نتیجه گیری - دبستان پسرانه امام رضا واحد 2

Report
‫به نام یکتای خالق خالق‬
‫جشنواره جابربن حیان‬
‫سال تحصیلی ‪93-94‬‬
‫اهمیت وضرورت طرح‪:‬‬
‫سعی بر این است عالوه بر مفاهیم پایه راهی به دانش‬
‫آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به معرفـــــت و‬
‫دانش مورد نظر خود بــرسند وبه یک یادگـــیرنده‬
‫مادام العمر تبدیل شوند‪.‬پروژه علمی به دلیل ماهیت‬
‫هیجانی و اکتشافی خود‪ ،‬میل به یادگیری را در دانش‬
‫آموزان تقویت می کند‪.‬‬
‫‪ ‬اهداف‪:‬‬
‫☺ تحقق اهداف دوره ابتدایی‪:‬‬
‫علمی آموزشی‪،‬زیستی‪،‬اجتماعی‬
‫‪ ‬تقویت مهارت ‪ it‬در دانش آموزان‬
‫‪ ‬تقویت مهارتهای زندگی‬
‫‪ ‬تقویت روحیه ی جستجوگری وخداجویی‬
‫وکشف استعدادهای فردی دانش آموزان‬
‫انواع پروژه ها ی علمی‬
‫‪-1‬جمع آوری نمونه همراه با طبقه بندی‬
‫‪-2‬نمایش علمی(مدل‪-‬نمایش‪-‬تحقیق)‬
‫‪-3‬آزمایش‬
‫‪-4‬طراحی و ساخت‬
‫‪-1‬پروژه جمع آوری‪:‬‬
‫جمع آوری اقالمی که از یک نوع باشند وبه اندازه ای‬
‫تفاوت داشتـه باشــند که بتــوان طبقه بندی کرد‪.‬مثال‪:‬‬
‫انواع برگها‪-‬انواع بلورهای برف‪-‬چشم جانوران‪-‬النه پرندگان‪-‬گوشهای‬
‫مختلف جانوران‪-‬انواع آفت کشها‪-‬‬
‫انواع ابزار آالت‪ -‬انواع وسایل گرمایش ی‪-‬انواع وسایل روشنایی‪-‬ردپای‬
‫جانوران‪-‬انواع سنجاقک ها‪-‬انواع زباله های بازیافتی‪-‬گیاهان ماقبل تاریخ‪-‬‬
‫گلهای وحش ی‪-‬انواع چشم انسان‬
‫پروژه جمع‬
‫آوری‪:‬تابلوی نمایش –دفتر کارنما‬
‫تحقیق زمینه ای‬
‫خالصه ای در چند خط‬
‫مشخصات دانش آموزان‬
‫نام ونام خانوادگی‪:‬‬
‫نام استاد راهنما‪:‬‬
‫نام مدرسه وناحیه‪:‬‬
‫نوع کار(انفرادی‪-‬گروهی)‬
‫عنوان‬
‫(درشت ترین نوشته که باید خالقانه‬
‫باشد)‪.‬‬
‫طرح طبقه بندی‪:‬‬
‫براساس اندازه‪،‬‬
‫شکل‪،‬رنگ‪،‬وزن‬
‫عکس‬
‫منابع‬
‫(باذکر نام نویسنده وسال انتشارونام ناشر‬
‫)‬
‫سپاس گزاری‬
‫(نام افرادی که به شما کمک کرده اند‬
‫با ذکر این که چگونه به شما کمک کرده اند)‬
‫‪.‬‬
‫نتیجه گیری‬
‫نام عکاس راروی تابلو‬
‫نمایش بنویسید‪.‬‬
‫‪ ‬ازقلم ‪ 16‬برای نوشتن‬
‫تابلونمایش استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ ‬زیر نویس عکس ها از قلم‬
‫کوچکتر استفاده شود‪.‬‬
‫‪ ‬درصورتی که مجموعه جمع آوری قابلیت نصب برروی تابلونمایش را دارددر‬
‫قسمت طرح طبقه بندی الصاق نمایید‪.‬‬
‫‪‬اندازه تابلو ‪120 90‬‬
