Pojęcie kąta. Rodzaje kątów.

Report
Temat: Pojęcie Kąta.
Rodzaje kątów.
Opracowała: Aneta Wiśniewska
Pojęcie kąta
Rodzaje kątów
Ćwiczenia
Która z figur jest kątem?
a
f
b
g
c
g
e
d
h
Narysuj kąt
Co nazywamy kątem?
Dwie półproste o wspólnym początku
dzielą płaszczyznę na dwie części.
Każdą z tych części (wraz z półprostymi)
nazywamy kątem.
Elementy kąta
wierzchołek
ramiona
Półproste nazywamy ramionami kąta,
a ich wspólny początek wierzchołkiem
kąta.
Oznaczenia kątów
Oznaczenia kątów
A
O
B
AOB
wierzchołek kąta
Kąt AOB
Pojęcie kąta
Rodzaje kątów
Ćwiczenia
Kąty proste
Jaki kąt nazywamy kątem
prostym ?
Kątem prostym nazywamy kąt, którego
miara jest równa 90o.
Kąty ostre
Jaki kąt nazywamy kątem
ostrym ?
Kątem ostrym nazywamy kąt, którego
miara jest mniejsza od 90o.
Kąty rozwarte
Jaki kąt nazywamy kątem
rozwartym ?
Kątem rozwartym nazywamy kąt,
którego miara jest większa od 90o, ale
mniejsza od 180o.
Kąty półpełne
Kątem półpełnym nazywamy kąt, którego
miara jest równa 180o.
Kąty pełne
Kątem pełnym nazywamy kąt, którego
miara jest równa 360o.
Kąty wklęsłe
Kątem wklęsłym nazywamy kąt, którego
miara jest większa od 180o , ale mniejsza
od 360o.
Kąty wypukłe
Kątem wypukłym nazywamy kąt, którego
miara jest mniejsza lub równa 180o.
Pojęcie kąta
Rodzaje kątów
Ćwiczenia
Nazwij kąty
pełny
ostry
prosty
rozwarty
rozwarty
półpełny
wklęsły
ostry
Jaki to kąt?
1320 rozwarty
900
prosty
0
15
0
182
wklęsły
3600 pełny
450
ostry
890
ostry
910
rozwarty
0
276
wklęsły
0
180
półpełny
ostry
Jaki to kąt, wypukły czy
wklęsły?
wypukły
0
180
Kątwypukły
pełny nie jest ani kątem
0 wklęsły
250wypukłym,
ani wklęsłym.
900 wypukły
1910 wklęsły
0
360 wklęsły wypukły
0
13

similar documents