2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Meslek Yüksekokulu Oryantasyon

Report
ÇANKIRI KARATEKİN
ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULUNA
HOŞGELDİNİZ
MESLEK YÜKSEKOKULU
1976 DAN GÜNÜMÜZE UZANAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
Çankırı –2013
KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Meslek Yüksekokulumuz;
 Sayıları 700’lere doğru hızla ilerleyen Meslek
Yüksekokulları arasında geçmiş dönemlerde
sağlanan imkanları (YÖK-Endüstriyel Eğitim Projesi
ve diğer projeler - katkılar) tüm akademik ve idari
personelin işbirliği ile en ETKİN VE VERİMLİ şekilde
kullanmıştır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu bugün Türkiye'nin örnek ve en gelişmiş
Meslek Yüksekokullarından birisidir.
 Gelecek yıllarda da Mesleki ve Teknik Eğitim
alanında öncülüğünü yeni projeler ve uygulamalar
ile sürdürmeyi, geçmiş yıllardaki ulusal ve uluslar
arası ilişkilerini artırarak geliştirmeyi
hedeflemektedir.
KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER
KURULUŞ : 1976 (M.E.B.)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NE DEVİR: 1982
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİNE DEVİR: 2007
EĞİTİM-ÖĞRETİM TECRÜBESİ: 37 YIL
YÖK-DB ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJELERİ:
1984-1997 (6 Milyon $)
 YÖNETİMİ GELİŞTİRME
 EĞİTİM PROGRAMLARINI GELİŞTİRME
 ÖĞRETİM ELEMANLARINI GELİŞTİRME
 DONANIMI GELİŞTİRME
 FİZİKİ KAPASİTEYİ GELİŞTİRME
YÜKSEK ÖĞRETİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
ÜNİVERSİTE
ÜNİVERSİTE: BİLİMSEL ÖZERKLİĞE VE
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE SAHİP YÜKSEK
DÜZEYDE EĞİTİM-ÖĞRETİM, BİLİMSEL
ARAŞTIRMA, YAYIN VE DANIŞMANLIK YAPAN
; FAKÜLTE, ENSTİTÜ, YÜKSEKOKUL VE
BENZERİ KURULUŞ VE BİRİMLERDEN
OLUŞAN BİR YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMUDUR.
(2547 SAYILI YÖK KANUNU MD.3)
YÜKSEK ÖĞRETİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
REKTÖR
ÜNİVERSİTE KURULLARINA BAŞKANLIK
EDEN,YÜKSEKÖĞRETİM ÜST
KURULUŞLARININ KARARLARINI
UYGULAYAN, ÜNİVERSİTE KURULLARININ
ÖNERİLERİNİ İNCELEYEREK KARARA
BAĞLAYAN, ÜNİVERSİTEYE BAĞLI
KURULUŞLAR ARASINDA DÜZENLİ
ÇALIŞMAYI SAĞLAYAN KİŞİDİR.
ÇANKIRI KARATEKİN
ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ
Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
YÜKSEK ÖĞRETİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
MESLEK YÜKSEKOKULU NEDİR?
MESLEK YÜKSEKOKULU: BELİRLİ
MESLEKLERE YÖNELİK ARA İNSAN GÜCÜ
YETİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN DÖRT
YARIYILLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM
SÜRDÜREN BİR YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMUDUR.
YÜKSEK ÖĞRETİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
YÜKSEKOKULUN VE BAĞLI BİRİMLERİN
ÖĞRENİM KAPASİTESİNİN RASYONEL BİR
ŞEKİLDE KULLANMASINDA VE
GELİŞTİRİLMESİNDE, GEREKTİĞİ ZAMAN
GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMASINI,
ÖĞRENCİLERE GEREKLİ SOSYAL HİZMETLERİN
SAĞLANMASINI, EĞİTİM-ÖĞRETİM, BİLİMSEL
ARAŞTIRMA VE YAYIN FAALİYETLERİNİN
DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ
SAĞLAMAKLA GÖREVLİ KİŞİDİR.