‫‪‬تمرین کنید پروژه خودرا بتوانید برای یک فرد بزرگسال شرح دهید‪.‬‬
‫‪-2‬پروژه نمایش(مدل)‪:‬‬
‫ساخت اشیا برای نشان دادن چگونگی شکل‬
‫وساختمان آنها‪،‬مثل چیزهای خیلی ریز یا درشت‬
‫مانند مولکول ومنظومه شمسی‪-‬دستگاههای پنهان‬
‫مانند دستگاههای بدن‪-‬مدلی از میکروسکوپ ساده‬
‫ساعت آفتابی وطراحی مدلهای مختلف آن‪-‬بادسنج‪-‬‬
‫توربین بادی‬
‫پروژه مدل‪:‬‬
‫تحقیق زمینه ای‬
‫خالصه ای در چندخط‬
‫مواد وروش کار‬
‫(مصاحبه ‪،‬پرسشنامه‬
‫‪،‬بازدید‪،‬گردش علمی)‬
‫عنـوان‬
‫درشت ترین نوشته که باید‬
‫خالقانه باشد‬
‫شرح مدل‪:‬‬
‫(مقیاس واجزای مدل‬
‫ونقش آنها)‬
‫مشخصات‬
‫عکـس‬
‫دانش آموزان‪:‬‬
‫منــابع‬
‫باذکر نام نویسنده وسال انتشار وناشر‬
‫سپاس گزاری‬
‫نام افرادی که به شما کمک کرده اند‬
‫وچگونه کمک کرده اند‪.‬‬
‫نتیجه گیری‪:‬‬
‫پیشنهاد برای بهبود مدل‬
‫‪- ‬از قلم ‪ 16‬برای نوشتن تابلوی نمایش استفاده شود‪.‬‬
‫‪-‬تمرین کنید پروژه خودرا بتوانید برای یک فرد بزرگسال کامال شرح‬
‫‪- ‬زیر نویس عکس ها از قلم کوچکتر استفاده شود‪.‬‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪- ‬عنوان باید درشت ترین نوشته وخالقانه باشد‪.‬‬
‫‪- ‬نام عکاس را روی تابلو نمایش بنویسید‪.‬‬
‫‪ -‬اندازه تابلو ‪90 120‬‬
‫‪-3‬پروژه نمایش‬
‫استفاده از اشیا برای نشان دادن چرایی و‬
‫چگونگی عملکرد آنهاوبه نمایش در آوردن یک‬
‫اصل یاواقعیت علمی‪-‬مانند میدان مغناطیس ی‬
‫آهنربا‪-‬نمایش تشکیل رنگین کمان‪-‬نمایش‬
‫خورشید گرفتگی وماه گرفتگی‪-‬نحوه ی کار قطب‬
‫نما‪-‬نمایش ویژگی های مخلوط‬
‫پروژه نمایش‪:‬‬
‫(ازقلم‪ 16‬برای نوشتن تابلو نمایش استفاده شود‪).‬‬
‫تحقیق زمینه ای‬
‫خالصه ای در چند‬
‫خط‬
‫مواد وروش کار‪:‬‬
‫مصاحبه‪ -‬پرسشنامه‪-‬‬
‫بازدید‪-‬گردش علمی‬
‫مشخصات‬
‫دانش آموزان‪:‬‬
‫منابع‬
‫عنوان‬
‫درشت ترین نوشته که‬
‫باید خالقانه باشد‪.‬‬
‫(با ذکر نام نویسنده وسال انتشارونام ناشر‬
‫شرح نمایش‬
‫(بیان اصل علمی)‬
‫سپاس گزاری‬
‫نام افرادی که به شما کمک کرده اندو‬
‫چگونه به شما کمک کرده اند‪.‬‬
‫عکس‬
‫(زیر نویس عکس ها از قلم‬
‫کوچک تر استفاده شود‪).‬نام‬
‫عکاس را روی تابلونمایش‬
‫بنویسید‪.‬‬
‫‪‬تمرین کنیدپروژه خودرابتوانیدبرای یک فرد بزرگسال کامال شرح دهید‬
‫‪‬اندازه تابلو ‪120 90‬‬
‫نتیجه گیری‬
‫پیشنهادبرای بهبودنمایش‬
‫‪-4‬پروژه تحقیق‬
