inkomste - wamark.co.za

Report
Rekeninge in die Algemene Grootboek
-
KREDIET(Kt)
BALANSSTAAT AFDELING
KAPITAAL
+
DEBIET (Dt)
+
ONTTREKKINGS
+
BATES
-
-
LASTE
+
-
NOMINALE REKENINGE-AFDELING
-
INKOMSTE
+
UITGAWES
Wamark Publishers ©
+
Transaksie
Lewer ‘n diens op rekening aan ‘n kliënt.
(Lopende Inkomste), R 500
Bates
Inkomste
Uitgawe
+
+
+
Dt
Debiteurekontrole(B) Kt
Lopende
inkomste
500
Dt Lopende inkomste (I) Kt
Debiteurekontrole
500
Uitwerking op die
rekeningkundige vergelyking
Debiteurekontrole is ‘n Bate wat
vermeerder indien ‘n diens gelewer
word op krediet.
Lopende inkomste is ‘n inkomste
wat Eienaarsbelang vermeerder.
B
+ 500
=
=
E/B
+500
+ L
+ 0
Wamark Publishers ©
Transaksie: Kredietverkope R 200, Kosprys R150
Bates
+
Dt
Inkomste
+
Debiteurekontrole (B) Kt
Verkope 200
Dt
Verkope(I)
Kt
Debiteurekontrole 200
Dt
Handelsvoorraad (B) Kt
Koste van
verkope 150
Dt Koste van verkope( U) Kt
Handelsvoorraad 150
Uitgawes
+
-
Laste
-
+
Uitwerking op rekeningkundige
vergelyking
Debteurekontrole is ‘n bate wat
vermeerder indien op krediet
verkoop word.
Verkope is ‘n inkomste. ‘n Inkomste
vermeerder Eienaarsbelang.
B
=
E/B
+
L
+ 200
= + 200
+
0
Handelsvoorraad is ‘n bate wat
verminder wanneer dit verkoop
word.
Koste van verkope (Kosprys) is ‘n
uitgawe wat Eienaarsbelang
verminder.
B
=
E/B
+
L
- 150
=
- 150 +
0
Wat is die Bruto wins in Rande?
Wamark Publishers ©
Transaksie:
Koop handelsvoorraad op krediet, R700
Bates
+
-
Inkomste
+
Dt Handelsvoorraad(B)Kt
Krediteurekontrole700
Dt
Krediteurekontrole (L)Kt
Handelsvoorraad 700
Uitgawe
+
-
Laste
+
Uitwerking op die
rekeningkundige vergelyking
Handelsvoorraad is ‘n bate wat
vermeerder.
Krediteurekontrole is ‘n las wat
vermeerder.
B =
+ 700 =
E/B
0
+
+
L
+ 700
Wamark Publishers ©
Transaksie:
Maak gebruik van dienste wat aan die einde van die
maand betaal sal word, R 700
Bate
+
-
Inkomste
+
Uitgawe
+ -
Dt Herstelwerk(U) Kt
Krediteurekontrole 700
Laste
+
Uitwerking op die
rekeningkundige vergelyking
Herstelwerk is ‘n uitgawe wat
Eienaarsbelang verminder.
Krediteurekontrole is ‘n Las wat
vermeerder.
Dt
Krediteurekontrole(L)Kt
Herstelwerk
700
B
0
= E/B
= - 700
+
L
+ +700
Let wel dat die vergelyking steeds
balanseer.
Wamark Publishers ©

similar documents