılış Konuşması-İlk Gün için Genel
Değerlendirme
2- Grup Çalışması -I
- Değer Zinciri Analizi Grubu
- Aktörler Analizi Grubu
- İşbirliği Türleri/Mekanizmaları Grubu
- Çalışma Grupları Önerileri Grubu
3- Yemek Arası
Gündem
4- Grup Çalışması II- İNOVA Yürütme ve Sürdürülebilirlik
Mekanizmalarının Oluşturulması
KURUCULAR
KURULU
DESTEKLEYİCİ
KURUM VE KURULUŞLAR
KURUCU
GENEL SEKRETERYA
Gündem
5- Grup Çalışması IIIÇalışma Grupları Teşkili
Açılış Konuşması
Sn. Gülnaz Karaosmanoğlu
OSTİM Vakfı Genel Sekreteri
Grup Çalışması -I
- Değer Zinciri Analizi Grubu (1)
- Aktörler Analizi Grubu (2)
- İşbirliği Türleri/Mekanizmaları Grubu (3)
- Çalışma Grupları Önerileri Grubu (4)
4- Grup Çalışması II- İNOVA Yürütme ve Sürdürülebilirlik
Mekanizmalarının Oluşturulması
KURUCULAR KURULU
•Kurucu Çalıştaya aktif katılım gösteren,
Sektörle doğrudan ilgili değer zinciri içindeki
tüm kurumların temsilcilerinden oluşur.
•Bir çeşit genel kurul gibi çalışır.
•Kurucu Genel Sekreterya çalışmalarını Kurucular
Kurulu’na sunarak karara çevirir.
4- İNOVA Yürütme ve Sürdürülebilirlik Mekanizmalarının Oluşturulması
KURUCU GENEL SEKRETERYA
•“6 ay içinde ‘İnova Çalıştayı’ gerçekleştirmek
•Platform için Yönerge, Çalışma Kurulları Esasları vb. kritik taslak
dokümanları hazırlayarak, Genel Kurul’a sunmak,
•Çalışma Gruplarının çalışmaları için gerekli çabaları göstermek,
•Tanıtım ve diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
•Çalışmanın ilerleyebilmesi için ilgili fonlar için proje hazırlamak
ve başvurmak
•1 yıl içinde hazırlıklar tamamlanmış şekilde Genel Kurul’u
gerçekleştirmek.”
Üzere değer zincirine ait grupların kendi
içinden seçeceği temsilcilerden oluşur.
4- İNOVA Yürütme ve Sürdürülebilirlik Mekanizmalarının
Oluşturulması
KURUCU GENEL SEKRETERLİK
•İl Sağlık Müdürlüğü,ASO,OSTİM,SEİS,GATA, Ankara
Üniversitesi ,Hacettepe Üniversitesi, Fatih
Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent
Üniversitesi, Hacettepe Teknokent, ODTÜ Teknokent,
Ankara Üniv. Teknokent, Gazi Üniv. Teknokent,Bilkent
Cyberpark, Özel hastaneler Platformu, TTGV
Kurucu Genel Sekreterliğin Başkanlığını yapacak olan kurum
sekreterlik üyelerince seçilir.
Kurucu Genel Sekreterliğin İlk toplantısı OSTİM
Medikal Sanayi Kümelenmesi
Koordinasyonunda yapılacak olup, seçiminin
ardından toplantılar Kurucu Genel Sekreterliği
yürüten kurum tarafından organize edilecektir.
4- İNOVA Yürütme ve Sürdürülebilirlik Mekanizmalarının
Oluşturulması
DESTEKLEYİCİ KURUM VE KURULUŞLAR
Misyonları İtibarıyla tüm sektörlere destek veren
İNOVANKARA amaçlarıyla ilgili
kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileridir.
Bir çeşit Danışma Kurulu niteliğinde olup gündeme
göre Kurucu Genel Sekreterya çalışmalarına davet
edilirler.
DPT, KOSGEB,TÜBİTAK,TSE, TÜRKAK,TTGV,TPE,ABGS vb.
Gündem
5- İlk Aşama Çalışma Gruplarının Teşkili
Grup Çalışması-III
• Katılmak istenilen Grup panosuna isminizi yazın.
• Pano başında kısa bir toplantıda tanışma ve Pano
altına ilk Grup toplantısı yeri ve Grupla ilk aşama
iletişim için isim ve iletişim bilgilerini
yazın.
Gündem
6- Son Bir Katkı
Dağıtılan formlardaki sorularla ilgili görüşlerin
paylaşılması ve çıkarken ilgililere bırakılması.
TEŞEKKÜRLER………

similar documents