‫ارائه جزئیات کامل تری درباره ی موضوع پروژه وبررسی‬
‫جوانب مهم و سر فصل های مهم‬
‫مانند‪:‬طب سوزنی چیست؟‬
‫تعریف‪،‬تاریخچه‪،‬ابزار‪،‬وضعیت در ایران‬
‫عوارض‪،‬برای درمان چه بیماریهایی کاربرد دارد‬
‫ارتباط رنگ چشم با رنگ مو‪-‬‬
‫اثر انگشت و شیوه ای برای تشخیص هویت‪-‬‬
‫مکانیزم گیاهان گوشتخوار‬
‫پروژه تحقیق‪:‬‬
‫(از قلم ‪ 16‬برای نوشتن تابلو نمایش استفاده کنید‪).‬‬
‫مقدمه‬
‫منابع‬
‫عنوان‬
‫(با ذکرنام نویسنده وسال انتشارونام‬
‫ناشر)‬
‫درشت ترین نوشته که‬
‫باید خالقانه باشد‪.‬‬
‫تاریخچه‬
‫مشخصات‬
‫دانش آموزان‪:‬‬
‫سوال – مسئله‬
‫(سوال مربوط به طرح)‬
‫شرح تحقیق‬
‫عکس‬
‫سپاس گزاری‬
‫(نام افرادی که به شما کمک کرده اند‬
‫با ذکر این که چگونه به شما کمــک کرده‬
‫اند‪).‬‬
‫نتیجه گیری‬
‫عالقمند چه موضوعی شده اید؟‬
‫تمرین کنیدپروژه خودرا بتوانید برای برای یک فرد بزرگسال کامال شرح دهید‪.‬‬‫‪ -‬اندازه تابلو ‪90 120‬‬
‫‪-5‬پروژه آزمایش‪:‬‬
‫سوالی مطرح شده که دانش آموز جوابش‬
‫را نمی داندوبرای رسیدن به جواب باید‬
‫مراحل روش علمی را طی کند‪.‬‬
‫مشاهده‪-‬مسئله‪ -‬جمع آوری اطالعات‪-‬‬
‫فرضیه ‪-‬طراحی آزمایش –انجام وتکرار‬
‫آزمایش‪-‬جمع بندی نتایج(جدول ونمودار)‪-‬‬
‫تحلیل ونتیجه گیری کلی‬
‫چند نمونه آزمایش‪:‬‬
‫علت سیاه شدن بعض ی پوست انارها چیست؟‬
‫چه عاملی باعث قهوه ای شدن سیب ها میشود؟‬
‫برای شناور کردن یک تخم مرغ روی آب چه مقدار نمک الزم است؟‬
‫نان برشته شده زود تر کپک می زند یا نان سفید؟‬
‫آیا برگهای نعنا یا سایر گیاهان باعث دفع مورچه ها می شود؟‬
‫آیا یک فویل آلومینیومی تفاوتی در مدت زمان پخت ایجاد می کند؟ پرتقال‬
‫درون یخچال سریعتر می پوسد یا بیرون آن؟‬
‫گیاهان در بین سه رنگ اصلی درنور چه رنگی بهتر رشد می کنند؟‬
‫آیا رنگ محیط پیرامون بر عادات غذایی یک حشره موثر است؟‬
‫مورچه ها عسل دوست دارند یا شکر؟‬
‫پروژه آزمایش‪:‬‬
‫ازقلم‪16‬برای نوشته های تابلواستفاده شود‪.‬زیرنویس عکس هاوجدول هاازقلم‬‫کوچکتراستفاده کنید‪.‬‬
‫تمرین کنیدپروژه ی خودرابتوانیدبرای یک نفربزرگسال شرح دهید‪.‬‬‫‪-‬نام عکاس رادرکنار عکس هاروی تابلونمایش بنویسید‪.‬‬
‫عنوان‬
‫فرضیه‬
‫سوالی که پروژه به‬
‫آن جواب می دهد‪.‬‬
‫فرضیه در قالب یک جمله نوشته‬
‫شود‪.‬‬
‫درشت ترین نوشته که‬
‫بایدخالقانه باشد‪.‬‬
‫متغییرها‬
‫مسئله‬