Meslek Yüksekokulu Müdürü
ve Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ
YÖNETİM
 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
PROF. DR. RIZA GÜRBÜZ
 MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞR.GÖR. KEMAL ŞENTÜRK
 MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞR. GÖR. HASAN DAĞLAR
 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
YAKUP TAŞALAN
ÖNLİSANS NE DEMEKTİR?
ÖNLİSANS: ORTAÖĞRETİME DAYALI,
EN AZ DÖRT YARIYILLIK BİR
PROGRAMI KAPSAYAN ARA İNSAN
GÜCÜ YETİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN
VEYA LİSANS ÖĞRENİMİNİN İLK
KADEMESİNİ TEŞKİL EDEN BİR
YÜKSEK ÖĞRETİMDİR.
BÖLÜM NE DEMEKTİR?
BÖLÜM:
AMAÇ, KAPSAM VE NİTELİK YÖNÜNDEN BİR BÜTÜN
TEŞKİL EDEN, BİR BİRİNİ TAMAMLAYAN VEYA
BİRBİRİNE YAKIN ANABİLİM VE ANASANAT
DALLARINDAN OLUŞAN; FAKÜLTELERİN VE
YÜKSEKOKULLARIN EĞİTİM-ÖĞRETİM, BİLİMSEL
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİDİR.
ÖĞRETİM TÜRLERİ
Birinci (2 Yıl / Önlisans)
İkinci (2 Yıl / Önlisans)
Sertifika
Hizmetiçi
Uzaktan Eğitim
STAJ DÖNEMİ
Staj Bilgilendirme
Staj Başlama Ve Bitiş Tarihleri
ÖĞRENCİLERİMİZ 30 İŞ GÜNÜ YAPACAKLARDIR.
DERS ALMA VE BIRAKMA KOŞULLARI
— ÖNLİSANS/LİSANS
PROGRAMLARINDAKİ DERSLER ZORUNLU
VE SEÇMELİ DERSLERDEN OLUŞUR.
ÖĞRENCİ YARIYIL BAŞINDA
PROGRAMINDAKİ ÖNCELİKLE ZORUNLU
DERSLERİ ALMAK ZORUNDADIR. ZORUNLU
DDERSLERİNDEN BAŞARILI OLAN, STAJINI
YAPAN VE 120 AKTS Yİ TAMAMLAYAN
ÖĞRENCİ MEZUN OLUP, DİPLOMA ALMAYA
HAK KAZANIR.
İNTERAKTİF KAYIT
https://ubis.karatekin.edu.tr/
ARA SINAV :
HER DERS İÇİN EN AZ BİR ARA SINAV YAPILMAK
KOŞULUYLA ARA SINAVLARIN SAYI, KAPSAM,
BİÇİM VE DEĞERLENDİRME ÖZELLİKLERİ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL KURULU KARARI İLE
BELİRLENİR.
ARA SINAV AĞIRLIĞININ %40’IN ÜZERİNDE
BELİRLENDİĞİ DURUMLARDA EN AZ İKİ ARA
SINAV YAPILIR. DERS İÇERİSİNDE YAPILAN ÖDEV,
PROJE VE BENZERİ ÇALIŞMALAR BİR ARA SINAV
YERİNE KULLANILABİLİR.
YARIYIL SONU/YIL SONU SINAVI :
BİR DERSİN YARIYIL SONU/YIL SONU SINAVI O
DERSİN TAMAMLANDIĞI YARIYIL SONUNDA/YIL
SONUNDA FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL KURULLARI
TARAFINDAN İLAN EDİLEN YER VE
ZAMANLARDA YAPILIR. DERSLERİN YARIYIL
SONU/YIL SONU SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN;
1. KAYIT YENİLEMİŞ OLMAK,
2. TEORİK DERSLERİN EN AZ % 70’İNE DEVAM
ETMEK,
3. UYGULAMALI OLAN DERSLERDE,
UYGULAMALARIN EN AZ % 80’İNE KATILMAK,
4. UYGULAMALARDA BAŞARILI OLMAK GEREKİR.
DERS BAŞARI NOTU
ARA SINAV % 40 + YARIYIL SONU SINAVI %60
HARF NOTLARININ, 100 (YÜZ) PUAN ÜZERİNDEN KARŞILIKLARI VE
KATSAYILARI AŞAĞIDAKİ TABLODA VERİLMİŞTİR.
