prezentace VI

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_SlL206
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Mgr. Vendula Salášková
Období tvorby VM
Říjen 2012
Ročník
kvinta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Isopolykyseliny, thiokyseliny, halogenokyseliny a
amidokyseliny, peroxokyseliny - pravidla pro tvorbu
vzorců a názvů daných kyselin, příklady k procvičování.
Přehled citací a odkazů:
MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. 3. oprav.vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1998, 240 s. ISBN 80-718-2055-5.
ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vyd.
Olomouc: Fin, 1996, 262 s. ISBN 80-718-2003-2.
EU OP VK
Isopolykyseliny, thiokyseliny,
halogenokyseliny a amidokyseliny,
peroxokyseliny
 Obsahují
více atomů centrálních prvků v
molekule.
 Počet centrálních atomů vyjádříme
předponou – např. kyselina disírová, … .
 Vzorce a názvy tvoříme stejným způsobem
jako u kyslíkatých kyselin.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
k. pentahydrogentrifosforečná a)
k. hexahydrogendikřemičitá b)
k. dichromová
c)
H2S3O10
d)
H6P4O13
e)
H2Cr4O13
f)
H5P3O10
H6Si2O7
H2Cr2O7
k. trisírová
k. hexahydrogentetrafosforečná
k. tetrachromová
 Thiokyseliny
mají v molekule nahrazen jeden
nebo více atomů kyslíku atomem síry.
 V názvu kyseliny tuto náhradu vyjádříme
předponou thio-, dithio-, trithio-,… .
 Stejným způsobem mohou být nahrazeny
atomy kyslíku selenem (seleno-) nebo
tellurem (telluro-).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
H3PO2S2
H3AsS3
H2CS3
H2CO2S
K. thiosiřičitá
K. dithiouhličitá
K. tetrathiomolybdenová
K. tetrathioarseničná
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
K. trihydrogendithiofosforečná
K. trithioarsenitá
K. trithiouhličitá
K. thiouhličitá
H2SO2S
H2COS2
H2MoS4
H3AsS4
V
molekulách vícesytných kyselin lze také
nahradit jednu nebo více –OH skupin
halogenem nebo –NH2 skupinou
(amidoskupinou).
 V názvu se tato náhrada vyjadřuje
předponou: např. chloro-, bromo-, amido-, …
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
HPO2F2
H2PO3Br
HAsO2(NH2)2
H2AsO3NH2
k. fluorosírová
k. chlorofosforečná
k. diamidofosforečná
k. amidoselenová
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
k. difluorofosforečná
k. bromofosforečná
k. diamidoarseničná
k. amidoarseničná
HSO3F
H2PO3Cl
HPO2(NH2)2
HSeO3NH2
 Obsahují
v molekule skupinu peroxo, která
nahrazuje kyslík.
 Dva kyslíky jsou v oxidačním stupni –I.
 H2SO4 – kyselina sírová
 H2SO5 – kyselina peroxosírová
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
k. trichromová
k. dithiofosforečná
k. hexachloroplatičitá
k. peroxotrihydrogenboritá
H2S2O8
H2Cr2O8
HSO3Cl
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
H2Cr3O10
H3PO2S2
H2PtCl6
H3BO4
K. peroxodisírová
K. peroxodichromová
K. chlorosírová

similar documents