‫مشخص کردن‬
‫متغییرمستقل‪ -‬وابسته‪ -‬کنترل‬
‫شده(طبق دستورالعمل)‬
‫تعاریف(فهرست واژگان)‬
‫تعریف کلمه هایی که درسوال‬
‫یا فرضیه وجود دارد‪.‬‬
‫موادوروش کار‬
‫مصاحبه‪ -‬پرسشنامه‪-‬بازدید‪-‬‬
‫گردش علمی‬
‫تحقیق زمینه ای‬
‫کتبی‬
‫گزارش کتبی‬
‫گزارش‬
‫(طبق دستورالعمل)‬
‫منابع‬
‫باذکرنام نویسنده‬
‫ناشر‪-‬سال نشر‬
‫نتایج‬
‫سپاسگزاری‬
‫نام افرادی که‬
‫کمک کرده اندبا‬
‫ذکراینکه چگونه‬
‫کمک کرده اند‪.‬‬
‫عکس ها‬
‫ثبت نتایج‬
‫براساس جدولها‬
‫موادنمایشی(درداخل جعبه ی‬
‫طلقی با برچسب مشخصات)‬
‫نتیجه گیری‬
‫درقالب دوجمله‬
‫نمودار‬
‫نمایش نتایج آزمایش با نمودار‬
‫هرآزمایش حداقل‪3‬‬
‫بارتکرارشودتا نتایج قابل قبول‬
‫گردد‪.‬‬
‫مشخصات ثبت شناسه ی کار‬
‫نام ونام خانوادگی‪:‬‬
‫استادراهنما‪:‬‬
‫موضوع‪:‬‬
‫نوع کار(گروهی یاانفرادی)‬
‫نام مدرسه‪-‬ناحیه‬
‫دفترکارنما‬
‫(طبق دستورالعمل)‬
‫برای نوشتن روی تابلوی نمایش پروژه آزمایش از قلم ‪ 16‬استفاده کنید‪.‬‬‫عنوان باید درشت ترین نوشته وخالقانه باشد‪.‬‬‫‪-‬نام عکاس را با قلم کوچکتر روی تابلوی نمایش بنویسید‪.‬‬
‫تمرین کنید پروژه ی خود را بتوانید برای یک فرد بزرگسال کامالا شرح دهید‪.‬‬‫منابع ‪ :‬نام نویسنده وسال انتشار‬‫سپاسگزاری‪:‬نام افرادی که به شما کمک کرده اند ‪،‬باذکر این که چگونه کمک‬‫کرده اند‪.‬‬
‫فرضیه‪:‬سوالی که پروژه به آن جواب می دهد(در قالب یک جمله)‬‫در تابلوی نمایش متغیر ها(متغیر مستقل‪،‬متغیر وابسته‪،‬متغیر کنترل شده)و‬‫تعاریف(تعریف کلمه هایی که در سوال یا فرضیه وجود دارد) باید ذکر شود‪.‬‬
‫نتایج‪:‬بر اساس جدول ها‬‫‪-‬نتیجه گیری‪:‬در قالب دو جمله‬
‫گزارش کتبی (آزمایش)‪-‬حداکثر‪ 9‬صفحه‬
‫‪-1‬صفحه عنوان‪-‬عکس‪ -‬مشخصات دانش آموز‬
‫‪-2‬فهرست مطالب‬
‫‪-3‬سؤال پروژه‪-‬متغیر ها –فرضیه‬
‫‪-4‬تحقیق زمینه ای‬
‫‪-5‬فهرست مواد‬
‫‪-6‬روند آزمایش(روش کار)‬
‫‪-7‬تحلیل داده ها –بحث و نتیجه گیری‬
‫‪-8‬ایده هایی برای تحقیق بیشتر‬
‫‪-9‬سپاسگزاری‬
‫‪-10‬منابع‬
‫‪-6‬پروژه طراحی وساخت‬
‫دانش آموز برای پاسخگویی به یک نیاز مشخص یک وسیله‬
‫ای ابداع یا برنامه کامپیوتری طراحی می کند‪.‬‬
‫مراحل روش مهندسی‪:‬‬
‫تعریف یک نیاز‬‫انجام تحقیق زمینه ای‬‫پایه ریزی مشخصات طرح(استانداردها و معیارها)‬‫آماده سازی طرح های مقدماتی‬‫ساخت و آزمایش یک نمونه ی اولیه‬‫طراحی و آزمایش مجدد در صورت لزوم‬‫‪-‬ارائه نتایج‬