PUANLAR
NOTLAR
KATSAYILAR
90-100
AA
4,0
85-89
BA
3,5
80-84
BB
3,0
75-79
CB
2,5
70-74
CC
2,0
65-69
DC
1,5
60-64
DD
1,0
50-59
FD
0,5
49 ve aşağısı
FF
0,0
AKADEMİK BAŞARI NOT ORTALAMALARI
ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI NOT ORTALAMALARI
FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARDA YARIYIL SONUNDA ÖĞRENCİ
İŞLERİ BÜROSU TARAFINDAN HESAPLANIR.
DERS TEKRARI
DERSLERDEN BAŞARISIZ SAYILAN ÖĞRENCİLER,
HERHANGİ BİR DERSTEN (FD) VE (FF) NOTU ALAN YA
DA DERSİ ALMASI GEREKEN YARIYILDA ALAMAYAN
ÖĞRENCİLER, ÖNCELİKLE ZORUNLU DERSLERİ
TEKRAR VERİLDİĞİ İLK YARIYILDA ALMAK
ZORUNDADIRLAR.
YATAY GEÇİŞ
YATAY GEÇİŞLER “YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI ARASINDA ÖNLİSANS VE
LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” ESAS
ALINARAK İLGİLİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
YÖNETİM KURULUNCA DÜZENLENİR.
DİKEY GEÇİŞ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE
AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS
PROGRAMLARINDAN MEZUN OLANLARIN,
BİTİRDİKLERİ PROGRAMLARIN DEVAMI
NİTELİĞİNDEKİ LİSANS PROGRAMLARINA
DİKEY GEÇİŞ YAPMALARI AMACI İLE
LİSANS PROGRAMLARINDA KONTENJAN
AYRILIR.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK
ÖĞRETİM FAKÜLTESİ 3. SINIFINA
SINAVSIZ DİKEY GEÇİŞ HAKKI
ÖĞRENCİ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
ÖĞRENCİ HAKLARI
1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ’NİN VE TÜRKİYE
CUMHURİYETİ ANAYASASININ KİŞİLERE TANIDIĞI HAKLAR ÇERÇEVESİNDE HER
ÖĞRENCİ TEMEL İNSAN HAKLARI YANI SIRA, NİTELİKLİ YAŞAMA, BİLGİYE ULAŞMA,
KENDİNİ YETİŞTİRME VE ÖĞRENME HAKKINA SAHİPTİR.
2. BU HAK BÜTÜN ÖĞRENCİLER İÇİN;
A. UYGUN BİR EĞİTİM ORTAMI,
B. UYGUN BİR EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANLAMASI,
C. UYGUN BİR EĞİTİCİ KADROSU,
D. UYGUN BİR FİZİKİ ALT YAPI,
E. UYGUN YARDIMCI NİTELİKLİ PERSONEL DESTEĞİ İLE YAŞAMA GEÇİRİLEBİLİR.
3. HER ÖĞRENCİ, KENDİSİNİ FİKREN VE BEDENEN GELİŞTİRME HAKKINA SAHİPTİR.
4. HER ÖĞRENCİ, ARKADAŞLARI İLE BİRLİKTE YARDIMLAŞMA, SOSYAL VE EKONOMİK
DAYANIŞMA HAKKINA SAHİPTİR.
5. HER ÖĞRENCİ, KARŞILAŞTIĞI OLUMSUZ DURUMLARI ŞİKAYET EDEBİLİR VE
HAKKINI ARAYABİLİR.
6. HER ÖĞRENCİNİN ARKADAŞLARI VE ÜNİVERSİTE ELEMANLARINDAN SAYGI GÖRME
HAKKI VARDIR. HİÇBİR ÖĞRENCİ ONUR KIRICI TUTUM VE DAVRANIŞLARA MARUZ
BIRAKILAMAZ.
ÖĞRENCİ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
ÖĞRENCİLERİMİZİN SORUMLULUKLARI
HER ÖĞRENCİ:
1. ÖĞRENİM SÜRESİNCE ÜNİVERSİTENİN YASA, YÖNETMELİK,
YÖNERGE, İLKELERİ VE HER TÜRLÜ KURALLARINA UYMALIDIR.
