A. Armonienė, Gabių vaikų klubas

Report
Respublikinė konferencija
„MŪSŲ GABIEJI:
Gabių mokinių klubas (GMK)“
Gabių mokinių ugdymo veiklos įgyvendinimas
Alina Armonienė
2014-02-18
Gabių mokinių ugdymo situacija
• Gabių ir talentingų
vaikų ugdymo programa
(patvirtinta LR švietimo
ir mokslo ministro 2009
m. sausio 19 d. įsakymu
• 2013 m. kovo 13 d.
nutarimu dar tik
rengiama priemonė
Parengti ir patvirtinti
gabių ir talentingų
vaikų paieškos,
atpažinimo sistemos
sukūrimo ir mokyklų
šiems vaikams
prieinamumo didinimo
veiksmų planą“
Turinys
• GMK priešistorė
• GMK nuostatai (tikslas, principai,
valdymas, atributika, dokumentai)
• GMK susikūrimas
• GMK partneriai
• GMK stipriosios ir tobulintinos pusės
narystė,
struktūra,
Dažniausiai kylantys klausimai
• Ką vadiname Gabiais
vaikais?
• Kaip įsivaizduojate darbą
su gabiais vaikais?
Tai vaikai, kuriems būdingas
didesnis intelektinis ir
psichomotorinis jaudrumas,
turtingesnė jausminė
patirtis, vaizduotės srities
bei emocinis jaudrumas,
polinkis į perfekcionizmą ir
kt.
Darbas su gabiais vaikais –
tai partnerystė tarp
mokinių, jų tėvų, mokytojų,
visos mokyklos
bendruomenės, nes norint
pasiekti norimą rezultatą
reikia veikti ir dirbti kartu.
Kas tas GMK?
Tai vieta, kur gabūs mokiniai renkasi savo noru
ir aktyviai dalyvauja klubo veiklose: įvairiuose
susitikimuose su įžymiais žmonėmis,
seminaruose, praktikumuose, organizuojamose
išvykose, šventėse ir kt.
GMK priešistorė
• Gabių mokinių ugdymo galimybės – prioritetinė sritis Vilniaus
Gabijos gimnazijoje.
• Gabių mokinių ugdymo darbo grupė (nuo 2007 m.).
• Gabių mokinių strategijos įgyvendinimo priemonių ir veiklos
planas.
• GMK įkūrimo poreikis.
GMK nuostatai
(Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2009-11-24 įsakymas Nr.V-44):
•
•
Tikslas – vienyti šio klubo narius,
aktyvinti
jų
bendradarbiavimą siekiant mokslo kokybės, pažangos,
novatoriškų sprendimų.
Narystė – Vilniaus Gabijos gimnazijos gabūs mokiniai,
susipažinę su klubo nuostatais ir pareiškę norą dalyvauti
klubo veikloje. Narystė klube yra savanoriška. Šiais metais
aktyviai dalyvauja 31 gabus mokinys (1- 8 klasių). Klubo
nariai – ne vien akademinei sričiai gabūs vaikai, bet ir
turintys meninių gabumų.
GMK nuostatai (tęsinys)
(Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 2009-11-24 įsakymas Nr.V-44):
•
•
•
•
•
GMK narių teisės ir pareigos
GMK koordinavimas
GMK vadovauja prezidentas ir viceprezidentas (1 metų
kadencija)
GMK atributika (ženkliukai, spaudas, vardinės kortelės)
GMK dokumentai: Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa
(2009-01-19, Nr. ISAK-105), Vilniaus Gabijos gimnazijos Gabių mokinių
ugdymo darbo grupės metų veiklos programos įgyvendinimo priemonių
planas (2011-2012 m.m.), Vilniaus Gabijos gimnazijos gabių ir
talentingų mokinių klubo nuostatai (2009-11-24, Nr. V-44) ir kt.
Mūsų veikla
• Klubo veikla orientuota į aktualiausių
klausimų, susijusių su integracija į Europos ir
pasaulio mokslo erdvę, svarstymu, analize,
savo nuomonės išsakymą aktualiais mokslo ir
kitais klausimais.
• Klubas savo veikloje vadovaujasi
demokratiškumo, pilietiškumo, akademinės
laisvės, pagarbos, pažiūrų ir nuomonių
įvairovės principais.
GMK partneriai
• Vilniaus Gabijos gimnazija
• Vaikų ir jaunimo klubas „Jaunystė“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vilniaus pedagoginė ir psichologinė tarnyba (VPPT)
Vilniaus kino centras „Skalvija“ bei „Pasaka“
Vilniaus universitetas, Jidiš institutas
European Leadership Institute (ELI)
Lietuvos edukologijos universitetas (LEU)
Gabiųjų ugdymo centras (GUC)
Molėtų astronomijos observatorija (MAO)
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT)
,,Dialogas“, „Švietimo naujienos“
GMK stipriosios ir tobulintinos
pusės
• Inovatyvi mokinių ugdymo
forma
• GMK narių iniciatyvos
skatinimas
• Galimybė patenkinti
pažintinius, socialinius ir
psichologinius poreikius
• GMK narių atsakomybės
paskirstymas
• Galimybė surasti
bendraminčių iš skirtingų
klasių kategorijų
• (1–8 klasės)
• GMK rėmėjų paieška
• GMK bendradarbiavimas su
kitomis mokyklomis
GMK akimirkos
Nepamirškime, kad Gabūs mokiniai yra
ypatingi. Tik reikia juos laiku pastebėti,
sudaryti jiems sąlygas atsiskleisti, lavintis. Juk
daug svarbiau matyti ne tai, kas miglotai
dūluoja praeity, bet tai, kas ryškėja mums prieš
akis. (T.Carlyle)
Sėkmės ugdant gabiuosius!

similar documents