‫پروژه طراحی وساخت‪(:‬گزارش کتبی‪-‬دفتر کارنما)‬
‫عنوان‬
‫درشت ترین نوشته که‬
‫باید خالقانه باشد‪.‬‬
‫تحقیق زمینه ای‬
‫عکس‬
‫مشخصات طرح‬
‫طرح (اولیه‪-‬نهایی)‬
‫نام عکاس‬
‫رادر‬
‫کنارعکس‬
‫ها بنویسید‬
‫تعریف‬
‫نیاز(مسئله)‬
‫عکس‬
‫نتیجه گیری‬
‫درقالب دوجمله‬
‫نام عکاس‬
‫رادرکنار‬
‫عکس ها‬
‫بنویسید‪.‬‬
‫نمودارها‬
‫نمایش نتایج با نمودار‬
‫بنویسید‬
‫طراحی وآزمایش مجدد‪،‬تحلیل‬
‫داده ها(در صورت نیاز)‬
‫مشخصات دانش آموز‬
‫نام ونام خانوادگی‪:‬‬
‫استادراهنما‪:‬‬
‫موضوع‪:‬‬
‫منابع‬
‫ساخت(مواد‬
‫وروش کار)‬
‫آزمایش‪،‬داده ها‪،‬تحلیل‬
‫تمرین کنیدپروژه خودرابتوانید برای یک بزرگسال کامال شرح دهید‪.‬‬‫‪-‬اندازه تابلو ‪- 120 90‬ازقلم ‪16‬برای نوشته های تابلو استفاده کنید‪.‬‬
‫‪-‬زیرنویس عکس ها وجدول از قلم کوچک تراستفاده شود‪.‬‬‫‪ --‬ازقلم ‪16‬برای نوشته های تابلو استفاده کنید‪.‬‬
‫باذکرنام نویسنده ناشر سال‬
‫نشر‬
‫سپاس گزاری‬
‫نام افرادی که به شما کمک‬
‫کرده اند‬
‫مشخصات شناسه کار‬
‫نوع کار‪:‬گروهی یا انفرادی‬
‫نام مدرسه ‪ -‬ناحیه‬
‫ برای نوشتن روی تابلوی نمایش پروژه ی طراحی وساخت باید از قلم ‪ 16‬استفاده کنید‪.‬‬‫عنوان باید درشت ترین نوشته و خالقانه باشد‪.‬‬‫زیر نویس عکس ها وجدول ها با قلم کوچکتر نوشته شود‪.‬‬‫منابع‪:‬با ذکر نام نویسنده وسال انتشار‬‫سپاسگزاری‪:‬نام افرادی که به شما کمک کرده اند وچگونه کمک کرده اند‪.‬‬‫نتیجه گیری‪:‬در قالب دو جمله نوشته شود‪.‬‬‫ً‬
‫تمرین کنید پروژه ی خود را بتوانید برای یک فرد بزرگسال کامال شرح دهید‪.‬‬‫‪-‬مواد نمایش ی باید در جعبه ی طلقی با بر چسب مشخصات قرار گیرد‪.‬‬
‫نمونه طراحی وساخت‪:‬‬
‫طراحی وساخت دستگاه ابیاری گلخانه از طریق خط تلفن‬‫طراحی وساخت مدادی که سبز میشود‬‫ساخت قیچی هوشمند‬‫‪-‬ساخت دستگاه لیزر خورشیدی‬
‫گزارش کتبی(طراحی وساخت)‪ 18‬صفحه‬
‫‪-‬صفحه‪:1‬عنوان‬
‫صفحه‪:2‬تعریف نیاز‬‫صفحات ‪3‬تا‪:5‬تحقیق زمینه ای‬‫صفحه‪:6‬مشخصات طرح‬‫صفحات ‪7‬تا‪:10‬طراحی‬‫صفحات ‪ 11‬تا‪:13‬ساخت‪،‬آزمایش‪،‬ثبت داده هاوتحلیل نتایج نمونه اول‬‫صفحات‪14‬تا‪:16‬طراحی مجدد‪،‬آزمایش مجدد‪،‬ثبت و تحلیل داده ها‬‫‪-‬صفحه‪:17‬نتیجه گیری‬
‫‪-‬صفحه ‪:18‬منابع وسپاسگزاری‬
‫موف ــق باش ــید‬
‫دبستان پسرانه امام رضا (ع)‪-‬واحد ‪2‬‬

similar documents