2. İNSAN İLİŞKİLERİNDE DOĞRU, DÜRÜST, TUTARLI DAVRANMALIDIR.
3. İNSAN İLİŞKİLERİNDE MÜŞFİK VE ANLAYIŞLI OLMALIDIR.
4. ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ VE PERSONELİNE SAYGILI
OLMALIDIR.
5. ÜNİVERSİTENİN ARAÇ VE GERECİNİ, TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ
MALLARINI, KENDİ MALI OLARAK GÖRÜP KORUYUP, KOLLAMALIDIR.
6. GÖRDÜĞÜ AKSAKLIK VEYA OLUMSUZLUKLARI YÖNETİME
BİLDİRMELİDİR.
7. ARKADAŞLARI İLE ÇALIŞMA ORTAMINDA, HUZUR VE GÜVENLİ BİR
İŞBİRLİĞİ SAĞLAMALI VE KATILIMCI OLMALIDIR.
8. BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA; YAŞAM BOYU ÖĞRENME, EKİP
ÇALIŞMASI VE ETİK DEĞERLERE ÖNCELİK VERMELİDİR.
DİSİPLİN CEZALARI
A) UYARMA: ÖĞRENCİYE, ÖĞRENCİLİK GÖREVLERİNDE VE
DAVRANIŞLARINDA DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKTİĞİNİN YAZI İLE
BİLDİRİLMESİDİR.
B) KINAMA: ÖĞRENCİYE, ÖĞRENCİLİK GÖREVLERİNDE VE
DAVRANIŞLARINDA KUSURLU SAYILDIĞININ YAZI İLE BİLDİRİLMESİDİR.
C) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR HAFTADAN BİR AYA KADAR
UZAKLAŞTIRMA: ÖĞRENCİYE, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR
HAFTADAN BİR AYA KADAR UZAKLAŞTIRILDIĞININ VE BU SÜREDE
ÖĞRENCİLİK HAKLARINDAN YARALANAMAYACAĞININ YAZI İLE
BİLDİRİLMESİDİR.
D) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR VEYA İKİ YARIYIL İÇİN UZAKLAŞTIRMA:
ÖĞRENCİYE, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR VEYA İKİ YARIYIL
UZAKLAŞTIRILDIĞININ VE BU SÜREDE ÖĞRENCİLİK HAKLARINDAN
YARARLANAMAYACAĞININ YAZI İLE BİLDİRİLMESİDİR.
E) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA: ÖĞRENCİYE, BİR DAHA
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN HERHANGİ BİRİNE ALINMAMAK
ÜZERE ÖĞRENCİLİKTEN ÇIKARILDIĞININ YAZI İLE BİLDİRİLMESİDİR.
ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ :
BİR BÖLÜMDE VEYA PROGRAMDA BULUNAN
TÜM SINIFLARDAN VEYA BAĞIMSIZ BİR
LİSANS/ÖNLİSANS DİPLOMASI VEREN
ANABİLİM/ANASANAT DALLARININ
SEÇTİKLERİ SINIF ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİNİN
BİR ARAYA GELEREK OLUŞTURDUĞU
BÖLÜM/PROGRAM ÖĞRENCİ KURULU
TARAFINDAN BİR YIL SÜRE İLE VE SALT
ÇOĞUNLUKLA SEÇİLEN ÖĞRENCİ
TEMSİLCİSİDİR.
ÖĞRENCİ İŞLERİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİMİZ
REKTÖRLÜK EK HİZMET
BİNASINDA HİZMET
VERMEKTEDİR.
STAJ
ÖĞRENCİLERİMİZ YAZ DÖNEMİNDE 30 İŞ
GÜNÜ (6 HAFTA) STAJ YAPMAK
ZORUNDADIRLAR.STAJI BAŞARILI
SAYILAN ÖĞRENCİ 8 AKTS KREDİ
KAZANIR.
DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
ÖĞRENCİ MEVCUDUMUZ
ÖĞRENCİ MEVCUDUMUZ
YAKLAŞIK OLARAK 4.200 KİŞİDİR.
MEZUN DURUMUMUZ
YAKLAŞIK 18.000 KİŞİDİR.
(1983’DEN BU YANA)
DERSANE, LABORATUVAR,
ATELYE
DERSANE
: 45 ADET
LABORATUVAR-ATELYE
: 40 ADET
ANKETLER
ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARINA
UYGULANAN ANKETLERLE
YÜKSEKOKULUMUZDA
 EĞİTİM-ÖĞRETİM
 HİZMET TÜRLERİ (BARINMA, BESLENME,
SAĞLIK)
 SOSYAL-KÜLTÜREL VE BİLİMSEL
FAALİYETLER
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULMAKTADIR.
SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER
BİLİMSEL FAALİYETLER
SPORTİF FAALİYETLER
SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
SOSYAL-KÜLTÜREL
FAALİYETLER KULÜPLERİ
HALKOYUNLARI KULÜBÜ
TİYATRO KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
ŞİİR VE NESİR KULÜBÜ
İZCİLİK KULÜBÜ
SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
BİLİMSEL FAALİYETLER KULÜPLERİ
BİLİMSEL TOPLANTI KULÜBÜ
(SEMİNER-KONFERANS VB.)
ÖNERİ DEĞERLENDİRME VE ANKET KULÜBÜ
ÇEVRE KULÜBÜ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KULÜBÜ
BASIN VE YAYIN ŞUBESİ
GEZİ KULÜBÜ
MAKET VE MODELCİLİK KULÜBÜ
GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ
SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER
SPORTİF FAALİYETLER
KULÜPLERİ
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL
ATLETİZM
HENTBOL
SATRANÇ
GÜREŞ
BİLEK GÜREŞİ
DAĞCILIK VE
KURTARMA
TEAKWANDO
TENİS
MASA TENİSİ
YÜKSEKOKUL-SANAYİ İLİŞKİLERİ
İŞBİRLİĞİ ALANLARI
 Ortak Bilimsel Etkinlikler
ve
Karşılıklı Ziyaretler
İŞ KESİMİ İLE YAPILAN İŞBİRLİKLERİ
 Ankara Sanayi Odası (ASO)
 ASO I. Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV)
SIEMENS
 Ortak Projeler
 FESTO
 Endüstri Tecrübesini
 TEGEV
Artırma Çalışmaları
 Stajlar, Staj Denetimi
ve
Teknik Geziler
 Çankırı Ticaret Sanayi Odası
 Diğer
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ANLAŞMA İMZALANAN VEYA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR
 Waiariki Enstitüsü (Yeni Zelanda)
 Delaware Technical& Community College / ABD
 Minnesota Devlet Üniversiteler ve Yüksekokullar
Birliği / ABD
 TİKA Aracılığı ile Hartum Milli Eğitim Bakanlığı /
Sudan
 TİKA Avrasya Mesleki ve Teknik Eğitim Projeleri /
Kosova
 TİKA Avrasya Mesleki ve Teknik Eğitim Projeleri /
Makedonya Opole Teknik Üniversitesi / Polonya /
UPTRONIC Projesi
 Best Training Company / Avusturya / En Vouge
Projesi
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
YURTDIŞI ÜYELİKLERİMİZ
IVETA (International Vocational Education
Association)
CCID (Community College International Development)
TIES (Together Into European Solidarıty for
Vocational Education) Kurucu Üye.
http://proje.karatekin.edu.tr/ties
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
 Yeni Mahalle Taşmescit Karşısı 18200 ÇANKIRI
Merkez ÇANKIRI 18100 Türkiye




[email protected]
Tel: +90 376 213 11 95 +90 376 213 42 01
Faks : +90 376 213 36 01
http://myo.karatekin.edu.tr
 ÜNİVERSİTEMİZİN WEB ADRESİ
 http://www.karatekin.edu.tr/
İLETİŞİM
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
18200 ÇANKIRI
Telefon : 0 376 213 70 43
Faks
: 0 376 213 36 01
E-mail : [email protected]
TEŞEKKÜR
EDERİZ.

similar documents